Kerkelijk Nieuws voor zondag 14 november 2021

Kerkdienst zondag 14 november 2021, oecumenische dienst

Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong.

Collecte: Pater van Zon 

Beamer: Joël de Graaf

Kindernevendienst: Henriëtte Jans en Linde de Graaf

Thema voor deze dienst is: “Houd vol”. De collecte is bestemd voor pater André van Zon. Hij werkt in Mozambique bij de stichting Mutanyana Weru en zorgt daar voor de allerarmsten. Hij schrijft dat het soms onbegonnen werk lijkt, maar dat een druppel op een gloeiende plaat altijd de moeite waard is. De brief die wij ontvangen hebben wordt tijdens de viering voorgelezen.

Kerkdiensten zondag 21 november 2021

Oldemarkt:    9.30 uur ds. E.H. Jans en mw. H. Kramer-

                      de Jong.

                      Laatste zondag kerkelijk jaar               

                      Ook tienerdienst.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Dave Prins.

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra. Graag even bellen van te voren: 06-13931052.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 15 november: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 16 november: Bijbelstudie Korintebrieven in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 17 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechese

Dinsdag 16 november:           12-15 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 18 november:      16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Agenda:

Maandag 15 november: Bijbellezing in de Landerijen.        Aanvang 19.00 uur.

Woensdag 24 november: Kaarten maken in het Achterhuus. Aanvang 10.00 uur – 11.30 uur.

Maandag 13 december: Bijbellezing in de Landerijen.        Aanvang 19.00 uur.

Woensdag 8 december: Koffie drinken in  het Achterhuus. Aanvang 10.00 uur – 11.30 uur.

Hulp gevraagd

We zijn op zoek naar vrijwilligers om de koffieochtend te kunnen organiseren. Het zou jammer zijn als dit moet stoppen. Weet u iemand of lijkt het uzelf mooi om te doen? Voor vragen of opgave kunt u mailen naar Wijmie Dekker: peter.dekker.oldemarkt@gmail.com.