Kerkelijk Nieuws voor zondag 13 februari 2022

Hervormde kerk

Kerkdienst zondag 13 februari 2022 Gezinsdienst

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Joël de Graaf

Kindernevendienst: geen KND i.v.m. gezinsdienst

Kerkdienst zondag 20 februari 2022

Paasloo:  9.30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot.

                             Ook Tienerdienst

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Henriëtte Jans

Pastoraat

De heer T. Thomas uit Oldemarkt is zondag 6 februari opgenomen in het ziekenhuis te Meppel; er zijn wat onderzoeken n.a.v. een infectie.

Anja Pereboom verblijft voor revalidatie in Beetsterzwaag. Haar adres is: Stichting Revalidatie Friesland, t.a.v. mw. Pereboom, Afdeling 1, Kamer 28, Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag.

Wij vragen u om de zieken in gebed te brengen.

Aanmelden kerkdiensten

U kunt zich wekelijks aanmelden voor de kerkdiensten via: reservering@hgop.nl of 06-83437990. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uurVia de mail reserveren kan ook tot uiterlijk zaterdag 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Uitzenden diensten

Beste gemeenteleden, Inmiddels alweer bijna twee jaar geleden zijn we begonnen met het uitzenden van kerkdiensten via YouTube en nu gaan we een stap verder. Er is in beide kerken een vast camera systeem aangelegd waarmee we nu de diensten gaan uitzenden.

Dit zal niet meer op YouTube worden uitgezonden, maar via kerkdienstluisteren.nl/kerken/hgop.

Deze website kunt u zelf bezoeken, maar ook zijn de livestreams te vinden via onze eigen website hgop.nl. Voordeel hiervan is dat we nu alle opgenomen kerkdiensten online kunnen laten staan en deze altijd teruggekeken of indien gewenst gedownload kunnen worden. Ook kan er bij speciale diensten, wanneer nodig, een wachtwoord op de livestream worden gezet.

Dan kunnen alleen de mensen die dit wachtwoord hebben de dienst bekijken, denk bijvoorbeeld aan een rouwdienst. De website ‘Kerkdienstgemist.nl’ zal nog 4 weken beschikbaar zijn. Vanaf nu zullen dus de livestreams te vinden zijn op onze website www.hgop.nl of via www.kerkdienstluisteren.nl/kerken/hgop. Er zijn meerdere mogelijkheden om deze livestreams te bekijken. U kunt natuurlijk, zoals u voorheen waarschijnlijk al deed, via uw telefoon, tablet of laptop/pc gewoon de diensten bekijken. Deze zou u dan, indien u beschikt over een ‘smart TV’ of ‘Chromecast’, kunnen streamen naar uw TV. Ook is het mogelijk om via de webbrowser van uw ‘Smart TV’ één van bovengenoemde websites te bezoeken en op te slaan als bladwijzer. Zo kunt u de livestream snel vinden! Aanstaande zaterdag (29/01) zal er vanaf 11u tot 16u een test livestream online staan. Deze kunt uw dan opzoeken om er zeker van te zijn dat alles werkt. Ik hoop u via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nou hulp nodig hebben bij het opzoeken van de livestream, dan kunt u Aron Bouwer bellen (0613409414) of mailen (aron.bouwer@hgop.nl) of Hendrik Elgersma bellen (0652486274) of mailen (h.elgersma@hetnet.nl).

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Dinsdag 15 februari: Studie Korinthe brieven in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 16 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 16 februari: Ministry cursus in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 17 februari: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 18 februari: Jeugdavond in de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechese

Dinsdag 15 februari:              12-15 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting

Donderdag 17 februari:         16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Paasgroetenactie 2022

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.”

Ook onze gemeenten doen mee aan de Paasgroetenactie en willen u graag in de gelegenheid stellen hier aan mee te doen!

Er zijn dubbele Nederlandse kaarten voor gedetineerden in Nederland. 1 kaart voor de gedetineerde zelf en een aangehechte kaart waar u een postzegel op plakt. Deze laatste kan de gedetineerde later zelf aan iemand sturen

Vanaf zondag 13 februari zullen wij de kaarten aan u uitdelen waarbij u dan vragen om de kaart thuis in te vullen en te voorzien van uw groet en uw naam, en een aangehechte kaart met daarop een postzegel. Deze kunt u dan weer inleveren in de kerk, bij één van de diakenen of in de brievenbus bij de Ontmoeting of de PG kerk. Dit kan tot uiterlijk zondag 6 maart.

Daarna zullen we, in een verzamelenvelop, de kaarten versturen naar het adres van de Paasgroetenactie. Die zorgen dat de kaarten weer op de juiste plaats terecht komen. 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank! Diaconie PG en HGOP

Jeugdavond

Op vrijdag 18 februari is er een jeugdavond in de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur. Vanaf de brugklas ben je welkom. Je aanmelden kan tot woensdag 16 februari tot 15.00 uur. Opgeven kan via de Whatsapp-groepen of met een berichtje naar Alike 06-14675548.