Kerkelijk Nieuws voor zondag 14 maart 2021

Kerkdienst zondag 14 maart 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Daniël Oord

Beamer: Joël de Graaf

Kerkdienst zondag 21 maart 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. M.m.v. muziekteam,

 ook tienerdienst

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Daniël Oord

Beamer: Remco Trox

Kerkdiensten alleen online

Tot nader bericht zijn alle kerkdiensten online te volgen.

Alle diensten worden opgenomen in Oldemarkt en kunnen zo ook live uitgezonden worden.

Zondagsschool

De kinderen verzamelen om 9.25 uur bij de Ontmoeting en beginnen eerst samen in de kerk met het 40-dagen-tijd project: Een spoor van liefde. Daar wordt het thema van die zondag geïntroduceerd, een Bijbelvers gelezen, een filmpje gekeken en wordt er naar een couplet geluisterd. Daarna wordt de kaars aangestoken en na het gebed zullen de kinderen dan weer naar de Ontmoeting gaan voor hun eigen samenkomst.

Pastoraat

Voor bezoek of pastorale zaken zijn mevr. Kramer en ds. Jans te bereiken. Door alle maatregelen is het bezoekwerk niet altijd even gemakkelijk te doen zoals we graag zouden willen. We merken dat mensen de bezoekjes missen en dat er enige schroom is om te bellen. Maar u mag dat echt doen wanneer u graag bezoek wilt. Mw. Kramer: 06 30016897 en ds. Jans: 0561 750902. Maakt u gerust gebruik van de mogelijkheden.

Declaraties

Declaraties van onkosten kunt u niet langer inleveren bij Anja de Vent, maar graag bij Hendrik Elgersma, Windsingel 32 in Oldemarkt. Wilt u digitaal declareren dan kan dat via kerkrentmeesters@hgop,nl. Het nieuwe declaratieformulier vindt u op de website.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 17 maart: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.

Paasgroetenactie 2021

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenten ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.

Ook onze gemeenten doen mee aan de Paasgroetenactie. De Diaconie van HGOP zal de kaarten namens de gemeente schrijven en ook versturen. Dit vanwege de beperkingen rond corona. We hopen dat we volgend jaar dit weer op een meer betrokken manier kunnen doen. De Diaconie van de PG voert de Paasgroetenactie uit via ‘Alleen Samen’. 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weten wij niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mogen wij ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

Diaconie PG en Diaconie HGOP.