Kerkelijk Nieuws voor zondag 12 juni 2022

Kerkdienst zondag 12 juni 2022 Zendingszondag

Oldemarkt: 11.00 uur Ds. E.H. Jans. m.m.v. fam. Verweij,      

                   Portugal. Koffiedrinken voor de dienst.

NB: Deze dienst is niet rechtstreeks te volgen. De dienst wordt opgenomen en later op YouTube geplaatst.

Collectes: 1www.cristoviveportugal.nl; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Kindernevendienst: Kinderen blijven in de dienst.

Diaconie collecte zondag 12 juni 2022

De diaconie collecte is bestemd voor de fam. Verweij.  Elmer en Hannah Verweij zullen tijdens de dienst meer vertellen over hun werk voor CAMA Zending in Portugal. De diaconie ondersteunt hun werk sinds vorig jaar en deze collecte is dan ook als aanvulling voor hun begroting voor de komende jaar 2022/2023. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Kerkdienst zondag 19 juni 2022

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans.

Collectes: 1e  Roemenië, school Cotus; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Kindernevendienst: Annie Prins.

Pastoraat

De heer T. Thomas uit Oldemarkt is dinsdag 7 juni van het revalidatiecentrum Isala te Meppel naar Sickenga-Oord te Wolvega verhuisd. De heer Thomas wil graag iedereen enorm bedanken voor de vele kaarten, attenties etc. die hij heeft ontvangen. Velen leefden met hem mee, dat deed hem erg goed en dat heeft hij zeer gewaardeerd! De gemeente heeft hem -gelukkig- niet vergeten. Mocht u nog een keer een kaartje naar hem willen sturen, zijn adres is: de heer T. Thomas, appartement 201, Sickenga-Oord 1, 8471  BS  Wolvega. 

Bij de heer de Boer uit Oldemarkt is kanker geconstateerd, gelukkig zijn er géén uitzaaiingen en er vindt t.z.t. een operatie plaats.

Het is goed om de zieken in ons gebed mee te nemen, zodat zij moed en kracht mogen ervaren!

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, is op vakantie van 6 t/m 26 juni. In deze periode wordt zij vervangen door Johannes en Bertha v.d. Veen (0561 451685).

Hack Facebook account

Buiten onze schuld is op de Facebook-pagina korte tijd een advertentie geplaatst voor huur van woningen elders in Nederland. Dit was volkomen onterecht. De advertentie is verwijderd en ons wachtwoord gewijzigd.

Openstellen kerken

Beste gemeenteleden, Na de oproep tot opgave van vrijwilligers om deze zomer de kerken van open te stellen voor belangstellenden c.q. toeristen hebben wij een mooi groepje met vrijwilligers. Dat zijn: Henny Oord, Tiemen en Leentje Jongschaap, Mijntje Veenstra, Peter Dekker, Jetty Los, Monique van Dongen, Coba Winters en ondergetekende.

Vanaf 27 juni tot 31 augustus zullen de kerken in Paasloo en in Oldemarkt op de woensdagen tussen 11.00 uur en 15.00 uur geopend zijn. We willen een warm welkom geven aan de mensen die de kerken dan binnen lopen en willen bekijken. Er is nog ruimte als u ook zin heeft om een dagdeel aanwezig te zijn. Als we dan meer mensen hebben, kunnen we wellicht ook op de zaterdag een dagdeel de kerken openstellen. Meld u aan bij Jacob Jan Luth, 06-515 89 455. We zullen dit ook publiceren op facebook en op de website van onze kerk. Hartelijke groet, namens de groep!

Jacob Jan Luth

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 13 juni: Vergadering Moderamen in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 15 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 14 juni: 19.30 uur – Gebedsbijeenkomst Oekraïne in PKN kerk

KOFFIEOCHTENDEN, HULP GEZOCHT!!!

In oktober  hopen we weer te kunnen starten met onze maandelijkse koffieochtenden in de Landerijen. Wij zoeken nog een aantal vrouwen / mannen die ons willen helpen met het organiseren en zoeken naar onderwerpen voor deze ochtenden en voor het klaarzetten van de zaal met geluid e.d. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Imke Weemstra  tel: 0561-477343 of mevr. Wijmie Dekker tel: 0561-451538. Mochten er geen vrijwilligers(ters) bereid zijn om te helpen, dan zien wij ons genoodzaakt om helaas met de koffieochtenden te stoppen.