Kerkelijk nieuws voor zondag 15 april 2018

Kerkdiensten zondag 15 april 2018

Deze zondagochtend is er een om half tien een oecumenische dienst in de R.K. Kerk te Oldemarkt, waarbij alle drie kerken uit het dorp vertegenwoordigt zijn. Voorganger deze morgen is ds. Egbert Jans. Medewerking wordt verleend door het Chr. Gem. Koor ´Looft de Heer” o.l.v.  Co Jongsma-Hoekstra. Organiste is Willemijn v.d. Zee. Het thema in deze viering is: “En God sprak………”  Ook is er kindernevendienst. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de missie van Lies op de Weegh in Burundi. Deze keer is het project voor de school waar gehandicapten en weeskinderen  naar toe gaan. Maar het geld voor uniformen, schoolgeld en lesmateriaal ontbreekt. Deze arme kinderen kunnen dan niet naar school. Alleen de moslimkinderen krijgen dit gratis. Het zou fijn zijn, als we hier in Oldemarkt een steentje aan kunnen bijdragen. Van harte aanbevolen. De oec. werkgroep hoopt dat velen naar de kerk komen, om te horen wat God ons in deze tijd nog te zeggen heeft.

Kinderoppas: Ina v/d Weerd

 

In memoriam: Dirkje Kuiper – Oord

Jouw naam staat in ons hart geschreven.

Je was moe, heel erg moe.

Je hebt je strijd gestreden.

In onze gedachten blijft steeds leven

jouw liefde, zorgzaamheid en trouw.

Rust zacht, lieve ma

Met deze woorden lieten de kinderen en kleinkinderen weten dat zij afscheid hebben moeten nemen van hun moeder en oma, Dirkje Kuiper – Oord. Zij overleed op 26 maart 2018 en is 91 jaar geworden.

Dirkje Kuiper was een familiemens. Ze genoot van alle kinderen en kleinkinderen om haar heen. Ze was betrokken op het wel en wee van hen allemaal.

Dirkje Oord werd op 17 februari 1927 geboren in Steenwijkerwold. Samen met twee zussen groeide zij op in een gezin waarin altijd wel wat te doen was. Het geloof speelde zeker een rol, al waren er ook vragen. In 1953 trouwde Dirkje met Tijmen Kuiper die ze had leren kennen door vriendschap met een zus van hem. Samen kregen ze 4 kinderen. Na een periode in De Basse gewoond te hebben, verhuisden ze naar Oldemarkt. Dirkje Kuiper hoefde er niet zonodig op uit. Ze kon zich prima vermaken met haar huishouden, en ook met lezen, handwerken en puzzelen.

De laatste jaren woonde ze in de Landerijen, waar ze meedeed aan veel activiteiten.

Lichamelijk ging het steeds minder. Het ging niet meer langer, en daar was zij zich goed van bewust. Meerdere keren zei ze te hopen dat ze de volgende morgen niet meer wakker zou worden; dat God haar zou Thuis halen.

De laatste weken hebben we met en voor haar gezongen – die oude liederen uit Joh. de Heer. Zo zongen we ‘Neem, Heer, haar beide handen, en leid Uw kind op weg naar de eeuwige stranden waar zij rust vindt.

Zo heeft ze de moeilijke keus gemaakt om haar kinderen en kleinkinderen los te laten en op weg te gaan. Zij heeft rust gevonden bij Hem over wie ze misschien niet veel sprak, maar van Wie ze wel kracht ervaren heeft in haar leven.

Op zaterdag 31 maart hebben we afscheid van haar genomen en hebben we stil gestaan bij woorden uit Psalm 4: Heer, u laat mij veilig wonen. Ik hoef niet bang te zijn, ik kan rustig slapen.

Daarna hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht, bij haar man, in Steenwijkerwold.

Dat de kinderen en kleinkinderen de kracht mogen ervaren die Dirkje Kuiper ervaren heeft in haar leven van de opgestane Heer nu zij zonder hun moeder en oma verder moeten gaan.

 

Jubileum

Op 19 april a.s. hopen dhr. en mevrouw De Wagt-Kuiper hun 50-jarig huwelijk te vieren. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd.

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

15 april     Ria Kroes               0561 – 452010

22 april     Miep Weemstra      0561 – 451898

29 april     Arjen Jansons         0521 – 522090

 

Collecte opbrengsten

Op Goede Vrijdag waren er twee diensten. De gezamenlijke opbrengsten waren:

PDC de Herberg                         € 138,10

College van Kerkrentmeesters    €  79,15

Instandhouding gebouwen         €  78,77

 

De opbrengsten tijdens de dienst op Eerste Paasdag waren:

Project 1027                                € 189,75

College van Kerkrentmeesters    € 117,95

Instandhouding gebouwen         € 116,60

 

Tijdens de Paaszangdienst die op Eerste Paasdag ’s avonds werd gehouden in Ossenzijl, is er gecollecteerd voor Christenen voor Israël, Breng de Joden thuis. Deze had een mooie opbrengst van € 200,55.

 

Bloemen

Op Eerste Paasdag ging het bloemstuk naar ds. Jans en beide boeketten naar Jesse Bootsma en Anja Pereboom. Vanuit de zangdienst in Ossenzijl gingen er bloemen naar ds. Jans, Jaco Beugelink en dhr. R. Wiltens.

 

Bedankt

Hierbij willen wij iedereen  heel hartelijk bedanken voor al het medeleven in de vorm van telefoontjes, kaarten, bloemen en bezoekjes, maar ook voor al de gebeden. Dit  heeft ons erg goed gedaan en wij weten ons hierdoor gesterkt. Het gaat gelukkig met ons beiden weer goed, hoewel we nog een lange weg hebben te gaan. Met Gods hulp, hopen we ook de volgende periode goed door te komen. Met een warme groet aan u allen van Cleem en Sjoerdje.Hoffmann.

 

Kleding gevraagd voor AZC

Voor de kledingverkoop voor vluchtelingen van het AZC in Luttelgeest wordt dringend gezocht naar heren en jongens schoenen, en heren en jongenskleding.

Kijk nog eens in uw kasten of daar nog wat weg kan, waar u de vluchtelingen heel blij mee maakt. U kunt de artikelen brengen bij Anky Buijert,  Jannie Ferbeek of Gerda Koning.

Alvast hartelijk dank.

 

Oproepje!

We zoeken iemand die zitting wil nemen in de voorbereidingscommissie van de zendingsdienst op de zendingszondag 27 mei a.s. In totaal komen wij 2 a 3 keer in vergadering bij elkaar. Lijkt het u / jou leuk ? neem dan contact op met Mijntje Veenstra telno; 0561451394

 

Exodus en archeologie

Dateren van Bijbelse gebeurtenissen is soms een hele uitdaging. Rondom het leven van de Israëlieten in Egypte, de Exodus en de intocht in het beloofde land is veel discussie gaande in de theologische en archeologische wereld.

Op dinsdag 24 april a.s. kunt u mee met een wandeling langs gegevens die verband houden met de datering van de Exodus, het verblijf van de Israëlieten in Goshen en het ingaan in het beloofde land. We zullen opgravingen te zien krijgen van vestiging van de Semieten in Egypte waaronder een luxe verblijf van een hooggeplaatste functionaris aan het hof van de farao van Egypte, maar zelf van Semitische afkomst. In de tuin van dit complex zijn twaalf semitische graven gevonden waarvan er één echter een Egpytische bouw heeft. In dat graf is het borststuk gevonden van deze functionaris van Semitische afkomst, maar er zijn geen resten gevonden van de persoon zelf. We zullen de hiërogliefen van onder andere farao Shoshenk I zien en lezen waarmee hij verslag doet van zijn inval in Israël. Deze Shoshenk wordt geïdentificeerd met Sisak in de Bijbel, maar volgens meerdere geleerden is dat een vergissing – met zeer grote gevolgen voor de uittocht en intocht.

Het wordt een DVD-avond met een korte inleiding vooraf over de vraag achter de zoektocht die de kern vormt van deze boeiende aflevering over Bijbel en archeologie. De geschiedenis rondom uittocht en intocht en de interpretatie van Bijbelse teksten zal – misschien opnieuw – tot leven komen. Welkom dus op dinsdag 24 april om 20:00 uur in De Ontmoeting, koffie/thee om 19:45 uur.  We gaan echt om 20:00 uur van start want we hebben de tijd meer dan nodig…anders komt er een deel 2… Ds. Egbert Jans

 

Agenda

Woensdag 18 april: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09.00 uur.

Woensdag 18 april: GGG bij familie Harteveld, Hoofdstraat 71. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 24 april: Avond over Exodus en archeologie. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

 

Tenslotte

Mag je weg voorspoedig zijn,

met de wind altijd in je rug,

en de zon warm schijnend op je gezicht.

Dat de regen zacht valt op de vruchtbare akker.

En dat God je bewaart in de palm van zijn hand,

tot we elkaar weer ontmoeten.