Kerkelijk Nieuws voor zondag 15 mei 2022

Kerkdienst zondag 15 mei 2022

Oldemarkt:      9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong.                         

                        Gezinsdienst

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult

Kindernevendienst: Geen KND i.v.m. gezinsdienst.

Kerkdienst zondag 22 mei 2022

Paasloo:      9.30 uur Ds. E.H. Jans. Bevestigingsdienst.

                   Na de dienst is er gelegenheid tot feliciteren en 

                   koffie drinken in de Paasloë.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Joël de Graaf

Kindernevendienst: Annie Prins.

Ossenzijl:      10.00 uur Dhr. G. de Haan,

                      Gezamenlijk met VZG in Rehoboth.                         

Let op!

De dienst van 29 mei is verplaatst naar Oldemarkt

Jubileum

Op maandag 16 mei vieren de heer en mevrouw Raggers uit Paasloo dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met deze dag en God zegen daarbij.

Pastoraat

Onze organist, Henk Braad uit Paasloo heeft vorige week een operatie ondergaan. Inmiddels is hij al een aantal keer terug geweest naar het ziekenhuis met kleine complicaties. We hopen dat het herstel nu verder voorspoedig mag zijn.

Mevr. Braad-Kremer  uit Oldemarkt, is donderdag 12 mei thuisgekomen, na een aantal weken ziekenhuis en revalidatie. Fijn, dat u weer thuis bent!

Wel dient mevr. Braad nog kalm aan te doen, het is echt nodig dat zij wat aansterkt!

Mevr. Los-Jongschaap ligt nog steeds in het Isala ziekenhuis te Zwolle; we hopen op een spoedig herstel! Een kaartje is wellicht fijn voor haar, graag naar De Maten 2, Oldemarkt.

Wilt u de zieken -thuis- of in zorgcentra gedenken in uw gebeden?

SAVE THE DATE!!! /Zendingszondag 12 juni en BBQ

Op D.V. 12 juni is er in Oldemarkt een zendingszondagsdienst die om 11:00 uur begint (bij mooi weer doen we deze dienst buiten op het marktplein). Vóór de dienst, om 10:00 uur, is er gelegenheid om een bakje koffie of iets anders met elkaar te drinken.

Fam. Verweij zal tijdens de dienst het een en ander vertellen over hun zendingswerk in Portugal. De collecte tijdens de dienst, zal voor hen zijn. Laat u ook verrassen door de muzikale medewerking van het Oegandees-Nederlands gezin fam. Janssen uit Oldemarkt. Met grote regelmaat treden zij op, samen met Elly Zuiderveld.

Hun passie is om te evangeliseren door middel van hun muzikale talenten.

Na de kerkdienst gaan we gezellig met elkaar BBQ-en. Een leuke traditie is dit inmiddels geworden . Bij deze: u bent van harte uitgenodigd om GRATIS en ZONDER OPGAVE met elkaar te eten bij de Ontmoeting in Oldemarkt!! Aan de kinderen wordt natuurlijk ook gedacht. Verder: er staat een bakje voor een eventuele vrijwillige bijdrage.

Dus lieve broeders en zusters, NOTEER DE DATUM ALVAST IN UW AGENDA: 12 JUNI!!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra, Kruisstraat 76 in Oldemarkt. Graag even bellen van te voren. Tel: 06 13931052.

Agenda

Maandag 16 mei: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 18 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 19 mei: (Jonge) ouders gespreksgroep. Bij Deborah Harteveld, Hoofdstraat 71 in Oldemarkt. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 23 mei: Inleveren copy Kerkklanken vóór 18.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Donderdag 19 mei:    Gebedsavond voor Oekraïne in De Ontmoeting. Inloop 19.15 uur. Aanvang 19.30 uur.

Examens
Afgelopen week zijn de landelijke examens begonnen. Leah Bijkerk, Niek de Boer, Stephan Kooij en Joran Spijker gaan ervoor, ze hebben een paar pittige weken voor de boeg. Met hen zijn er jongeren aan het afstuderen op mbo, hbo of universiteit. Heel veel succes gewenst en onthoud: Gisteren is een herinnering, vandaag is een geschenk en morgen is in Gods hand!

Bericht Present Steenwijkerland: Jarige Job/Jet – tas

Als kind is er toch niks leukers dan uitkijken naar je verjaardag; de taart, cadeautjes, slingers? Maar niet voor ieder kind is dat mogelijk. Concreet denken wij dan aan de kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne.  

Voor deze kinderen heeft Present de jarige Job/Jet tas ontwikkeld. Om deze kinderen toch de mogelijkheid te geven om hun verjaardag te kunnen vieren. Want uitkijken naar je verjaardag dat doet ieder kind. En ieder kind verdient een fijne verjaardag. Samen kunnen wij dit een beetje mogelijk maken.  

Als u/jij of wij een signaal krijgen t.a.v. een jarig Oekraïens kind in onze omgeving dan zullen wij hieraan meewerken. Dan kan er door u/jou een pakket op maat worden samengesteld waarmee deze zijn of haar verjaardag kan vieren. Denk aan een pakket met slingers, taartje en een cadeau. De kosten van dit pakket worden dan gedeclareerd bij de Diaconie.

Contactpersoon voor bovenstaande is vanuit de beide Diaconieën : Femmie Minnema, tel. 0561-451212

Studieavond

Christenen voor Israël organiseert op donderdag 19 mei een studieavond met Frank van Oordt. Het thema is: “Israël, je kunt er niet omheen.” Deze avond wordt gehouden in de Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.cvi.nl/agenda. U bent van harte welkom.