Kerkelijk nieuws voor zondag 10 december 2017, 2e advent

Kerkdiensten zondag 10 december 2017, 2e advent

Deze zondag is er om 9.30 uur een dienst in Paasloo. Voorganger is mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door ‘Looft den Heer’.

In Oldemarkt is om 11.00 uur een jeugddienst in de Ontmoeting. Vooraf aan de dienst wordt u uitgenodigd om vanaf 10.30 uur te komen koffie drinken. Voorganger is mw. H. kramer-de Jong. Tijdens deze dienst is er ook oppas en kindernevendienst.

Collecten: 1e Project Roemenië, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Pastoraat.

Kinderoppas: Anita Bakker en Jolande Oosterveld.

 

2e advent

De tweede kaars wordt aangestoken door Jorrit Bult.

 

We zingen:      God heeft iets nieuws bedacht, Hij heeft het zelf verzonnen.

Heb je het niet gemerkt? Het is al lang begonnen.

 

Zacharias, luister goed, dit nieuws is niet gewoon:

Jij en je vrouw Elisabeth krijgen straks een zoon.

Noem hem Johannes, ‘God is goed’, want Hij is heel speciaal.

Met hem begint een nieuwe tijd. Een wondermooi verhaal.

 

Dag Maria, wees niet bang, God stuurt jou een bericht.

Jij wordt de moeder van zijn Zoon, de drager van het licht.

Zijn naam zal daarom Jezus zijn, Hij die de mensen redt.

Al heel gauw zul je zwanger zijn, net als Elisabeth.

 

Collecte 10 december 2017: Stichting Groningen Friesland Drenthe voor  Roemenië: Broodproject

In verschillende plaatsen krijgen ouderen, dak- en thuislozen en arme gezinnen gratis brood, met inzet van de plaatselijke bakker. Een eenvoudige, maar bijzonder doeltreffende manier om te helpen. Het brood wordt betaald van giften, maar hun spaarpot kan best wat steun gebruiken. Helpt u ook mee?

 

Jubileum

Op vrijdag 15 december zijn dhr. en mevrouw Kraak-Edelenbos 50 jaar getrouwd. We feliciteren u hier van harte mee en wensen u Gods zegen toe.

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

10 dec.

Peter Dekker

0561-451538

17 dec.

Fam. Doeve

0527-231415

24 dec.

Arie Threels

0561-450886

31 dec.

Kees Weemstra

0561-451898

 

Collecte opbrengsten

De collecteopbrengsten op zondag 26 november waren als volgt:

Oldemarkt     

Project 1027                                       € 219.17

College van Kerkrentmeesters           € 159.82

Instandhouding gebouwen                € 165.21

 

De collecte opbrengst tijdens de Heilig Avondmaalsviering in de Landerijen heeft € 27,– opgebracht. De bloemen van deze viering zijn gebracht bij mevr. Klaasje Hogeterp.

 

Giften

Mevr. Kramer ontving een gift van € 10,– voor gebouw Paasloo en een gift van € 20, — waarvan de helft voor de kerk en de andere helft voor het gebouw van Paasloo bestemd is.

Mevr. Elzenaar ontving € 10,– voor de diaconie. Allen hartelijk dank voor uw gift.

 

Bedankt

In februari kregen wij te horen dat ik slokdarmkanker had.

De warmte die wij mochten ontvangen van de omgeving van bekende en onbekende maar ook in gebed waren en zijn voor ons hartverwarmend en hebben zeker bijgedragen aan het herstel.

gelukkig dat er zoveel lieve mensen bestaan. Allemaal heel veel dank.

Ted en Jose van Vredendaal.

 

Tienerdienst op 17 december

Zondag 17 december a.s. is er Tienerdienst. De jeugd mag gelijk naar De Ontmoeting komen. We gaan met elkaar een Kerstfilm kijken onder het genot van wat lekkers. Waarschijnlijk duurt de film langer dan de kerkdienst. Als vervoer een probleem is brengen wij de kinderen thuis. Het is gezellig als jullie allemaal komen!

 

Koffie ochtend nieuws

Donderdag 14 december willen we u graag uitnodigen voor onze kerst viering. Met elkaar staan we stil bij de geboorte van Jezus. De dames van Stil uit Vollenhove zullen deze morgen voor ons verzorgen. U bent hiervoor vanaf 10.00 uur hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk aan de Hoofdstraat. Voor de mensen uit de Landerijen die niet in de gelegenheid zijn zelf te komen, komt er om 9.45 uur een auto maar….graag zelf even bellen als u mee wilt!! U kunt bellen naar: Kees Koning tel. nr. 450901 of Imke Weemstra tel. nr. 477343. We hopen u allen te mogen begroeten voor een mooie kerstmorgen met elkaar.

 

!!!Oppas!!!

Omdat er komend jaar een aantal oppassers mee stoppen zijn we dringend op zoek naar nieuwe mensen die af en toe een keer willen oppassen op zondagochtend. Ben u vader, moeder, opa, oma, tiener of lijkt het u gewoon leuk om op te passen, graag melden bij Johannes van der Veen, 0561 451685 of 06 42215305.

 

Catechese

Dinsdag 12 december: Jeugd 14-16 jaar, 19.00 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 14 december: Jeugd 12-14 jaar, 19.00 uur in de Ontmoeting.

Vrijdag 15 december: jongeren alpha in de Ontmoeting. Aanvang 18.30 uur

 

Agenda

Dinsdag 12 december: GGG Ossenzijl bij Willy Ram, Lageweg 16 te Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 13 december: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

 

Goede God,

U had het ook zo kunnen laten:

de mensen en hun eenzaamheid,

de koude nachten van geweld,

al wat ons afhoudt van het leven.

 

Maar U zei “nee” en liet niet los

en midden onder ons wilde U wonen.

Niet als een prins

maar als een arm kind.

 

Dank U voor het licht dat Jezus bracht:

zijn vriendelijke ogen.

Dank U voor het vuur waarmee Hij sprak,

de warmte terugbracht in de harten.

Dank U voor de gemeenschap die Hij stichtte

door brood te breken en te delen.

 

God,

wilt U ook deze Kerst

licht brengen in ons leven,

warmte in ons hart, gemeenschap voor allen,

door Jezus Christus.

Amen

(Hette Domburg, Het kerstverhalenboek)