Kerkelijk Nieuws voor zondag 12 september 2021

Kerkdienst zondag 12 september 2021

Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E. H. Jans.

                       Viering Heilig Avondmaal.

                       19.00 uur Ds. E. H. Jans. Praise- en voorbededienst. M.m.v. Muziekteam.

Collectes: 1e  Het Lichtpunt; 2College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Beamer: Joël de Graaf

Kindernevendienst: Henriëtte Jans en Linde de Graaf

Diaconie collecte Stichting Lichtpunt in Kollumerzwaag

De missie van Lichtpunt wordt als volgt omschreven: Het bieden van een warme en veilige setting aan mensen die in nood verkeren. Uitgangspunt is de Bijbelse opdracht: er zijn voor de naaste. Dit op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Christelijke naastenliefde gaat bij Lichtpunt hand in hand met praktische en professionele hulpverlening.

Bestuur en vrijwilligers zetten zich voor 100% in om onderstaande doelen waar te maken. Lichtpunt is:

*Een Christelijke opvang, begeleidings- en ontmoetingscentrum.

*Een multifunctioneel centrum waarvoor 180 vrijwilligers uit de hele regio zich inzetten.

*Een niet van overheidswege gesubsidieerde instelling die professionele hulp wil bieden vanuit een            

  christelijke visie.

*Een centrum waar op verschillende manieren getracht wordt hulp te bieden aan hen die              

  tussen wal en schip zijn geraakt.

*Een centrum dat niet buiten uw steun kan!

Kerkdienst zondag 19 september 2021

Paasloo:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Doopdienst

                 Ook tienerdienst

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Daniël Oord

Doopdienst 19 september

Zoals u hierboven kunt lezen is er op 19 september een doopdienst in Paasloo. In deze dienst zullen Marlin Liesbeth Wallinga, dochter van Hendrik en Marlies Wallinga-Hakvoort en Benthe Dani Aaltje Hakvoort, dochter van Ferdinand en Daniëlle Hakvoort – van den Berg de doop ontvangen. Vanwege de grote familie van de dopelingen is er beperkte mogelijkheid om u voor deze dienst op te geven. U kunt de dienst altijd beluisteren of meekijken via kerkdienstgemist.nl en YouTube.

De kindernevendienst is deze zondag in Paasloo.

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uurVia de mail reserveren kan ook tot uiterlijk zaterdag 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, is op vakantie t/m 22 september. In deze periode wordt zij vervangen door Johannes en Bertha v.d. Veen (0561 451685).

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 15 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Startdienst Kerk en School.

Zondag 26 september hopen we weer een startdienst Kerk en School te kunnen organiseren.  Pastor Esther Pierik uit Steenwijk zal de voorganger zijn in de dienst en de kinderen van school zullen ook meewerken aan de dienst. De dienst begint om 9.30 uur. Hoogst waarschijnlijk zullen er alleen kinderen met hun ouders aanwezig kunnen zijn in de kerk (vanwege corona maatregelen).

De dienst zal wel te volgen zijn via het kanaal van de Hervormde Kerk.

Het thema is: God is bij jou.