Kerkelijk Nieuws voor zondag 11 september 2022

Kerkdienst zondag 11 september 2022

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans.

                   Viering Heilig Avondmaal

Collectes: 1e  Het Lichtpunt; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Dave Prins

Kerkdienst zondag 18 september 2022

Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E. H. Jans.

NB: de Dienst is verplaatst van Paasloo naar Oldemarkt.

                         Na de dienst is er koffie drinken ter   

                         gelegenheid van het 50 jarig jubileum van                

                         Henk Braad als organist.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Janine Damhuis

Oldemarkt:     19.00 uur Ds. E. H. Jans. Dienst van genezing

                        en bemoediging. M.m.v. muziekteam.

Livestream:    Remco Trox

Pastoraat

Update over Jantje Los-Jongschaap:

Lieve gemeenteleden,

Allereerst wil ik jullie namens mijn moeder heel hartelijk bedanken voor alle berichten en kaarten die zij heeft ontvangen. Dat heeft haar heel erg gesteund en goed gedaan.

We zijn inmiddels een half jaar verder en helaas moet ik jullie vertellen, dat mijn moeder niet meer thuis komt in haar zo geliefde Landerijen in Oldemarkt, hoe graag ze dat ook wilde. Afgelopen periode is gebleken dat haar gezondheid het niet toelaat om weer thuis te kunnen wonen omdat ze blijvend 24-uurs zorg nodig heeft.

Dit is een enorme teleurstelling voor mijn moeder. We hadden haar zo graag wat beters gegund.

Maar mijn moeder is een strijder en zal ook hier weer, samen met ons, het beste van proberen te maken.

Op dit moment verblijft ze nog in het revalidatiecentrum totdat er plaats is in het verzorgingstehuis. Daarnaast volgt er op korte termijn nog een ingreep plaats in Isala Zwolle om haar wond verder af te dichten.

Steun in de vorm van een kaartje of bezoek zou daarom zo fijn zijn voor haar. Het kaartje kan naar: De Maten 2, 8375  CB  Oldemarkt.

Voor een gezellig kopje koffie bij mijn moeder: neem gerust contact met mij op telefoon nr. 06 – 20067018.

Hartelijke groeten, ook namens mijn moeder, 

Jolanda Los

Jubileum

Op woensdag 14 september zijn dhr. en mw. Visser-Ram uit Ossenzijl, 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze dag.

Op vrijdag 16 september zijn dhr. en mw. Slot-Bijker uit Oldemarkt, 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze dag.

Bedankt

Beste mensen, Wij willen jullie bedanken voor de lieve kaartjes, berichtjes en bloemen die wij voor ons 40-jarig huwelijk hebben ontvangen. Dit was heel fijn!!                                                   

Wim en Aly van Veen.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 12 september: Inleveren kopij Kerkklanken vóór 18.00 uur.

Woensdag 7 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Do 15sept: 19.30 uur –Gebedsdienst in Prot. Gemeente Oldemarkt.

Bijeenkomsten voor Oekraïne.

Elke eerste en derde donderdag van de maand wordt er een gebedsdienst voor Oekraïne gehouden. Donderdag 15 september in de Prot. Gemeente Oldemarkt aan Hoofdstraat 27. Aanvang: 19.30 uur.

Koffieochtenden

Helaas moeten wij u mededelen dat wij ons genoodzaakt zien om te stoppen met de koffieochtenden van de gezamenlijke kerken, die maandelijks georganiseerd  en gehouden werden in de Landerijen. Op de oproepjes die vele malen zijn geplaatst, is geen enkele reactie gekomen voor nieuwe vrijwilligers. Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de inzet en tijd die men hieraan heeft besteed.  Hartelijke groet, Protestantse Gemeente en Hervormde Gemeente.

There is More- Next in Hoogeveen: Kom Heilige Geest! Vernieuw mijn leven!

Op zaterdag 17 September 2022 nodigen we jou uit voor een There is more next! in Hoogeveen met Esther Vorsterman en Hans Maat. De toegang is vrij. Wel zal een collecte worden gehouden.

Verlang jij naar méér? Leven uit de kracht van de Heilige Geest. Veel christenen willen dat wel, maar de praktijk is weerbarstig. Zonder die kracht is er immers geen vrucht en vermenigvuldiging. En zonder Zijn gaven kunnen wij het Koninkrijk van God niet uitbreiden in onze omgeving. Deze tijd heeft door de Geest vervulde christenen nodig, die moedig zijn en doen wat de apostelen deden. Het is vergelijkbaar met de discipelen van Jezus. Door Pinksteren en de aanraking van de Heilige Geest veranderden zijzelf en veranderden de wereld om hen heen. Ook vandaag wordt de volheid van de Geest gegeven aan de kerk en aan jou persoonlijk en wij willen daar graag met jou voor bidden. We zien al jaren hoe mensen tot bloei komen door onze There is more next! dagen.

Wat kun je verwachten?
10.00 uur opening
10.30 uur ochtendprogramma over de leiding en doop met de Geest en Ministry gebed voor ieder
12.45 uur: Lunch
13.30 uur: Middagprogramma. Aan het einde is er gebedsbediening met ons gebedsteam en wordt er ook gebeden voor genezing!
16.00 uur: Einde dag

Tijdens de dag is er ook nog een mogelijkheid voor een praktische workshop ‘Luisterend bidden’

Praktische informatie: Zaterdag 17 September 10:00 – 16:00 uur. De Brug, Carstenstraat 81 Hoogeveen. Kosten: Deze conferentie is gratis (inclusief koffie/thee en lunch). Helaas kunnen we geen rekening houden met verschillende diëten. Mocht je een dieet hebben, voel je dan vrij om je eigen lunch mee te nemen.

Uitje 75 plussers

De 75 plussers van de HGOP en PGO zijn op woensdagmiddag 31 augustus naar de Proefkolonie in Frederiksoord geweest. Na koffie met wat lekkers zijn we het museum in gegaan. Daar gingen we 200 jaar terug in de tijd en beleefden we het unieke verhaal van Johannes van den Bosch en hoorden over de eerste kolonisten. Daarna zijn we met de kolonie tram door de omgeving gereden. Het was een gezellige middag met elkaar.

Startzondag 2022

Zondag 25 september is de startzondag van School en Kerk. Het thema is dit jaar: Aan Tafel. Het landelijke thema voor het komend winterseizoen. Ds. Egbert Jans is de voorganger en de kinderen van basisschool De Ark zullen meewerken aan de dienst. Het collectedoel is deze keer voor: Voedselbank.

Na afloop van de dienst gaan we “samen aan tafel” om onder genot van een kopje koffie, thee of fris (met iets lekkers) elkaar te ontmoeten. Bij mooi weer hopen we dit buiten te doen en anders in de Ontmoeting.

Nu de vraag aan u als gemeentelid en/of ouder van school: Zouden jullie wat voor ons willen bakken? De keuze in wat jullie maken is geheel vrij. Wel graag willen wij een mailtje of telefoontje over: voor hoeveel personen jullie gebak is. Dat mailtje kan tot uiterlijk donderdag 22 september naar hiekestellingwerf55@gmail.com of 451442. We hopen dat het een fijn (en lekker)” samenmoment” aan tafel  mag zijn en velen van u mogen begroeten.

Namens de startdienstcommissie, Hieke v.d.Valk