Kerkelijk Nieuws voor zondag 15 november 2020

Kerkdienst zondag 15 november 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E.H. Jans.

                   Ook tienerdienst. (aanmelden)

Collectes: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters;

3e: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Jelmer Trox

Kindernevendienst: Daniel Oord

Kerkdienst zondag 22 november 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans en Mw. H. Kramer-de

                   Jong, Emmeloord. Laatste zondag kerkelijk jaar.

Collectes: 1e  Project 10 27; 2College van Kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Bij de aanmelding voor deze dienst krijgen genodigden voorrang.

Pastoraat

Mevr. Hennie Hoen verblijft momenteel op revalidatieafdeling De Linde, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen.

Dhr. Wim van Veen uit Oldemarkt mocht deze week weer thuiskomen vanuit het ziekenhuis.
Langs deze weg wensen we hen Gods genezende kracht toe.

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer. Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Kerkdienst op zondag 29 november

De dienst op zondag 29 november gepland in Paasloo, wordt verplaatst naar Oldemarkt. Dit vanwege het visuele karakter en de logistiek van de viering van het Heilig Avondmaal.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Wij collecteren weer in de kerkdiensten. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 16 november: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 17 november: Bijbelstudie Korinthebrieven. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 18 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 18 november: GGG in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur. Hoofdstuk 16: Het juichende lichaam

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 17 november: Catechisatie 12-14 jaar. Van 18.30-19.15 uur in de Ontmoeting.

  Catechisatie 16-18 jaar. Van 19.15 tot 20.00 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 19 november: Catechisatie 14-16 jaar. Van 19.00 tot 19.45 uur in de Ontmoeting.

Dorcas collecte,
Hierbij willen wij u laten weten dat de Diaconie via de collecte op Dankdag, de bijdragen via de bank en de losse giften een bedrag van € 829,30 aan Dorcas kan overmaken.

Wij als Diaconie willen wij u namens Dorcas bedanken voor uw giften!!
Diaconie HGOP        

“Kerstlicht” door Stichting Present Steenwijkerland

Iedereen vindt het leuk om met de kerstdagen” warmte” om zich heen te voelen. Een kerstkaartje, een kerstpakket van bijvoorbeeld uw werk, een cadeautje onder de boom, een mooi samenzijn in uw kerk, lachend aan de kerstborrel of gezellig aan het kerstdiner met vrienden en/of familie voor zover dat mogelijk is in deze tijd van corona.
Helaas zijn december en de feestdagen niet voor iedereen warm en liefdevol. Er zijn heel veel mensen in onze omgeving die alleen zijn met kerst. Deze mensen hebben meestal geen netwerk, geen sociale kring, en “vieren” deze dagen net als elke andere dag. Maar vergeet niet dat er ook andere omstandigheden kunnen zijn waardoor de Kerst even minder gezellig kan zijn voor onze stads- en dorpsgenoten, zoals ziekte of financiële beperkingen.
De Stichting Present Steenwijkerland, zoeken daarom “Kerstlichtjes” die deze mensen in de periode voor kerst een lichtpuntje willen geven.
Wat doet een “Kerstlicht”?
In de vier weken voorafgaand aan Kerst (dit heet de adventstijd en die is dit jaar van zondag 29 november tot en met donderdag 24 december) breng je als ‘Kerstlicht’ liefst elke week, of minimaal twee keer, een presentje bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat om een klein gebaar of attentie. Een leuke kaart, een tekening, een bloemetje, een kerstpakketje, een kopje koffie, een praatje of op welke manier dan ook! Gewoon uw idee, hoe u kunt omzien naar een ander. Het hoeft u niet veel te kosten, niet financieel en niet qua tijd, maar het betekent heel veel voor iemand bij u in de buurt. Wij vragen van een kerstlicht ten alle tijden de richtlijnen van het RIVM te volgen. Zie filmpje op https://www.youtube.com/watch?v=N5IdfqjAZxo
Voor wie word je een “Kerstlicht”?
Ouderen, jongeren, kinderen, ziek en gezond. Eigenlijk komt gewoon iedereen die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdient in aanmerking! Denk eens aan een oudere mevrouw die vaak alleen is, een jonge moeder die alleen voor het runnen van haar gezin staat, je buurman waar je nooit bezoek ziet, een weduwnaar die het eenzaam vindt na het overlijden van zijn vrouw, een jonge man die herstellende is van een burn-out, een jonge vluchteling en ga zo maar door.
Je kunt je aanmelden als “Kerstlicht” door gegevens in te vullen op de website www.stichtingpresent.nl/steenwijkerland en op versturen te klikken, dit kan tot en met 18 november. 

Je wordt – door Present – zo spoedig mogelijk gekoppeld aan de ontvanger na 18 november. Als “Kerstlicht” krijg je de naam, adres en korte informatie over de persoon voor wie je kerstlicht zult zijn. Ook krijg je kaartjes om bij de attenties te voegen. Als “Kerstlicht” blijf je de hele adventsperiode in functie. Vanwege de privacy en de wetgeving AVG mogen er geen persoonsgegevens worden vastgelegd en vragen wij je ook zorgvuldig om te gaan met de gegevens van de persoon waarmee je wordt gematched.

Ontvangers opgeven? Ken jij zelf iemand uit jouw omgeving die wel wat extra aandacht verdient? Geef hem of haar dan op als ontvanger van Kerstlicht-presentjes. Ook dit kan op de website tot en met zondag 15 november!
Je kunt iemand aanmelden als ontvanger door onderstaande gegevens in te vullen en op verzenden te klikken, dit kan tot en met zondag 15 november.

Tijdens de eerste actie, van het kerstlicht, zal de ontvanger van het kerstlicht een brief namens Present Steenwijkerland ontvangen. Hierin leggen wij uit wat de actie inhoudt en geven ook de optie om af te melden bij geen interesse.