Kerkelijk Nieuws voor zondag 10 april 2022

Kerkdienst zondag 10 april 2022, Palmpasen

Oldemarkt:      9.30 uur Ds. E.H. Jans.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Harman Tietema

Kindernevendienst: Dave Prins

Vespers maandag t/m donderdag 11-14 april

Paasloo:        19.30 uur: S. Bootsma, H. Kramer-de Jong, G. de Boer, T. de Jonge

Een vesper is een korte, meditatieve avonddienst. In de Stille week komen we samen om zo het lijden en sterven van Jezus Christus te gedenken en toe te leven naar de tijd van Pasen en de vreugde van de opstanding.

Hoe ziet zo’n dienst eruit? We komen bijeen in de kerk. Er worden een paar korte teksten uit de bijbel gelezen, een aantal liederen gezongen, gebeden en er is tijd voor stilte. Voor wie is het? Iedereen die op zoek is naar stilte, ingetogenheid en een serene sfeer in aanwezigheid van God, is welkom. Een moment voor bezinning, een half uur weg van de hectiek van alledag.

Kerkdiensten Goede Vrijdag 15 april Viering Heilig Avondmaal

Oldemarkt:        9.30 uur Ds. E.H. Jans,

Collectes:: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Oldemarkt:      19.30 uur Ds. E.H. Jans,

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Kerkdienst zondag 17 april 2022 Pasen

Oldemarkt:      9.30 uur Ds. E.H. Jans. m.m.v. Juduthun

Collectes: 1e  PDC Herberg; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Kindernevendienst: Alle leiding

Ossenzijl:      19.00 uur Paaszangdienst in Rehoboth

Paaszangdienst Ossenzijl

Op zondag 17 april is er om 19.00 een paaszangdienst in het kerkgebouw van de Vrije Zendingsgemeente in Ossenzijl. Voorganger is ds. Jans. Er zal veel worden gezongen, waarbij er twee of drie keer een onderbreking is voor schriftlezing en overdenking. Theun Hoen zal de zang op het orgel begeleiden met  één of meerdere koperblazers. Er wordt gecollecteerd voor EO Metterdaad t.b.v. de nood in Oekraïne. U bent van harte welkom!

Pastoraat

Anja Pereboom uit IJsselham, is thuisgekomen. Echtgenoot Meine is i.v.m. hartklachten ook opgenomen geweest in het ziekenhuis maar mocht weer naar huis terugkeren.

Afgelopen weekend is dhr. Slagter uit Blesdijke in korte tijd opnieuw naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij gelukkig weer thuis. Verdere onderzoeken moeten duidelijk maken wat er precies aan de hand is. Een situatie die spannend is en onzeker maakt. Dat hij samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zich gesterkt en gedragen mogen weten door onze Heer en Heiland..

Organist Henk Braad uit Paasloo, zal op 4 mei een prostaatoperatie ondergaan.

Livestreams kerkdiensten

Vanaf 1 april is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van kerkdienst gemist. Het abonnement hiervan is opgezegd. We willen Pietje van Eijck (aankondiging diensten en opnames) en Peter Dekker (voor de storingen) bedanken voor hun inzet. Ze zijn op passende wijze bedankt. Voor nu is het mogelijk om de diensten te bekijken (live stream) of te beluisteren als u een internet aansluiting heeft op een smart tv, laptop of tablet, of via een mobiel. Het kan via de website www.hgop.nl of via www.kerkdienstluisteren.nl/kerken/hgop

Mocht u er niet uitkomen met het opzoeken van de diensten, dan kunt u contact opnemen met Hendrik Elgersma (06-52486274) mail: h.elgersma@hetnet.nl of Aron Bouwer (06-13409414) mail: aron.bouwer@hgop.nl voor uitleg en een passende oplossing indien nodig.

Openstellen kerkgebouwen

Voor het openstellen van de kerk tijdens de zomermaanden hebben zich al 7 vrijwilligers aangemeld. Hier zijn we erg blij mee. In eerste instantie hadden we in gedachten om alleen de kerk van Oldemarkt open te stellen, maar ook de kerk van Paasloo zouden we in de zomer graag open willen houden, zoals jarenlang ook is gebeurd. Dat heeft al voor vele bijzondere ervaringen gezorgd. Als u ook 1 of 2 keer per maand een paar uurtjes beschikbaar bent om in de kerk aanwezig te zijn, dan horen we dat graag. Dag en tijd kan in overleg plaatsvinden en ook in duo’s is mogelijk. U kunt zich opgeven bij de scriba: scriba@hgop.nl/ 06 22142455.

Jeugddienst 24 april

Zondag 24 april is er weer een jeugddienst om 19.00 uur. Voorganger deze avond is Sjoerd Bakker van Urk. Thema van deze avond is: “Open je ogen.” 

De jeugddienst wordt omlijst door muziekgroep Zingen op Urk onder leiding van Jan Durk Wierda.

Deze dienst wordt van harte bij u aanbevolen,

namens de Jeugdraad,

Arno Harteveld.

SAVE THE BBQ DATE!!!

Met grote vreugde kunnen we mededelen dat we weer een gezellige BBQ gaan houden! Dit geweldige samenzijn gaan

    we houden op D.V 12 juni, na de                    

                                          zendingsochtenddienst.

                                          U bent van harte uitgenodigd om   

                                          GRATIS en ZONDER OPGAVE

                                          met elkaar te gaan BBQ-en bij de

                                          Ontmoeting in Oldemarkt. Noteer

                                          het alvast in uw agenda: 12 juni!

                                          Dit laat u toch niet schieten??

                                              SAVE THE BBQ DATE!!!!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 13 april: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 12 april:            Heilig Avondmaal Landerijen. Aanvang 15.30 uur.

Donderdag 14 april:       Gebedsavond voor Oekraïne. Inloop 19.15 uur. Aanvang 19.30 uur.

Catechese

Dinsdag 12 april:        12-15 jaar 18.00 uur in de Ontmoeting

Donderdag 14 april:   16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Heilig Avondmaal Landerijen

Op dinsdag 12 april is er weer een viering van het Heilig Avondmaal in de Landerijen. Deze viering begint om 15.30 uur en voorganger is ds. Jans. De collecte is voor de onkosten.

Oecumenische Viering zondag 24 april 09.30 uur in RK-kerk  “Vrijheid moet je koesteren” 

“Leer ons in uw vrijheid staan 
door uw Geest geleid.
Vul ons leven, vuur ons aan
tot de wereld wordt bevrijd!” 

Hoe toepasselijk deze dienst in deze tijd te houden wat met vrijheid te maken heeft. Wij willen de vrijheid gedenken waarin wij al vele jaren mogen leven na de Tweede Wereldoorlog, terwijl diezelfde vrijheid in vele verschillende landen ver te zoeken is, nu zelfs dicht bij “huis”; het lot wat Oekraïne treft. Graag willen wij u uitnodigen deze viering bij te wonen waarin pastor Esther Pierik voorgaat en de Christelijke muziekvereniging “Jeduthun” en organist Henk Braad hun muzikale medewerking verlenen. De collecte na de dienst is bestemd voor Project Zuid Soedan (Old Fangak) van Sjoukje de Wit (www.southsudanmedicalrelief.org

Woonverblijf gezocht

In De Landerijen vangen we een ouder Oekraïens echtpaar op. Hun dochter en kleindochter verblijven in Creil. Het zou mooi zijn als ze een beetje in de buurt bij elkaar kunnen wonen. We zijn op zoek naar een woonverblijf voor de dochter en kleindochter. Weten jullie misschien iets?

Met vriendelijke groet, Jan Smit, de Hare 42  Oldemarkt Tel.nr: 06-40020372

World Servants

Joehoe!!!!!! We mogen en gaan weer op reis met World Servants. Nadat de reizen 2 jaar zijn uitgesteld gaan we nu echt weer op reis. Wij kijken uit naar aankomende zomer en de kansen die God ons biedt. Wij willen u danken voor uw steun de afgelopen tijd en de giften die wij mochten ontvangen.

Na een jaar uitstel en sparen gaat Rosalie deze zomer dan echt naar Nepal. Ze gaat daar klaslokalen bouwen. In Nepal zijn er weinig scholen die focussen op kwaliteit en zijn de meeste overheidsscholen niet in het bezit van goede gebouwen. Privéscholen zijn er wel, maar voor de meeste mensen onbetaalbaar. Door het kastenstelsel gaan veel kinderen vanuit de laagste kasten niet naar school. Rosalie zet zich daarom in voor 700 Badi kinderen, afkomstig van een van de laagste kasten, zodat ook zij de kans krijgen op goed onderwijs.

Ik (Alike) ben afgelopen jaar 10 dagen aan het werk geweest op een project in Amsterdam in samenwerking met World Servants en stichting Present. Samen met een groep ongedocumenteerden, die vooral bestond uit Brazilianen, Daarnaast werd ik ingezet om bij mensen thuis een aantal klussen uit te voeren zoals schilderen, plankjes ophangen, noem maar op.

Dit jaar reis ik af naar Brazilië, Guanhães Almas. Daar ga ik verder bouwen aan een gemeenschapscentrum in Almas. Dit gemeenschapscentrum is een plek voor de Brasileiros om samen te komen. Op dit moment is er geen enkele voorziening in de wijk, dus een plek om samen te komen is hoognodig.

Wist u dat:

….. het nog steeds mogelijk is om ons te steunen. Zodat de school en de gemeenschapsruimte gebouwd kunnen worden.

Dit kan via:    

www.geef.ws/rosaliejans

www.geef.ws/alike

….. de nieuwe projecten voor 2023 met Pinksteren online staan? Neem een kijkje op de website om te kijken of er een mooie reis voor jou tussen zit. (https://www.worldservants.nl/werkvakanties) Wil je meer informatie? Bel of mail Alike (alikekuit@hotmail.com of 06-14675548) Rosalie en Alike