Kerkelijk nieuws voor zondag 14 oktober 2014

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Bevestigingsdienst. Koffie na afloop van de dienst

Collectes: 1e PDC De Herberg; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen

Oldemarkt:   19.00 uur Ds. E. H. Jans. Regenboogdienst

m.m.v. muziekteam.

Collectes: 1e Compassion; uitgang: Onkosten.

 

Collecte 14 oktober 2018: De Herberg (Pastoraal Diaconaal Centrum)

Louis Willschleger (interim directeur): “Het geheim van de Herberg is zeker geen recept dat altijd werkt. Het is veel eerder een geschenk uit Gods hand. Een herberg op je weg, een plek om rust te vinden, een schuilplaats om God te zoeken: dat wil de Herberg zijn. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht: dat wil de Herberg bieden. Het zijn voor ons evenzeer geschenken van God als voor iedere gast van de Herberg. En het diepste: we zoeken ernaar dat Christus gestalte zal krijgen, ook in het werk van de Herberg. Dat is waar het op aan komt. Dat richt de neergebogen ziel op en geeft hoop op God!”

 

Ophaallijst

Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren

bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

21 okt      Arjen Jansons          0521-522090

28 okt      Fam. Van Eijck        0561-451343

 

Groeigroep

Dinsdagmorgen 16 oktober gaat de groeigroep weer van start. We gaan aan de slag met Jozua. De eerste keer komen we samen om 9.30 uur in Huize Karssen, Beulakerweg 16 in Giethoorn. De plaats van ontmoeting rouleert. Weet u/je van harte welkom!

 

Oproep redactie Kerkklanken

Voor de redactie van Kerkklanken zoeken we per januari 2019 versterking. Samen met de redactie kom je een aantal keren per jaar bij elkaar. Ook zet je een paar keer per jaar Kerkklanken in elkaar. Moeilijk? Nee hoor, en natuurlijk helpen we je daarbij! Wil je meer weten of een keer aansluiten bij een redactievergadering? Mail dan naar kerkklanken@hgop.nl. Grietje Bakker, Deborah Harteveld en Mirjam de Graaf.

 

Kleding voor het ACZ

Graag doen wij een beroep op u voor het inleveren van winterkleding voor de bewoners van het ACZ. Het gaat om:

winterkleding, jassen en schoenen voor zowel mannen, vrouwen als kinderen.
Deze kunnen worden ingeleverd bij José van Vredendaal te Paasloo (tel.450774) of bij Ankie Buijert tel. (451391)

 

Collectebonnen

U kunt tijdelijk collectebonnen krijgen bij Shelley Price. Graag even bellen wanneer u collectebonnen wilt komen halen.

Haar adres: Burg. van Gerrevinklaan 8,  Oldemarkt.

Tel. 06-3134067 (doordeweeks alleen ‘s avonds).

Namens het College van Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp (secretaris).

 

Agenda

Dinsdag 16 oktober: GGG bij fam. Karssen, Beulakerweg 16 Giethoorn. aanvang 09.30 uur.

Dinsdag 16 oktober: Vergadering College van Kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 17 oktober: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 18 oktober: Kinderkoor vanaf 4 jaar. Hoofdstraat 71. Van 15.45-16.30 uur.

Maandag 22 oktober: Inleveren Kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.

Woensdag 31 oktober: GGG bij Ina en Siebrand Bootsma, de Hare 71. Aanvang 20.00 uur.