Kerkelijk Nieuws voor zondag 13 december 2020

Kerkdienst zondag 13 december 2020, 3e advent

Paasloo: 9.30 uur. Mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord

Collectes: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters;

3e: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Henriëtte Jans

Let op: de KND is in Paasloo

Adventsproject zondagsschool

De kinderen verzamelen deze week bij/in De Paasloë. Ze gaan dan gezamenlijk de kerk in om op de voorste banken plaats te nemen. Er wordt begonnen met het aansteken van de kaars, het lezen van het gedicht en een filmpje van de zandtovenaar met inleiding van het thema. Na gebed gaan de kinderen naar hun eigen samenkomst.

Kerkdienst zondag 20 december 2020, 4e advent

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst (Opgave)

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Daniël Oord

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer. Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Dinsdag 15 december: Bijbelstudie Korinthe brieven. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 16 december: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 16  december: GGG in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur. Onderwerp: Openbaringen.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 15 december:           Catechisatie 12-14 jaar. Van 18.30-19.15 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 15 december:           Catechisatie 14-18 jaar. Van 19.15 tot 20.00 uur in de Ontmoeting.

Hallo tieners!

Kerstchallenge 2020: Het geheim van het Ikoon


Doe je mee met deze spannende kerstchallenge? Kom dan zondag 20 december a.s. om 9.30 uur naar De Ontmoeting om dit mee te spelen! Geef je op voor 15 december a.s. bij Alike of Gea ( mag ook via de tienerdienst app)

Omdat we samen ook graag wat willen eten en drinken duurt het programma tot ongeveer 11.30 uur.

Groeten Alike en Gea