Kerkelijk Nieuws voor zondag 15 december 2019


Kerkdiensten zondag 15 december 2019, Derde Advent

Paasloo:   09:30 uur ds. E.H. Jans. Ook tienerdienst

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Ina v.d. Weerd & Femke Pen

Kerkdiensten zondag 22 december 2019 Vierde Advent

Oldemarkt:   09:30 uur ds. E.H. Jans.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Geraldien Buijert

Beamer: Aron Bouwer

Ossenzijl:   19.00 uur Kerstzangdienst samen met VZG in

                    Rehoboth. M.m.v. Jubal, René Diekman en ds. Jans.

Jubileum

Op 16 december zijn dhr. en mevr. Mulder-Otten uit Oldemarkt, 50 jaar getrouwd. Wij willen hen daarmee van harte feliciteren en Gods zegen toewensen.

Adventsproject Volg de ster!

‘Volg de ster!’ Dat is het thema waarmee de zondagsschool dit jaar op weg gaat naar Kerst. Samen met de wijze mannen uit het Oosten gaan ze op zoek naar de pasgeboren koning. Iedere zondag staat daarbij één van de voorouders van Jezus centraal die Mattheüs aan het begin van zijn evangelie noemt.

Op deze zondag staat David centraal. God belooft aan David dat er altijd iemand uit zijn familie als koning over Israël zal heersen.

Collectebus zondagsschool

Tijdens de hele adventsperiode staat er achter in de kerk weer de collectebus van de zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ hoede.

KerstChallenge

Beste Tieners,

Hierbij dagen wij jullie uit voor een KerstChallenge op maandag 23 december! Ga jij de uitdaging aan?

We beginnen om 17:00 uur in de Ontmoeting. 

Je kunt je opgeven tot en met woensdag 18 december via de Whatsapp-groep of bij Gea en Alike persoonlijk. (alikekuit@hotmail.comgeertengeadeboer@ziggo.nl)

We willen afsluiten met een American party maaltijd. Als we allemaal wat meenemen dan hebben we zo een feestmaaltijd. In de WhatsApp en in de Ontmoeting komt een lijst met ideeën. Wil je even doorgeven wat je meeneemt op de lijst of in WhatsApp?

Groetjes Gea en Alike

Uitnodiging Zondagsschoolkerstfeest

Op 24 december viert zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ hoede het kinderkerstfeest. De kinderen komen om 18.30 uur met hun lichtje de Hervormde kerk in Oldemarkt binnen waarna de viering zal beginnen. Vanaf 18.15 uur worden er alvast wat kerstliederen gezongen.

Iedereen is van harte welkom om het feest met de kinderen mee te vieren.

31 December 2019

Wat doen we op oudejaarsavond?

Blijven we thuis of gaan we er met elkaar iets gezelligs van maken in “de Ontmoeting”!

Samen genieten van de gezelligheid onder elkaar, een fantastisch spel, gamen… jong en oud.

Onder het genot van een borrelhapje en een drankje heffen we het glas en toosten op een gezegend en goed 2020.

Knallend het nieuwe jaar in!!

We vragen of je iets mee wilt nemen, een borrelhapje, chippie, een nootje en je eigen drankje.

Je bent uitgenodigd! Info Janny Bouwer 0561-452171 , ds. Egbert Jans 0561-750902

Geslaagd

Jorrid Minnema is geslaagd voor zijn CIOS opleiding in Heerenveen. Van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma.

Agenda:

Woensdag 18 december: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09:00 uur.

Woensdag 18 december: Consistorievergadering in de Ontmoeting.

Woensdag 18 december: GGG bij Henriette Jans. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechisatie

Dinsdag 17 december groep I. Aanvang 18:30 uur

                        groep 16-17 jaar. Aanvang 19:15 uur

Donderdag 19 december       groep 13-15 jaar. Aanvang 19:00 uur

Kledingverkoop vluchtelingen Luttelgeest

Er is dringend behoefte aan herenkleding en aan winterjassen, schoenen en handschoenen voor zowel mannen, vrouwen alskinderen. Ook ontvangen we graag maillots voor kinderen. Helpt u mee?

Kledingteam A.Z.C.

Kerstmaaltijd op 18 december bij de Rietstulp in Giethoorn
Op 18 december wordt weer een kerstmaaltijd georganiseerd. Deze is bedoeld voor minima en gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken en wordt georganiseerd door st. JY, st. Voedselbank Steenwijkerland en st. Diaconaal Platform Steenwijkerland. Via de diaconie kunt u een uitnodiging voor deze kerstmaaltijd ontvangen. Het is de bedoeling dat u zich daarna zelf aanmeldt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de diaconie of bij Janien van der Linde 0527-745959 of kerst@stichtingjy.nl