Kerkelijk Nieuws voor zondag 14 februari 2021

Kerkdienst zondag 14 februari 2021

Oldemarkt:            9.30 uur. Ds. E.H. Jans. 

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Daniël Oord

Kerkdienst zondag 21 februari 2021

Oldemarkt:    9.30 uur. Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord 

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Kerkdiensten alleen online

De kerkdiensten kunt u alleen nog online volgen. U kunt zich niet meer opgeven om de diensten bij te wonen. Deze situatie zal in ieder geval blijven zolang de lockdown duurt. Hierna zal bekeken worden hoe we verder gaan.

Alle diensten worden opgenomen in Oldemarkt en kunnen zo ook live uitgezonden worden. De kindernevendienst gaat wel gewoon door in de Ontmoeting.

Diensten op YouTube

De kerkdiensten die via YouTube worden gestreamd, zullen na één week van YouTube verwijderd worden. U bent dus in de gelegenheid om een kerkdienst gedurende 1 week na uitzending terug te kijken.

Tienerdienst

Aan de tieners en hun ouders/verzorgers, Na wikken, wegen en goed overleg hebben we besloten om de tienerdienst voorlopig nog niet weer te laten beginnen. We willen afwachten wanneer en hoe het voortgezet onderwijs mag starten. Wij denken dat het goed is om dan te kijken of het voor ons dan ook weer mogelijk is te kunnen beginnen. We hopen van harte om elkaar binnen niet al te lange tijd weer live te mogen treffen! Met vriendelijke groet, Alike en Gea.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website: www.hgop.nl. Wilt u Kerkklanken niet meer op papier ontvangen, dan horen wij dat graag.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.
Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 17 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.