Kerkelijk Nieuws voor zondag 13 oktober 2019

Hervormde Gemeente

Kerkdiensten zondag 13 oktober 2019

Paasloo:   09:30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes: 1e  PDC De Herberg, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Israëlwerkgroep

Kinderoppas: Geraldien Buijert & ?

Beamer: Remco Trox

Oldemarkt:   19.00 uur Ds. E.H. Jans Jeugddienst m.m.v. I. de Jong en W. Maatman

Kerkdiensten zondag 20 oktober 2019,

Oldemarkt:   09:30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Ook tienerdienst

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Deborah Harteveld & Linde de Graaf

Beamer: Aron Bouwer

Pastoraat

Leo de Graaf uit Oldemarkt verblijft momenteel in revalidatiecentrum Noorderbreedte te Leeuwarden. Vanaf deze plek Gods kracht toegewenst.

Kopij voor Kerkklanken 

Per abuis is er een verkeerde kopijdatum vermeld in de laatste editie van  Kerkklanken.  De juiste kopijdatum voor het volgende nummer is maandag 21 oktober voor 18:00 uur.

De redactie

Einde meisjesvereniging in Ossenzijl

Om persoonlijke redenen heeft de leiding van de meisjesvereniging in Ossenzijl besloten om niet langer door te gaan. Er is geen opvolging, dus de meisjesvereniging is opgehouden te bestaan. Als dank voor hun jarenlange inzet hebben Vroukje de Groot-Kuit en Hilda Wardenier een bloemetje ontvangen.

Agenda:

Woensdag 16 oktober: bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09:00 uur.

Vrijdag 18 oktober: GGG bij de familie Timmerman, Bergsteinlaan 96 in Tuk. Aanvang 14:30 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechisatie

Groep I:                                            dinsdag 15 oktober van 18:30-19:15 uur

Groep II (13-15 jaar):                      donderdag 17 oktober van 19:00-19:45 uur

Groep III (16-17 jaar):                     dinsdag 15 oktober van 19:15-20:00 uur

Dorcas Voedselactie.

Binnenkort is het weer zover! Heel Nederland geeft tijdens de Dorcas Voedselactie. Supermarkten, kerken, kinderen en ontzettend veel klanten in de winkel.

10.000 vrijwilligers zijn op de been om producten in te zamelen en er uiteindelijk 30.000 pakketten van te maken. Allemaal om ervoor te zorgen dat het leven van de allerarmsten in Oost-Europa deze winter dragelijker wordt. Wij doen dat omdat we om hen geven. Ook in Oldemarkt gaan we weer producten inzamelen! Op zaterdag 9 november is de Dorcasvoedselactie bij de COOP. En daarom vragen we nu weer om vrijwilligers om te helpen. De vraag is welke  gemeenteleden mee willen helpen! Het gaat erom om van half 2 tot half 4 of van half 4 tot 5 uur flyers uit te delen en spullen in ontvangst te nemen en in dozen te doen. Samen kunnen we de inzamelingsactie laten slagen! Doe mee en meld je snel aan bij Boukje Leusink 0561 452330 of boukjeleusink@home.nl.

World Servants 2020

Zin in een mooi en leuk avontuur? De eerste voorbereidingen en inzamel acties zijn al weer gestart in Nederland.

Een World Servants-werkvakantie is een ervaring die je nooit meer zult vergeten. Twee tot drie weken lang ben je onderdeel van een cultuur in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Je gaat tijdens je werkvakantie vrijwilligerswerk in het buitenland doen met een groep leeftijdsgenoten uit Nederland en leeft midden tussen de lokale bevolking. Samen bouw je mee aan een school, woningen of een kliniek. Op deze manier draag je bij aan de leefomstandigheden in de gemeenschap. Naast het bouwen doe je nog veel meer: je bezoekt een familie in het dorp, speelt een potje voetbal met de plaatselijke bevolking, vertelt een Bijbelverhaal aan honderden kinderen en gaat cultuur snuiven in de omgeving.

Mocht je  belangstelling hebben voor een informatiebijeenkomst en/of reis. Neem dan contact met mij op. Dit kan door middel van berichtje via Whatsapp, sms, Facebook, een mailtje en bellen mag natuurlijk ook. Bij voldoende belangstelling ga ik een informatiebijeenkomst organiseren en kijken of het mogelijk is om een actiegroep te vormen. Laat van je horen!!! 

Alike Kuit (06-14675548 / alikekuit@hotmail.com)

BIJBELQUIZ 2019

Op dinsdagavond 12 november om 20.00 uur wordt in de kerk Scherpenzeel/Munnekeburen weer de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gehouden, in aansluiting op de Nationale Bijbelzondag van 27 oktober wat als thema heeft: Ik wens jou….Kom gerust en voel je welkom. Het belooft een leuke, ontspannen  en leerzame avond te worden. Niet zoveel kennis van de Bijbel? Geeft niet. Het gaat vooral om het samenzijn. Naast onze gemeente zijn ook de gemeenteleden van Oldelamer/  Oldetrijne,  Nijetrijne, Kuinre/Blankenham en Echtenerbrug/Oosterzee dit jaar weer uitgenodigd.De kerk is open vanaf 19.30uur en mogen jullie de avond beginnen met een kop koffie/thee.Opgeven kan tot en met zondag 10 november bij Esther Pierik via pastor.pgoldemarkt@gmail.com of 06-13078130

Zoeklichtavonden in Steenwijk: Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel

Op maandag 14 oktober is de 3e studieavond in Steenwijk vanuit de bijbelboeken Daniël en Openbaring. De studie wordt gegeven door Wim Zwitser van het Zoeklicht. De laatste avond is 28 oktober. U bent van harte welkom in gebouw Bethel (Vrije Zendingsgemeente), Gasthuislaan 109 in Steenwijk. De avonden beginnen om 20:00 uur.

Voor meer informatie: 0343 – 413 300