Kerkelijk Nieuws voor zondag 11 april 2021

Kerkdienst zondag 11 april 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  PDC Herberg; 2College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Dave Prins

Beamer: Joël de Graaf

Kerkdienst zondag 18 april 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Jeugddienst.

                      Thema: Waar hoop jij op? M.m.v. muziekteam.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Annie Prins

Beamer: Hans Bult

Collecte 11 april

De collecte voor de Diaconie is bestemd voor De Herberg (Pastoraal Diaconaal Centrum) in Oosterbeek. Dit centrum is voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Mensen die te maken hebben met eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties. Een herberg op je weg, een plek om rust te vinden, een schuilplaats om God te zoeken: dat wil de Herberg zijn. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht: dat wil de Herberg bieden.  En het diepste: zoeken dat Christus gestalte zal krijgen, ook in het werk van de Herberg. Dat is waar het op aan komt. Dat richt de neergebogen ziel op en geeft hoop op God! Voor meer informatie kunt u de website raadplegen: www.pdcdeherberg.nl. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Kerkdiensten alleen online

Tot nader bericht zijn alle kerkdiensten online te volgen.

Alle diensten worden opgenomen in Oldemarkt en kunnen zo ook live uitgezonden worden.

Pastoraat

Voor bezoek of pastorale zaken zijn mevr. Kramer en ds. Jans te bereiken. Mw. Kramer: 06 30016897 en ds. Jans: 0561 750902. Maakt u gerust gebruik van de mogelijkheden.

Geboorte

Op donderdag 1 april werden Ferdinand en Danielle Hakvoort uit Oldemarkt, verblijdt met de geboorte van een dochter, Benthe Dani Aaltje. We willen de ouders hiermee van harte feliciteren en wensen hun Gods zegen toe bij de opvoeding.

Verjaardag ds. Jans

Afgelopen zaterdag, 10 april was ds. Jans jarig. Vanaf deze plaats alsnog van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor dit nieuwe levensjaar.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website: www.hgop.nl. Wilt u Kerkklanken niet meer op papier ontvangen, dan horen wij dat graag.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Uit de Israëlwerkgroep

Als project steunden wij Rechalim (Israël) voor de aanschaf van beveiliging/nachtcamera’s voor een gedeelte van de woongemeenschap wat nog niet beveiligd was. Men had vaak last van insluipers.

Wij hebben meegeholpen om die aanschaf mogelijk te maken zodat de inwoners van Rechalim veilig kunnen wonen. Eind vorig jaar was dit project voltooid.

Rechalim heeft een nieuw project – meer beveiliging benodigdheden.

Ze moeten hun beveiligings-/patrouilleweg aanpassen en vernieuwen en ook daar beveiligingscamera’s toevoegen.  

Wij zijn dankbaar dat wij dankzij alle giften groot en klein een bedrag van 2.361,20 euro aan giften/collectegeld van 2020 hebben kunnen overmaken voor het nieuwe project.

Ook het komende jaar hopen we dat u Rechalim, om ook dit nieuwe project te realiseren, wilt blijven steunen met uw gebed en giften.

Giften zijn welkom op : NL21 RABO 0322 0290 07 o.v.v. Rechalim

Agenda

Maandag 12 april: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 14 april: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Dinsdag 13 april: Catechisatie in de Ontmoeting voor 12-14 jaar. Van 18.30-19.15 uur.

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06-13931052 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.

Paaschallenge: Uit de Steenwijker Courant

Oldemarkt stond tijdens het paasweekend in het teken van de Paas Challenge: een combinatie van een QR-code-speurtocht en een escape room. Jeugdwerkers van HGOP (Hervormde Gemeente Oldemarkt/Paasloo) organiseerden al eerder een Paas Challenge voor de jeugd (12+), deze editie was geschikt voor alle leeftijden, geheel coronaproof doordat het buiten plaatsvond. Tijdens de tocht doken de deelnemers in de historische achtergrond van het Paasverhaal en werden meegenomen alsof ze een karakter waren uit de tijd van Jezus. Tijdens de tocht, door het hele dorp, losten de deelnemers puzzels op, beantwoordden vragen en voerden opdrachten uit. Ondertussen werd er via de QR-app op de telefoon meegeluisterd en gelezen met het Paasverhaal. Er gingen zo’n vijftien groepen op pad. Dat had volgens de organisatie een groter aantal mogen zijn, maar toch is er tevredenheid. „Het was nieuw, QR-codes misschien niet bij iedereen bekend. Toch was het mooi om op deze manier met het Paasverhaal bezig te zijn en ondanks het koude weer kwamen de deelnemers enthousiast terug.”

De organisatie verwacht volgend jaar mogelijk een nieuwe editie van de Paas Challenge. „Wie weet, het was landelijk wel een succes. Het zou ‘t mooist zijn als we volgend jaar weer kunnen samenkomen in de kerk, om als Gemeente de opstanding van Jezus te vieren en na afloop dan, ook weer samen, een challenge te kunnen doen. Wat de organisatie dus betreft: voor herhaling vatbaar.”

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt dit jaar gehouden van 28 augustus t/m 4 september 2021 (week 35). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig.

(Bovenstaande is nog wel onder enig voorbehoud vanwege het coronavirus.  Mocht het niet doorgaan vanwege corona dan wordt het geld teruggestort.)

Heeft u belangstelling of vragen over kosten en aanmelding dan kunt u contact opnemen met:

Femmie Minnema (0561-45 12 12) van de Diaconie HGOP

Ronald Jaeger (06  25 23 89 39) van de Diaconie PG

Opgave voor deze vakantieweek moet bij de organisatie uiterlijk binnen zijn 30 mei 2021.