Kerkelijk Nieuws voor zondag 15 september 2019

Kerkdiensten zondag 15 september 2019

Paasloo:         09:30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong.

                       Ook tienerdienst

Collectes: 1e Compassion, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf

Kerkdiensten zondag 22 september 2019

Oldemarkt:   09:30 uur Ds. E.H. Jans Startdienst

Collectes: World Servants en onkosten

Kinderoppas: Gea Raafs en Fam. Boogaard

Beamer: Harman Tietema

Dankbaarheid

Het is een geschenk van God dat we mogen gedenken dat we 50 jaar geleden samen in het huwelijksbootje zijn gestapt.

We realiseren ons dat het een zegen van de Heer is en zeker niet vanzelfsprekend.

Het is ook bijzonder dat we zoveel fijne hartverwarmende reacties hebben ontvangen van onze broeders en zusters.

De reacties van hen die zelf ervaren hebben dat het niet vanzelfsprekend is hebben ons extra “geraakt”.

Wij vinden het een voorrecht om lid te zijn van de (deze) gemeente van Jezus Christus. Romeinen 8: 31.

Hartelijke groet, Marjo en Arie Threels.

GG-groep Ossenzijl

Gg-groep Ossenzijl start op dinsdag 24 september a.s. We komen weer bijeen ten huize van Willie Ram aan de Lageweg no. 16 te Ossenzijl. De avond begint om 20.00 u en we stoppen om ongeveer 22.00 u.

Een ieder die interesse heeft is van harte welkom. Het onderwerp dit seizoen is “Dit is mijn lichaam”  n.a.v. een uitgave van de Stichting  Evangelisch Werkverband.

Gavencursus

Binnenkort gaat de gavencursus aan de hand van ‘De drie kleuren van jouw gaven van Christian Schwarz’ weer van start:

We komen tweewekelijks op de woensdagavonden bij elkaar. Hoelang we doorgaan is nog even afhankelijk van hoe de avonden zullen verlopen. We komen in elk geval de 6 avonden bij elkaar: 2, 16 & 30 oktober,  13, 17 & 27 november. Noteer ze alvast maar in de agenda. Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Egbert Jans, tel. 0561-750902, e-mail ds.jans@hgop.nl

Agenda:

Maandag 16 september: Vergadering Kerkeraad in de Ontmoeting. Aanvang 20:00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Zondag 22 september: Startzondag van de beide kerken en school in de Ned.Herv. Kerk in Oldemarkt.

9.30 uur : voorganger Ds.E.H.Jans uit Oldemarkt

Collecten: World Servants en onkosten

Thema: Yes I/we can

M.m.v het kinderkoor olv Deborah Hartveld en kinderen van cbs”De Ark”.

Ook doen leerlingen van de groepen 5 en 6 olv juf Thecla mee aan de dienst

Er is kinderoppas aanwezig in de Ontmoeting!

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of fris. Bij mooi weer buiten en anders in de Ontmoeting. U bent en jullie zijn hier allen van harte welkom!

Heeft u/heb jij een momentje voor….

·                    Een mevrouw met een klein hondje die het fijn vindt om af en toe samen de hond uit te laten.

            Denk aan eens in de 2 weken.

·                    Een mevrouw in een rolstoel die het fijn vindt om af en toe een blokje om te gaan.

Bent u/ ben jij degene die we zoeken?

Neem dan contact op met

Janine Damhuis tel.: 06 27443734/0561 850366

(Samen met Mary Kousbroek vorm ik het ‘maatjesteam’. Wij doen ons best om hulpvragers en hulpverleners aan

elkaar te koppelen. Interesse om ons  team te versterken of ideeën? We horen het graag!)

Zoeklichtavonden in Steenwijk: Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel

Op maandag 16 september gaat in Steenwijk een reeks studies van start vanuit de bijbelboeken Daniël en Openbaring. De studie wordt gegeven door Wim Zwitser van het Zoeklicht. De overige avonden zijn 30 september, 14 en 28 oktober. U bent van harte welkom in gebouw Bethel (Vrije Zendingsgemeente), Gasthuislaan 109 in Steenwijk. De avonden beginnen om 20:00 uur. Voor meer informatie: 0343 – 413 300