Kerkelijk Nieuws voor zondag 14 juni 2020

Kerkdienst zondag 14 juni 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. Jans M.m.v. organist.

Collectes: 1. Diaconie; 2. College van Kerkrentmeesters; 3.

Instandhouding gebouwen

Kerkdienst zondag 21 juni 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. Jans M.m.v. organist. Viering Heilig Avondmaal.

Collectes: 1. Roemenië project; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Evangelisch werkverband.

Heilig Avondmaal Landerijen

De avondmaalsviering in de Landerijen, gepland op dinsdag 16 juni, gaat deze keer nog niet door.

Viering Heilig Avondmaal 21 juni

Op 21 juni zullen we Heilig Avondmaal vieren. Als u zorgt dat u zelf wijn in huis hebt, dan kunnen we toch, zij het online, dit samen vieren.

Uitzending diensten

De uitgezonden diensten zijn te  vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren. Ook kunt u via de website op de livestream van YouTube komen, hier wordt de dienst uitgezonden met beeld.

Pastoraat (1)

Middels deze weg willen we u aanmoedigen om het pastorale team (predikant, kerkelijk werkster, wijkouderling/diaken) te bellen als u een pastoraal gesprek wilt hebben. Ds. Jans en mevr. Kramer bellen zelf ook rond en zijn te allen tijd bereid om met u te spreken en te bidden…ook over de telefoon! 

Tel. nr. ds. Egbert Jans: 0561-750902, Tel.nr. mevr. Heidi Kramer – de Jong: 06-30016897

Pastoraat (2)

De kleinzoon (Thomas Oosterveld) van Mevr. Oosterveld, uit Oldemarkt, heeft een ongelukje gehad en ligt in het ziekenhuis in Groningen. Op 5 juni j.l. is hij geopereerd en gelukkig gaat het herstel voorspoedig. Laten we bidden voor het jonge gezin Oosterveld uit Blesdijke en mevr. Oosterveld, dat Thomas weer snel thuis mag komen.

Jubileum

Vandaag, 14 juni, zijn de heer en mevr. Mintjes-Groen uit Oldemarkt 63 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze feestelijke dag en Gods zegen toegewenst.

Geslaagd

Aan Eekeringe in Steenwijk heeft Larissa Spijker haar diploma gehaald! Gefeliciteerd daarmee Larissa en succes met je BBL opleiding.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Lieve broeder en zusters, Omdat wij nu al zeker tot eind juni a.s. vanwege het coronavirus geen normale kerkdiensten kunnen houden, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Tijdens onze diensten zijn we uiteraard gewend om te collecteren. Wij willen via de collecten geld inzamelen voor diaconale doelen, mensen in nood en bijzondere projecten. Ook zamelen we via de 2e collecte en de deurcollecte altijd gelden in voor instandhouding van de kerkgebouwen. Omdat wij nu niet meer wekelijks bij elkaar komen willen wij langs deze weg u wijzen op de mogelijkheid om toch uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Ook zullen we in deze tijden de verzoeken om steun die bij de Diaconie binnen komen via de verschillende instanties,  bekijken en onder uw aandacht brengen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 15 juni: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting.

Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 17 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Maandag 22 juni: Inleveren kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.

De Reiziger Chr. cadeau- en boekwinkel….

Gaat verder! Maar op een andere manier. Vanaf 1 juli 2020 gaat De Reiziger Chr. cadeau- & boekwinkel online als webshop verder. In Oldemarkt en omgeving is de bezorging gratis.

Bestellen kan via www.dereizigerboeken.nl, email: info@dereizigerboeken.nl of telefonisch: 0561-450552 / 06-55801872.

World Servants

Taarten actie:           

Cake                           € 7,50

Brownie                      € 7,50

Advocaattaart            € 12,50

Kwarktaart                 € 12,50

Monchoutaart             € 12,50

Ook kunt u eigen gebakken taarten bestellen. U mag de bestelling mailen naar: rjans12@gmail.com of alikekuit@hotmail.com. Ook kunt u de bestelling appen of bellen naar 06-30570191. Wij nemen dan contact met u op om te overleggen over waar, wanneer en hoe laat u de bestelling wilt hebben. Wij willen de bestelling graag minimaal 2 dagen van tevoren ontvangen.

Lege flessen actie: Ook is het mogelijk om lege flessen bij ons af te geven. Dit levert voor ons geld op. De lege flessen kunt u afgeven bij de pastorie van de Hervormde kerk te Oldemarkt. Wij zijn natuurlijk ook altijd bereid om deze bij u thuis op te halen. Stuur ons een e-mail en wij maken een afspraak om deze te komen halen. Alvast vriendelijk bedankt!

Rosalie Jans & Alike Kuit.