Kerkelijk nieuws voor zondag 10 februari 2019

Kerkdiensten zondag 10 februari 2019

Oldemarkt: 09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

                     19.00 uur Ds. E. H. Jans. Jeugddienst.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caitlyn Tietema.

Beamer: Hans Bult

Kerkdiensten zondag 17 februari 2019

Paasloo:       09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord, ook tienerdienst.

Collectes: 1e St. Vrienden van de Hoop, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf

Pastoraat

Dhr. J. Bakker is al enige tijd onder behandeling bij de cardioloog. Omdat hij veel vocht vasthoudt, is dhr. Bakker afgelopen donderdag opgenomen in het ziekenhuis in Meppel. Dhr. J. van der Veen is weer thuis uit het ziekenhuis. Dhr. D. Hoen is afgelopen week opgenomen in Heerenveen. Mevr. Bult werd afgelopen donderdag opgenomen in Meppel met rugklachten. Dhr. E. de Graaf heeft 2 weken terug een plaat op zijn been/enkel gehad, en heeft daar behoorlijk last/pijn van. Ondanks zwachtelen en medicatie zit er nog nauwelijks verbetering in. Hij blijft vooralsnog onder controle van de arts in het ziekenhuis. Wij wensen deze gemeenteleden en ook hen die hier niet met naam staan genoemd, maar te maken hebben met ziekte, gemis of hen die onderzoeken moeten ondergaan of wachten op uitslagen, Gods kracht toe.

Vacature

Na een periode van ruim 12 jaar heeft Mirjam de Graaf aangegeven per april te stoppen met haar werk op het scribaat van onze gemeente. Daarom zijn we op zoek naar iemand die op donderdagavond of vrijdagochtend in de Ontmoeting het Zondagsnieuws en het nieuws voor de website wil klaarmaken. Overige werkzaamheden zijn o.a. het maken van een giften- en bloemenoverzicht voor Kerkklanken en het opstellen van maandoverzichten van kerkdiensten. Met name voor het kunnen blijven uitgeven van het Zondagsnieuws hopen we dat deze vacature op korte termijn wordt ingevuld.

Dus: kun je een beetje overweg met Word en heb je wekelijks een paar uur over? Neem dan contact op met Jelly Pen of Mirjam de Graaf (scriba@hgop.nl). De werkzaamheden kunnen later dit jaar evt. worden uitgebreid naar de functie van scriba.

In de eerstvolgende uitgave van Kerkklanken staan meer interessante vacatures!

Rooster kerkdiensten 2019 op de website

Op onze website is sinds vorige week het kerkdienstenrooster van dit hele jaar terug te vinden. Als er in de loop van het jaar kleine aanpassingen zijn, zoals de invulling van nog openstaande preekbeurten of invulling van jeugddiensten, tienerdiensten etc., dan wordt dit voortaan alleen aangepast op de website en wordt er geen nieuw rooster meer rondgestuurd naar de diverse commissies en personen.

Mocht er een plotselinge wijziging zijn, bijvoorbeeld een dienst wordt verplaatst van Paasloo naar Oldemarkt, dan worden de kosters en organisten uiteraard wel tijdig op de hoogte gesteld! Het rooster op de website heeft altijd een versienummer (datum). Heb je zelf een exemplaar gedownload of uitgeprint, dan kun je hieraan altijd zien of je nog een actuele versie hebt. Het rooster is te vinden via www.hgop.nl Agenda-Diensten/collectes 2019.

Uit de Israëlwerkgroep

Wij maken u er alvast op attent dat we weer 3 avonden organiseren. Houdt u daarom alvast de volgende avonden vrij:

26 maart, 2 april en 9 april. De spreker is ds. Henk Poot en de avonden zijn in de Ontmoeting. Onderwerp en verdere info volgt t.z.t.

Praise Café

Op vrijdag 15 februari. a.s. 20:00 uur hopen we in De Ontmoeting een start te maken met ‘Praise Café’. Velen hebben de flyer al langs de digitale snelweg ontvangen. Het is een worshipavond omkleed met woorden en bemoedigingen uit de Schrift, een avond om de Tegenwoordigheid van God te zoeken en te beoefenen. Deze ontmoeting met Hem staat dan ook centraal. Er zal een mix zijn van liederen uit de Nederlandstalige en Engelstalige worshipcultuur. Er is inmiddels een schat aan aanbiddingsliederen voorradig. Voorts is er mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, voorbede te vragen, of getuigenis te geven van een ervaring dat je zelf als bijzonder hebt ervaren. De verschillende ruimtes van De Ontmoeting zullen er voor gebruikt worden. Het is een avond voor jongeren en volwassenen. Voor de tieners hopen we een aparte avond te houden. Welkom! Koffie/thee fris en versnaperingen aanwezig.

Contactpersoon Week van Gebed

Voor 2020 zijn we op zoek naar iemand uit onze gemeente die zich wil inzetten voor de Week van Gebed. De afgelopen jaren heeft Gerda Koning dit gedaan. De voorbereidingen nemen niet veel tijd: hooguit twee vergaderingen per jaar en medewerking voor de gebedsavond in onze kerkgebouwen. Voor de Week van Gebed wordt jaarlijks materiaal beschikbaar gesteld. Het zou fijn zijn als een gemeentelid deze bescheiden maar belangrijke taak op zich wil nemen om zo met de andere drie kerken de Week van Gebed te blijven organiseren. U kunt zich opgeven bij de scriba.

Kleding AZC

Er wordt dringend herenkleding, herenschoenen en meisjeskleding gevraagd voor het AZC in Luttelgeest. U kunt dit brengen bij Ankie Buijert, Klaas Muisstraat 14 in Oldemarkt, 0561-451391 of Gerda Koning, Oosterschie 1-3 in Oldemarkt 0561-450901 of bij Janny Verbeek 0561- 452483. Als u de kleding liever in Luttelgeest brengt kan dat ook, dan kunt u vooraf bellen met 0527-613532 / 06-18202435

Agenda:

Woensdag 13 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Vrijdag 15 februari: Praise Café in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 18 februari: Kopijdatum Kerkklanken. Kopij inleveren vóór 18.00 uur!!!

Dinsdag 19 maart: Gemeenteavond in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur. Meer info volgt t.z.t. op het Zondagsnieuws en in Kerkklanken.