Kerkelijk Nieuws voor zondag 12 januari 2020

Kerkdiensten zondag 12 januari 2020

Paasloo:   09:30 uur ds. E.H. Jans; viering Heilig Avondmaal

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Daniel Oord

Kerkdiensten zondag 19 januari 2020

Oldemarkt:   09:30 uur ds. E.H. Jans; ook tienerdienst

Collectes: 1e Roosevelt vakantieweek, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: oecumene

Beamer; Jelmer Trox

Kindernevendienst: Dave Prins

Jubileum

Op maandag 13 januari hopen dhr en mevr. Nijholt-Dotinga uit Ossenzijl hun 25 jarig huwelijk te vieren. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen op deze dag.

Pastoraat

Mevr. Threels uit Oldemarkt, wordt a.s. maandag opgenomen voor een knieoperatie.

Uit de Israëlwerkgroep

Met dankbaarheid willen wij u mededelen dat we een gift van 2000.= euro hebben overgemaakt voor ons project: Rechalim, Israël. Alle gevers willen wij daarvoor hartelijk dank zeggen. Ook in het nieuwe jaar roepen wij u op om hen te blijven steunen met uw gebed en giften. Rechalim heeft het heel erg nodig voor de aanschaf van bewakingscamera’s zodat de inwoners veilig kunnen wonen. Een gedeelte van het dorp is nog niet beveiligd met bewakingscamera’s en omdat er bij regelmaat insluipers zijn is het van groot belang dat vooral ’s nachts elk gedeelte van de gemeenschap goed te controleren is. Een gift kunt u overmaken op: NL21 RABO 0322 0290 07 o.v.v. Rechalim.  

Gemeentedag 26 januari

Zondag 26 januari is er weer de jaarlijkse gemeentedag na de dienst in Oldemarkt. Inmiddels is het een groot jaarlijks sjoel-/ soepfeest geworden. Ook dit is gemeente zijn! We eten met elkaar verschillende soorten winterse soepen en gaan met elkaar de strijd aan d.m.v. sjoelen. Dit jaar is weer de revanche, wie durft??

Opgeven kan voor 24 januari via info@bakkerijbogaard.nl

Agenda

Dinsdag 14 januari: Vergadering College van kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 14 januari: GGG bij Willie Ram, Lageweg 16 in Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 15 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 15 januari: GGG bij familie Pen. Aanvang 20.00 uur

Donderdag 16 januari: (Jonge) ouders gespreksgroep. Bij Janine Damhuis om 20.00 uur.

Maandag 20 januari: Diaconievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 20 januari: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechisatie

Dinsdag 14 januari     groep I. Aanvang 18:30 uur

                                   groep 16-17 jaar. Aanvang 19:15 uur

Donderdag 16 januari groep 13-15 jaar. Aanvang 19:00 uur

Heilig Avondmaal Landerijen

De collecte in de landerijen tijdens het heilig avondmaal bedroeg 46,50 euro.

Week van gebed 19 tot en met 26 januari 2019 “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen in 2020.  Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de week van gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone. Een Bijbelse blik op dit thema. Een week lang elke avond in een andere kerk in onze gemeente bijeen komen om samen te bidden, te zingen en na te denken over het thema: Buitengewoon Vriendelijk. Het thema komt dit jaar uit Malta. Handelingen 27 en 28 beschrijft de schipbreuk die Paulus lijdt wanneer hij op weg is naar Rome om voor de keizer te verschijnen. Na een hevige storm loopt het schip vast en wordt in de woeste golven uiteen geslagen. Maar alle opvarenden spoelen behouden aan op het eiland Malta. De bevolking blijkt buitengewoon vriendelijk voor hen te zijn en de bewindvoerders op het eiland onthalen Paulus en zijn medereizigers op een maaltijd. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland Malta bereikt. Op 10 februari wordt dit nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Het verhaal laat ook zien dat Christus werkzaam is in en door anderen en het stelt ons voor de vraag hoe vriendelijk wij zijn voor de mensen die bij ons “aanspoelen”. In 7 bijeenkomsten op evenzoveel plaatsen in ons dorp en omgeving komen we rond het thema Buitengewoon Vriendelijk bij elkaar. We hopen dat veel mensen geïnteresseerd zijn en aanwezig willen zijn in één van de bijeenkomsten.

Zondag 19 januari begint het in de eigen kerken met aandacht voor het thema; “Gooi de ballast overboord”.

Maandag 20 januari om 19.30 uur bij de Vrije Zendings Gemeente in Ossenzijl, met het thema: “Christus’ licht zoeken en laten zien”.

Dinsdag 21 januari om 19.30 uur in de Ontmoeting bij de Hervormde kerk in Oldemarkt, met het thema: ‘De boodschap van Paulus’.

Woensdag 22 januari om 19.30 uur in de Gereformeerde kerk in Oldemarkt, met het thema: ‘Wees niet bang, geloof ! ’.

Donderdag 23 januari om 19.30 uur in de Hervormde kerk in Paasloo, met het thema: ‘Brood breken voor de reis’.

Vrijdag 26 januari om 19.30 uur in de R.K. kerk in Oldemarkt, met het thema: ‘Toon buitengewone vriendelijkheid’.

En zondag 27 januari is de afsluitende viering weer in de eigen gemeenschap met als thema: ‘Ontvangen en geven’.

Thema avond 28 januari: Orgaandonatie – een kwetsbaar onderwerp

Op 1 juli 2020 komt de nieuwe donorwet. Deze wet is voor mensen in Nederland vanaf 18 jaar die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente. Als u geen keuze invult in het register, dan komt na 1 juli 2020 ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bij uw naam te staan. Dat betekent dat uw organen na uw overlijden naar een patiënt kunnen gaan. De arts in het ziekenhuis bespreekt dit met uw familie. Als uw familie heel zeker weet en kan uitleggen aan de arts dat u echt geen donor wilde zijn, dan wordt u ook geen donor. Het is dus belangrijk dat uw partner en familie weet wat uw keuze is.

Op dinsdag 28 januari a.s. hoopt Hermina Burger, medewerker van de NPV-Advieslijn met ons nadenken over onder andere de volgende vragen:

–                     Mag ik mijn organen doneren als daad van naastenliefde, of heeft alleen de Schepper zeggenschap over mijn lichaam?

–                     En als ik een keuze maak voor of tegen donatie, hoe leg ik die dan vast?

Hoe zit het met afscheid nemen en begraven van iemand die zijn organen heeft afgestaan? Deze en veel andere vragen kunnen bovenkomen als we nadenken over orgaandonatie. Ieder mens is waardevol, naar geest én lichaam. Daarover laat de Bijbel geen misverstand bestaan. Op het punt van orgaandonatie krijgen we vanuit de Bijbel echter geen eenduidige richtlijn, en daarom kan het voor een christen lastig zijn om zich een mening te vormen over dit kwetsbare onderwerp. Alle reden dus om een zorgvuldige afweging te maken. Deze avond draagt er hopelijk toe bij om zelf een keuze te maken door het ook op een nuchtere, Bijbelse manier te doordenken. Van harte welkom in De Ontmoeting, 20:00 uur, marktplein 9, Oldemarkt. Vanaf 19:45 uur staat de koffie en thee klaar. Welkom!