Kerkelijk Nieuws voor zondag 12 december 2021

Kerkdiensten zondag 12 december 2021, 3e Advent

Paasloo:    9.30 uur Ds. E.H. Jans.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen

Beamer: Joël de Graaf

Kindernevendienst: Dave Prins

Collecte Diaconie 12 december

Broeders en zusters, Vanuit de Kerk in Actie ontvingen wij afgelopen maand als Diaconie het verzoek om een gift dan wel een collecte te organiseren voor de vluchtelingen Wit-Rusland/Polen. Extreme kou, uitputting en honger. In die realiteit zitten duizenden vluchtelingen uit het Midden-Oosten nu al wekenlang vast bij de grensovergang tussen Wit-Rusland en Polen. Er zijn inmiddels zeker twaalf mensen omgekomen, onder wie een jongetje van één jaar. “Ik zie mensonterende beelden en krijg berichten van kinderen die zonder ouders bij de grens aankomen”, zegt Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie. Samen met de Pools-Lutherse kerk helpt Kerk in Actie de vluchtelingen met hulpgoederen zoals water, voedsel, hygiëneartikelen, dekens en pyjama’s. Migrantenkampen bij grens zijn ontruimd en de vluchtelingen zijn naar een loods gebracht. Daar krijgen ze de hulpgoederen en zo nodig ook medicijnen, maar de loods is overvol en er is geen plaats voor iedereen. “Als christenen zijn we geroepen om barmhartigheid te tonen aan mensen in nood en voor hen te zorgen. We kunnen niet onverschillig blijven voor het lot van hen die een nieuw leven zonder conflict, vervolging en ongelijkheid willen beginnen”, aldus Jurjen de Groot. Daarom aan u de vraag: wilt u de vluchtelingen in Wit-Rusland/Polen helpen? Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. De Diaconie zal de collecte aanvullen tot € 500. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! De Diaconie

Oldemarkt:      16.00 uur Mw. H. Kramer. Jeugddienst.

                        M.m.v. Dedicated to God.

Collectes: 1e  Kerstgift sponsorkinderen Compassion;

2e  Onkosten.

Beamer: Joël de Graaf

NB: De dienst is verplaatst naar 16.00 uur.

Kerkdiensten zondag 19 december 2021, 4e Advent.

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E.H. Jans. Ook tienerdienst.

Collectes: 1e  Project 10 27; 2College van kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Annie Prins

Ossenzijl:      19.00 uur Voorganger VZG

                      Kerstzangdienst in Rehoboth.

Deze dienst is onder voorbehoud van eventuele aangescherpte maatregelen i.v.m. corona.

Aanmelden kerkdiensten

U kunt zich wekelijks aanmelden via: reservering@hgop.nl of 06-83437990. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uurVia de mail reserveren kan ook tot uiterlijk zaterdag 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Oproep wijkcontactwerkers

We zijn op zoek naar 4 mensen voor het wijkcontactwerk. Dhr. Buijert heeft iemand nodig voor Ossenzijl/Kalenberg en  iemand voor een wijk in Oldemarkt. Mw. De Jonge zoekt iemand voor Paasloo en Mw. Veenstra zou graag iemand hebben voor een wijk in Oldemarkt. Voor meer informatie kunt u terecht bij bovenstaande personen. L. Buijert: 0561-451391, T. de Jonge: 06-21851464 en M. Veenstra 06-13931052.

Tijdschrift Geef Licht

Juist met Advent staan we stil bij wat komt: de geboorte van Jezus, de Zoon van God als Redder van de wereld. Vanuit dat geloof delen we hoop en vertrouwen met de mensen om ons heen. Doe mee. Ook in de dienst van 12 december vragen wij in de collecte uw gaven voor de vluchtelingen in Wit- Rusland en Polen. Daarnaast hebben we als Diaconie al eerder dit jaar een gift gegeven voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Wij hebben ook een aantal Geef Licht tijdschriften ontvangen waarin we alles kunnen lezen over vluchtelingenkinderen in Griekenland en wereldwijd! In de hal van de kerk (in Paasloo en in Oldemarkt) ligt een aantal exemplaren om mee te nemen! Bij het magazine zit een kaartenslinger om op te hangen. Deze slinger vertelt de verhalen van vier vluchtelingenkinderen en is bedoeld om op een bijzondere manier met hen mee te leven. Ook hebben we binnen de zondagsschool aandacht gevraagd voor deze mooie kaartenslinger. De kinderen in nood kunnen onze hulp goed gebruiken. De Diaconie

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra. Graag even bellen van te voren: 06-13931052.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Israëlwerkgroep

Wij ondersteunen Rechalim een nederzetting in Israël.

Wij willen hen graag helpen bij de aanschaf van bewakingscamera’s. Dit voor de veiligheid van de inwoners. Daar is geld voor nodig. Naast de giften en de collectes hebben wij een mooie actie bedacht. Wij hebben prachtige fotokaarten te koop voor € 1,00 per stuk. Dubbele kaarten met envelop. De meesten zijn zonder tekst zodat het voor veel gelegenheden gebruikt kan worden. Maar ook voor kerst, geboorte, beterschap, condoleance …

Verkrijgbaar bij Janny Bouwer. Tel 0561-452171, email: fambouwer@ziggo.nl

Agenda

Woensdag 15 december: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechese

Donderdag 16 december:      16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Zondag 19 december: 14.30 uur Clubavond in de Ontmoeting

Clubavond

De clubavond voor de tieners van vrijdag 17 december a.s. is verplaatst naar zondagmiddag 19 december. We gaan het ongelofelijke kerstverhaal buiten beleven! Als jullie om 14.30 uur  bij De Ontmoeting zijn zorgen wij voor wat lekkers en een gezellige middag. Laat via de app groep van de tienerdienst of catechisatie, voor woensdag de 15e,  weten of je komt. Vrienden en vriendinnen zijn ook welkom.

Bijbellezing Landerijen

De Bijbellezing van maandag 13 december in de Landerijen gaat niet door.

Advents bijeenkomst

Op vrijdag 17 december vanaf 19.30 uur en zaterdag 18 december vanaf 13.00 uur (herhaling) kunt u via de livestream kijken naar de jaarlijkse Advent bijeenkomst. Met als thema ‘kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst’. De jaarlijkse

Advent bijeenkomst is de langstlopende activiteit van Christenen voor Israël.

Dit jaar kunt u het programma online meemaken! Het wordt een sfeervolle uitzending vanuit de Bovenkerk van Kampen, gevuld met bekende Advents- en Kerstliederen.

De livestream is te volgen via de site: www.christenenvoorisrael.nl en via YouTube.