Kerkelijk Nieuws voor zondag 10 januari 2021

Kerkdienst zondag 10 januari 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Viering Heilig Avondmaal.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Kerkdienst zondag 17  januari 2021

Paasloo: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Start week van gebed

                             Ook tienerdienst (opgave)

Collectes: 1e  Rooseveltvakantieweek; 2College van Kerkrentmeesters; 3e Catechese en Educatie

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Dave Prins

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer. Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Bedankt!

Lieve mensen. Wij willen iedereen heel erg bedanken, voor al het meeleven, bij het overlijden van onze lieve dochter Karin. Bedankt voor al die lieve woorden van troost en bemoediging. Voor alle gebeden! Het heeft ons heel goed gedaan, dat er zoveel mensen met ons meeleven. Boven de kaart staat:                                                                                                                                                                                                                                             Te vroeg —Woorden schieten te kort—Tranen overheersen.                                                                                                                                                                   Karin heeft gevochten en was er bijna, maar ze heeft niet kunnen winnen. We hebben haar moeten laten gaan. Ons verdriet is groot en het is een moeilijke tijd, maar achter al onze tranen van verdriet, schuilt een glimlach aan mooie en waardevolle herinneringen. Met een warme groet voor allen, Cleem en Sjoerdje Hoffmann.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Bericht n.a.v. verscherpte corona maatregelen

Beste gemeenteleden, door de maatregelen inzake het anti-virus beleid worden kerkelijke gemeenschappen opnieuw voor een dilemma geplaatst en komen alle beslissingen die genomen worden weer onder spanning te staan: Kies je voor een complete lockdown of voor een gedeeltelijke waarbij de zondagse eredienst zijn voortgang heeft met een beperkte hoeveelheid gemeenteleden die fysiek aanwezig zijn in de kerk? Het laatste is ook in deze tijd gewoon toegestaan maar wel wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis de diensten on-line te volgen.

In het samenzijn van de gemeente van Christus, in de kleine kring en in de dienst van Woord, lofprijzing en gebed is Hij zelf Tegenwoordig. Gelukkig is Hij ook daar waar mensen niet van huis kunnen – of mogen – en op plaatsen waar mensen ‘alleen’ zijn of zich alleen voelen. Dat mag een grote troost zijn voor ons. De kracht van zijn Tegenwoordigheid kan overal ervaren worden. En Hij wil een vurige muur rondom en heerlijkheid binnen in ons zijn.

Om het even op een rijtje te zetten voor u:

    1. Voor de duur van de lock-down liggen de meeste activiteiten stil of worden indien mogelijk digitaal voortgezet

    2. De erediensten gaan door uiteraard. U wordt wel aangeraden deze zo veel mogelijk online te volgen. Voorts is er de ochtenddiensten de mogelijkheid om na opgave de dienst bij te wonen. Daarbij wordt een maximum van 30 gemeenteleden aangehouden.

Taalstudie in Frankrijk

Jolijn Boogaard is onlangs naar Frankrijk vertrokken om een taalstudie te volgen. Haar adres is:

Mme. Jolijn Boogaard

c/o GUERIN-BALIA

6 Avenue d’ Assas

34000 Montpellier

France.

Agenda

Woensdag 13 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.