Kerkelijk Nieuws voor zondag 11 juli 2021

Hervormde kerk

Kerkdienst zondag 11 juli 2021

Paasloo:    9.30 uur ds. E.H. Jans.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Hans Bult

Zomerzondagsschool: Alike Kuit (opgave)

Kerkdienst zondag 18 juli 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Joël de Graaf

Zomerzondagsschool: Marije Pen (opgave)

Kerkdienst zondag 25 juli 2021

Paasloo:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Harman Tietema

Zomerzondagsschool: Gea de Boer (opgave)

Kerkdienst zondag 1 augustus 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Mw. A. Oppewal, Drachten.

Collectes: 1e  Vrienden van de Hoop; 2College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Beamer: Sjaco Bouwer

Zomerzondagsschool: Mijntje Veenstra (opgave)

Kerkdienst zondag 8 augustus 2021

Paasloo:    9.30 uur Ds. E. Fokkema, Twello.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Remco Trox

Zomerzondagsschool: Deborah Harteveld (opgave)

Kerkdienst zondag 15 augustus 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Dhr. G. Doorn, Oldemarkt.

Collectes: 1e  Project 10 27; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Joël de Graaf

Zomerzondagsschool: Arno Harteveld (opgave)

Kerkdienst zondag 22 augustus 2021

Paasloo:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Henriette Jans

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uurVia de mail reserveren kan ook tot uiterlijk zaterdag 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Zomerzondagsschool

Vanaf zondag 11 juli t/m 15 augustus is er weer elke week  zomerzondagsschool in de Ontmoeting, ook als de dienst in Paasloo is. De zomerzondagsschool begint om 9.30 uur en u kunt uw kinderen hiervoor opgeven via hetzelfde mailadres/telefoonnummer als voor de diensten.

Vakanties

Ds. Jans heeft vakantie van 12 juli t/m 8 augustus.

Mw. Kramer heeft vakantie van 30 juli t/m 20 augustus. Tijdens hun afwezigheid kunt u ook contact opnemen met de scriba of één van de ouderlingen.

De scriba, Mirjam de Graaf, is afwezig van 22 juli t/m 15 augustus. T/m eind juli wordt er waargenomen door Hennie Boltjes (06 38896392) en in augustus door Deborah Harteveld (06 17139805).

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, is op vakantie van

5 t/m 18 juli. In deze periode wordt zij vervangen door Johannes en Bertha v.d. Veen (0561 451685).

Zondagsnieuws in zomervakantie

In de zomervakantie wordt er geen Zondagsnieuws gemaakt. Op 22 augustus verschijnt er weer een Zondagsnieuws..

Jubilea

Op donderdag 29 juli zijn dhr. en mw. de Graaf-de Vries uit Oldemarkt, 50 jaar getrouwd.

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toewenst.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website: www.hgop.nl. Wilt u Kerkklanken niet meer op papier ontvangen, dan horen wij dat graag.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Onlangs is Sanne Jansen uit Ossenzijl, geslaagd voor haar HAVO- examen. Nog van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma en veel succes met de volgende studie in Leeuwarden!

Rosemarije Boogaard is aan het Linde College geslaagd voor haar vmbo-opleiding. Gefeliciteerd met je diploma en veel succes met de vervolgopleiding in Zwolle!

Alle scholieren hebben vakantie gekregen net als hun meesters en juffen. Geniet van de zomervakantie.