Kerkelijk Nieuws voor zondag 11 oktober 2020

Kerkdienst zondag 11 oktober 2020

Paasloo: 9.30 uur. Mevr. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e PDC de Herberg; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kindernevendienst: Dave Prins LET OP: De kindernevendienst is in Oldemarkt!

Dienst met beeldverbinding in Paasloo

Het is nu nog niet mogelijk om de kerkdiensten vanuit Paasloo uit te zenden via beeldverbinding. Hier wordt aan gewerkt, maar dit wordt waarschijnlijk pas volgend jaar mogelijk. U kunt de dienst wel luisteren via uitzendinggemist.nl. Een link hiervoor staat ook op de website van de kerk.

Kerkdienst zondag 18 oktober 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

                   Ook tienerdienst. (opgave)

Collectes: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Jelmer Trox

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden (alleen voor de eerst volgende zondag).

Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Pastoraat

Mevrouw Sjoerdje Hoffmann uit Oldemarkt  is weer thuis gekomen vanuit het ziekenhuis.

Dhr. Wim van Veen uit Oldemarkt, is deze week opgenomen voor een operatie.

We wensen hen Gods aanwezigheid, kracht en zegen toe. Laten we hen en alle mensen die het nodig hebben in onze gebeden gedenken.

Bedankt

Dhr. Jannes Bijker wil iedereen hartelijk bedanken voor alle kaartjes die hij de afgelopen tijd mocht ontvangen vanuit de gemeente.

Het valt hem zwaar om nu in Sickengaoord te moeten wonen ook al begrijpt hij dat het niet anders kan. Juist daarom doen die blijken van medeleven hem zo goed.

Vakantie ds Jans

Ds. Jans heeft vakantie van 10 t/m 18 oktober. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met mw. Kramer of met uw wijkouderling.

Richtlijnen Corona

In de kerkenraadsvergadering van afgelopen week is gesproken over de aangescherpte richtlijnen vanuit de overheid. Hierdoor mogen we helaas nog niet zingen in de kerk en zien we ons genoodzaakt om het aantal kerkbezoekers naar beneden bij te stellen tot 30 aanwezigen tijdens een dienst.

Het dragen van mondmaskers tijdens verplaatsingen in de kerk verplichten we niet. U bent natuurlijk altijd vrij om wel een mondmasker te dragen.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Wij collecteren weer in de kerkdiensten. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 14 oktober: Geen bidstond.

Maandag 19 oktober: Inleveren kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechisaties

I.v.m. de herfstvakantie zijn er deze week geen catechisaties.

Collecte PDC de Herberg

Dit centrum is voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Mensen die te maken hebben met: eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties. Een herberg op je weg, een plek om rust te vinden, een schuilplaats om God te zoeken: dat wil de Herberg zijn. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht: dat wil de Herberg bieden.  En het diepste: zoeken dat Christus gestalte zal krijgen, ook in het werk van de Herberg. Dat is waar het op aan komt. Dat richt de neergebogen ziel op en geeft hoop op God!”