Kerkelijk nieuws voor zondag 10 maart 2019

Kerkdiensten zondag 10 maart 2019

Oldemarkt:   11.00 uur. Ds. E. H. Jans. Praisedienst in de Ontmoeting. Koffie drinken voor de dienst.

Paasloo:         09.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen.

Woensdag 13 maart 2019, biddag

Oldemarkt:    19.30 uur Ds. E. H. Jans. Samen met Protestantse Gemeente in kerk PGO.

Collectes: 1Door PGO bepaald.

Kerkdiensten zondag 17 maart 2019

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst.                    

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caitlyn Tietema.

Beamer: Sjaco Bouwer

Pastoraat

Mevr. van Elp heeft altijd in Oldemarkt gewoond, maar is nu via Wolvega nu verhuisd naar de Herbergier in Steenwijkerwold (Mariënwold 20, 8341 PR). Een kaartje zal zij op prijs stellen.

Liturgie eerste zondag veertigdagentijd

Thema: “De beker”

Lied 95: 1 & 3

Lied 519

Lied 15: 1 & 2

Schriftlezing: Jesaja 51:17-23

Lied 826

Schriftlezing: Mattheus 20:17-23

Preek: ‘De beker´

Lied 534

Lied 536

Vacature

Voor o.a. het maken van het Zondagsnieuws en nieuws voor de website, zijn we op zoek naar iemand die dit vanaf 1 april op zich wil nemen. Voor het kunnen blijven uitgeven van het Zondagsnieuws willen we graag dat deze vacature op korte termijn wordt ingevuld.

Overige werkzaamheden zijn o.a. het maken van een giften- en bloemenoverzicht voor Kerkklanken en het opstellen van maandoverzichten van kerkdiensten.

Dus: Kun je een beetje overweg met Word en heb je wekelijks op donderdagavond of vrijdagochtend een paar uur over? Neem dan contact op met Jelly Pen of Mirjam de Graaf (scriba@hgop.nl).

Aanstelling mevr. Kramer als kerkelijk werker in Vollenhove

Onlangs heeft mevr. Heidi Kramer de functie als kerkelijk werker aangenomen in de Hervormde Gemeente te Vollenhove. Naast haar functie binnen onze gemeente zal mevr. Kramer voor 12 uur per week in Vollenhove aan het werk gaan. Dit betreft voornamelijk pastoraat en een gedeelte catechisatie. In de ochtenddienst van 24 maart wordt mevr. Kramer bevestigd in Vollenhove. Dit betekent dat die ochtend ds. Jans zal voorgaan in Paasloo. Wij wensen mevr. Kramer een goede en gezegende tijd in Vollenhove.

Praise Café

Op vrijdag 15 februari. Hebben we het eerste praise café gehouden. Fijn dat er zoveel mensen aanwezig waren. U bent ook nu weer van harte uitgenodigd op vrijdag 15 maart a.s. om 20:00 uur in De Ontmoeting. Het is een worshipavond omkleed met woorden en bemoedigingen uit de Schrift, een avond om de Tegenwoordigheid van God te zoeken en te beoefenen. Deze ontmoeting met Hem staat dan ook centraal. Voorts is er mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, voorbede te vragen, of getuigenis te geven van een ervaring dat je zelf als bijzonder hebt ervaren. Het is een avond voor jongeren en volwassenen. Welkom! Koffie/thee fris en versnaperingen aanwezig.

There is more next, Diever

Op zaterdag 23 maart is er in Diever weer een ‘There is More Next’ dag. Met There is More! Next bieden we je een ervaringsplek in een vertrouwde omgeving waar je stevig onderwijs ontvangt over het werk van de Heilige Geest en waar je kan groeien in een diepere relatie met Christus. We bieden bewust veel ruimte om voor je te laten bidden. Met de komst van There is More zien we in veel kerken en onder vele christenen de aandacht voor Gods spreken en voor de werken van de Heilige Geest toenemen. Die beweging, waarin jij God ook ervaart en waarin Zijn spreken door Woord & Geest centraal staat, willen we verder stimuleren.

De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Eerder zijn we hier al heen geweest met een clubje gemeenteleden die deze dag als heel positief hebben ervaren. Kosten zijn €15,– inclusief lunch. Voor meer informatie en opgave:

https://www.thereismore.nl/there-is-more-next/. Hopelijk kunnen we er weer met een groep naar toe. Mooi dichtbij.

Zendingsbusje

Het zendingsbusje van Elianne de Graaf is weer geleegd en er zat weer een mooi bedrag in van 46,57 ! Alle gevers en geefsters bedankt ! Het wordt besteed aan Compassion.

Catechisaties

Dinsdag 26 februari:              18.30-19.15 uur On Track

Dinsdag 26 februari:               19.15– 20.00 uur catechisatie 14+

Donderdag 28 februari:         19.00-20.00 uur catechisatie 12+

Agenda:

Dinsdag 12 maart: GGG Ossenzijl bij Willy Ram, Lageweg 16 in Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 12 maart: GGG bij Marian Biesma. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 12 maart: Vergadering College van Kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 13 maart: Bidstond in de Ontmoeting. 9.00 uur.

Woensdag 13 maart: Gezamenlijk diaconievergadering in het Achterhuus, Aanvang na de dienst .

Vrijdag 15 maart: Praise café in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 18 maart: kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 19 maart: Gemeenteavond in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur