Kerkelijk Nieuws voor zondag 13 juni 2021

Kerkdienst zondag 13 juni 2021

Paasloo:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e  Roemenië, school Cotus; 2College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Henriëtte Jans (in Oldemarkt)

Ossenzijl:    10.00 uur Ds. E. H. Jans. Samen met VZG.

                    Opgave via ons eigen mailadres en   

                    telefoonnummer.

Collecte diaconie 13 juni: bestemd voor schooltje Cotus

Sinds oktober 2008 heeft de stichting GFD, waar mevrouw Hetebrij erg nauw bij is betrokken, een project in Cotus een dorp ver voorbij het asfalt in de omgeving van Targu Mures. De meeste inwoners van dit dorp behoren tot de zigeunerbevolking en de levensomstandigheden zijn er buitengewoon slecht. In huisjes, bestaande uit één of twee kamers, leven soms grote gezinnen, vaak zonder voorzieningen als elektra, gas en waterleiding. Er is veel werkloosheid en dus meestal nauwelijks inkomen. De kinderen gaan dan ook regelmatig zonder eten naar school.

De Roemeense overheid zorgt op scholen voor een ontbijt, bestaande uit een aantal biscuitjes en een beker melk. Dankzij onze financiële ondersteuning krijgen de kinderen nu ook drie keer per week een warme maaltijd. Voor de kinderen van de kleuterschool en de basisschool (totaal ongeveer 50 kinderen) wordt de maaltijd warm op school bezorgd en de vreugde is groot als ze al dit lekkers aanschouwen. Voor de meeste kinderen is dit de enige warme maaltijd die ze krijgen. In ieder geval is het de meest gezonde maaltijd die ze krijgen, met vlees én groente. Dit schiet er thuis vaak bij in. Bijzonder is ook dat er naast het eten door de onderwijzers ook allerlei sociale omgangsvormen en hygiëneregels gekoppeld worden aan de maaltijd. Zo leren de kinderen b.v. dat ze hun handen moeten wassen, op hun beurt moeten wachten en hoe ze met mes en vork moeten eten. Dit project wordt gefinancierd door een aantal vaste sponsors en een aantal statiegeldprojecten. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Kerkdienst zondag 20 juni 2021 Viering Heilig Avondmaal

Oldemarkt:    9.30 uur ds. E.H. Jans. Ook tienerdienst.

Collectes: 1e  Project 10 27; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Daniël Oord

De marktpleindienst gaat niet door.

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Meer mensen in de kerkdienst

De PKN adviseert dat er vanaf 5 juni maximaal 60 kerkbezoekers in de kerk mogen zitten. Voor onze gebouwen zijn dat op 1,5 meter afstand maximaal 55 in Oldemarkt en 59 in Paasloo. Vanaf deze week zullen we die aantallen hanteren.

Jubileum

Op maandag 14 juni hopen dhr. en mevr. Mintjes uit Oldemarkt, te vieren dat zij 64 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 16 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Geslaagd.

Afgelopen donderdag 10 juni kregen verschillende examenkandidaten al bericht dat ze geslaagd waren. Lotte de Boer, de Veentjes 36, is geslaagd voor haar VWO examen. Van harte gefeliciteerd Lotte super goed dat het gelukt is! En nu maar genieten dat de boeken de kast in kunnen. Wie nog een examen moet doen heel veel sterkte met deze laatste loodjes.

De vlag hangt ook uit bij Eline en Vera Stegink en Ruben de Wolff. Wat een mooi bericht dat ze geslaagd zijn voor hun middelbare schooldiploma, GEFELICITEERD!

Er zijn nog andere jongeren die later de examenuitslag verwachten. Hopelijk kunnen we hun namen hier volgende week vermelden.

Heilig Avondmaal Landerijen

Dinsdag 15 juni a.s. vieren we weer het Heilig Avondmaal in de Landerijen. Bij het betreden van de Landerijen wordt u verzocht een mondkapje te dragen tot dat u gaat zitten in de zaal. U mag plaatsnemen op 1,5 m van elkaar. PG en Herv. Kerk.

World Servants update Rosalie en Alike

Zou het doorgaan? Mogen we in de zomervakantie alweer vliegen? Zullen we allemaal ingeënt zijn voordat we op reis gaan? Hoe is het nu in Myamar en Zambia? Maandagavond 15 maart wachtten we vol spanning af wat World Servants tijdens één van hun live uitzendingen gaat zeggen….. De knoop is doorgehakt. Tot onze grote teleurstelling en ook verdriet gaat de reis ook dit jaar niet door. En nu?  Er is goed nieuws! Er gaat hoe dan ook gebouwd worden. In Myanmar komt er een prothesewerkplaats. De lokale bevolking is zelfs al begonnen met de bouw ondanks de onrustige situatie daar. De lokale bevolking is blij te kunnen gaan bouwen, maar vinden het ook jammer om de Hollanders niet te kunnen ontmoeten.

De school in Molozi (Zambia) komt er ook. De lokale bevolking is ook hier al begonnen met de bouw. Ook zij keken uit naar de samenwerking en ontmoeting. Deze ontmoeting vindt gelukkig wel plaats. Tijdens een aantal live verbindingen hebben wij contact met onze projectlocatie. Wat gaan wij nu deze zomer doen??? Rosalie gaat hard aan het werk en verder sparen voor volgend jaar. Ze heeft haar project nog een jaar doorgeschoven. Volgend jaar gaat zij naar Nepal om klaslokalen te bouwen in de hoofdstad Kathmandu. Alike gaat dit jaar 10 dagen werken aan een project in Amsterdam in samenwerking met World Servants en stichting Present. Samen met een groep ongedocumenteerden, die vooral bestaat uit Brazilianen, gaat ze aan de slag om het gebouw op te knappen waar zich de voedselbank speciaal voor deze doelgroep bevindt. Ze gaat de ruimte opknappen en praktisch inrichten, zodat de voedselbank doorgang kan blijven vinden. Daarnaast kan ze ingezet worden om ook bij de mensen thuis een aantal klussen uit te voeren zoals schilderen, plankjes ophangen, noem maar op.

Wij kijken uit naar aankomende zomer en de kansen die God ons biedt. Wij willen u danken voor uw steun de afgelopen tijd en de giften die wij mochten ontvangen.

Wist je trouwens dat de nieuwe projecten voor 2022 sinds Pinksteren online staan? Neem een kijkje op de website om te kijken of er een mooie reis voor jou tussen zit. (https://www.worldservants.nl/werkvakanties) Wil je meer informatie? Bel of mail Alike (alikekuit@hotmail.com of 06-14675548).

Online congres Intelligent Design

Op 26 juni 2021 D.V. organiseer ik een congres met als subthema Intelligent Design. Op dit congres komen diverse christenacademici aan het woord die spreken over verschillende onderwerpen in de natuur. De eerste spreker, een theoloog, kijkt naar de onfeilbaarheid van de Schrift. De tweede spreker, een historicus, legt een verband tussen het boek der natuur en de Schrift. De derde spreker, een wetenschapsfilosoof, leidt het concept Intelligent Design in. De vierde spreker, een bioloog, gaat in op de fijnafstemming in de natuur en hoe deze fijnafstemming wijst op de Schepper. De vijfde spreker, een medisch bioloog, verwondert zich in een lezing over ons immuunsysteem. De zesde spreker, eveneens een medisch bioloog, doet hetzelfde maar dan met de foetale bloedsomloop en hoe dit bij de geboorte omgezet wordt in de huidige bloedsomloop. De zevende spreker, een geoloog, gaat in op de bekende Cambrische Explosie. In de avond zijn er nog twee Engelstalige lezingen, allebei van een paleontoloog/geoloog: een over dinosauriërs en de ander over Mosasauriërs. We hopen dat dit een mooie en gezegende dag zal worden. Dit congres is bedoeld om jong en oud toe te rusten op het gebied van geloof en wetenschap. Ze zijn bedoeld ter bemoediging en aansporing om ook in de wetenschap actief te zijn. De huidige evolutie-theorie lijkt roet in het eten te gooien. Het is niet mogelijk om deze theorie fatsoenlijk te combineren met het christelijk geloof. Dat hoeft ook niet wanneer we met andere ogen, met geloofsogen, naar de werkelijkheid kijken. De wereld om ons heen wijst naar een Schepper en is niet door stom toeval of onvermijdelijkheid ontstaan. Alles zit zeer ingenieus in elkaar. En hoewel we deze werkelijkheid door de sluiers van de zondeval zien, zijn er nog steeds sporen daarvan zichtbaar. Opdat niemand te verontschuldigen is (Romeinen 1). Het congres is geschikt voor predikanten, kerkenraadsleden, docenten, catecheten, studenten en academici. Ook geïnteresseerde leken zijn welkom! Het congres is te volgen via het YouTube-kanaal van Geloofstoerustingof FundamentumOp de website oorsprong.info is meer informatie over het congres en de sprekers te vinden. Daar kunnen we ook meer lezen over het brede thema ‘Geloof en Wetenschap’. Jan van Meerten