Kerkelijk Nieuws voor zondag 10 november 2019

Zondag 10 november:    Oecumenische Viering in Herv.Kerk te  Oldemarkt                                    

9.30 uur: Ds.E.H.Jans uit Oldemarkt.  

Thema: Geloof maar gewoon…..

M.m.v Chr. Muziekver. Jeduthun olv Geert Jan Kroon.

Collecten: Zuster Lies op de Weegh. Vele jaren heeft ze gewerkt in Burundi. Haar werk wordt nu overgenomen door meerdere zusters, die in de standplaats Muyinga ondervoede kinderen met hun moeders opnemen en verzorgen. Hieraan zijn veel kosten verbonden. Door de slechte uitbetaling van de staat, zijn nog verschillende centra gesloten, zodat  er steeds meer kinderen komen die ondervoed raken. Elke stuiver, kwartje of euro telt mee en we willen deze collecte dan ook van harte aanbevelen.

**Er is kindernevendienst.

Kerkdiensten zondag 10 november 2019

Oldemarkt:   09:30 uur Ds. E.H. Jans Oecumenische dienst

Collectes:  Zr. Lies Op de Weegh

Kinderoppas: Ina v.d. Weerd & Femke Pen

Beamer: Hans Bult

Paasloo:         11:00 uur ds. J. Zondag, Dedemsvaart

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kerkdiensten zondag 17 november 2019

Paasloo:   09:30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Ook tienerdienst

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Geraldien Buijert

Beamer: Sjaco Bouwer

Ossenzijl:   10.00 uur dhr. J. Jansen, gezamenlijke dienst met Vrije Zendingsgemeente in  gebouw Rehoboth

Pastoraat

Leo de Graaf is deze week geopereerd. Momenteel verblijft hij in Revalidatiecentrum Noorderbreedte, te Leeuwarden

Bij mevrouw Willy de Graaf, uit  Paasloo is de ziekte Parkinson geconstateerd.

Beide Gods kracht toegewenst. Een kaartje zal hen beide bemoedigen.

Jubileum

Morgen 11 november, zijn dhr. en mevrouw T. Jongschaap-de Boer, uit Oldemarkt, 50 jaar getrouwd. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!

Opbrengst collecte Zingen voor Israël

De collecteopbrengst die gehouden is op de avond zingen voor Israël 1 november jl. heeft het prachtige bedrag opgeleverd van 1507.20 euro.

Inmiddels is dat bedrag ongeveer 70.00 euro hoger geworden omdat er giften nagekomen zijn.

Het doel van de collecte was voor Hulp voor de jeugd van Sderot.  Dit dorp in Israël ligt bij de grens met Gaza, waardoor de inwoners constant onder dreiging leven van raketaanvallen. Dit doel biedt hulp aan 96 kinderen en hun families. Veel kinderen worstelen met PTSS ( post-traumatische stressstoornis). Bedoeld voor kinderen van alle achtergronden, Arabisch, Druzisch, Bedoeïenen en Joods.

Namens de Diaconie: Week van de Pleegzorg!

Graag willen wij u attent maken op de landelijke week van de Pleegzorg van 30 oktober t/m 6 november en willen wij u wijzen op de informatieavond, die Timon, een christelijke organisatie die jeugdhulp biedt, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging, organiseert.

Pleegouder worden? Op D.V. 18 november a.s. wordt door Timon een avond gehouden in De Oase, Grevelingenstraat 1 te Deventer. Tijdens deze avond wordt er informatie gegeven over pleegzorg en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders. Voor meer info: www.deeljethuis.nl.

Agenda:

Dinsdag 12 november: vergadering kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20:00 uur.

Woensdag 13 november: bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09:00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Bijbelquiz 2019

Op dinsdagavond 12 november om 20.00 uur wordt in de kerk Scherpenzeel/Munnekeburen weer de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gehouden, in aansluiting op de Nationale Bijbelzondag van 27 oktober wat als thema heeft: Ik wens jou….

Kom gerust en voel je welkom. Het belooft een leuke, ontspannen  en leerzame avond te worden. Niet zoveel kennis van de Bijbel? Geeft niet. Het gaat vooral om het samenzijn. Naast onze gemeente zijn ook de gemeenteleden van Oldelamer/  Oldetrijne,  Nijetrijne, Kuinre/Blankenham en Echtenerbrug/Oosterzee dit jaar weer uitgenodigd.De kerk is open vanaf 19.30 uur en mogen jullie de avond beginnen met een kop koffie/thee.Opgeven kan tot en met zondag 10 november bij Esther Pierik via pastor.pgoldemarkt@gmail.com of 06-13078130

**Wij namen “flessenpost “mee vanaf Terschelling: 

Beste Festivalganger,

Vorig jaar mochten we jou/jullie misschien ook al begroeten op Terschelling tijdens het Inspiratiefestival. Nu is er nieuws want het landelijk oecumenisch Inspiratiefestival op Terschelling krijgt volgend jaar een derde editie. Het tweejaarlijkse festival voor ambtsdragers, kerkelijke vrijwilligers en andere geïnteresseerden wordt gehouden op 16, 17 en 18 oktober 2020.
                            Jij komt toch ook (weer)?

RESERVEER IN JE AGENDA vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 OKTOBER 2020

Over het landelijk oecumenisch Inspiratiefestival op Terschelling

Ben je geïnteresseerd in geloof, betrokken bij een kerk of gewoon op zoek naar inspiratie? Kom dan naar hét landelijke Inspiratiefestival 2020 op Terschelling. Hier ontmoet je mensen die ook op zoek zijn, ervaringen willen delen. Het is een uniek festival op het mooie eiland Terschelling dat in het teken staat van

bezinnen, bezielen, inspireren, verbinden en ontmoeten. Je laten verrassen door alle mogelijke fresh expressions middels een gevarieerd programma. Met concerten, theatervoorstellingen, lezingen, workshops, getijde- vieringen, trainingen, theater en meditatie, wandelingen, enz. is er voor elk wat wils. Het programma is binnen en buiten. Fietsend of wandelend trekken we van de ene naar de andere eilander locatie: oude kerkjes, schuurtjes, strand, bos, duin etc. Ook zijn er programma’s voor studenten, jongeren, kinderen. Zo is het festival ook voor jonge gezinnen toegankelijk. Het duurt nog meer dan een jaar maar je kunt niet vroeg genoeg beginnen. De datum valt midden in de herfstvakantie. Dus er is ook alle gelegenheid om er andere vrije dagen omheen te plannen. Voor nu: Reserveer in je agenda, plan in de roosters, zoek accommodaties en boek de boot. We hopen een brede oecumenische landelijke beweging op gang te brengen! Dus: ……zegt, mail, app,  facebook , twitter, website, het voort !!!!!!!!!!!!!! www.inspiratiefestival-terschelling.nl

Graag tot ziens op het eiland!                    

En de hartelijke groeten van ds.Mathilde de Graaff.