Kerkelijk Nieuws voor zondag 1 september 2019

Kerkdiensten zondag 1 september 2019

Paasloo     :   09:30 uur Ds. E.H. Jans. Ook tienerdienst

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen

Kerkdiensten zondag 8 september 2019

Oldemarkt:   09:30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Geraldien Buijert en Caytlin Tietema

Beamer: Sjaco Bouwer

Ossenzijl:   10.00 uur Ds. E.H. Jans; Gezamenlijke dienst met VZG in Rehoboth

Pastoraat

Dhr. en mevr. de Graaf uit Paasloo zijn God dankbaar dat de uitslagen van de onderzoeken goed zijn. Dhr. de Graaf blijft wel onder controle, maar op dit moment zijn er geen verontrustende dingen.

Ze zijn ook dankbaar voor het medeleven vanuit de gemeente.

Dag-outdoorevenement voor de jongeren

Het jeugdkamp wordt verschoven omdat er niet voldoende aanmeldingen waren. Als alternatief hopen we zaterdag 7 september naar Fort Veenhuizen te gaan voor een dag-outdoorevenement voor alle jongeren vanaf middelbare school.

Met je team zoveel mogelijk sleutels zien te bemachtigen. De opdrachten om deze te pakken te krijgen zijn kort maar krachtig. Houd je er wel rekening mee dan je niet te nette kleren aantrekt?

Geef je snel op!

Je opgeven kan nog bij Jennifer Beugelink (06-17231379).

Start GemeenteGroeigroepseizoen!

7 september vindt de landelijke gemeentegroeigroep dag plaats in Harderwijk. Een dag van inspiratie, bemoediging, ontmoeting en toerusting. De dag begint om 10 uur en begint met een centraal thema “dit is Mijn lichaam” gevolgd door enkele workshoprondes. Pieter Both en Jelle de Kok verlenen hun medewerking aan de dag. De dag wordt afgesloten met een moment van aanbidding. De toegang is gratis, inclusief koffie, thee en lunch. Het is wel noodzakelijk om via de website van het EWV.nl een ticket te bestellen. De dag is bedoeld voor alle deelnemers aan een groeigroep maar natuurlijk ook voor nieuwe leden.

7 september 2019

De Regenboog, Biezenplein 1 in Harderwijk

Aanvang 10:00 uur, afsluiting om 16:00 uur.

Afwezigheid mevr. Kramer

Van 31 augustus t/m 7 september is mevr. Kramer-de Jong afwezig i.v.m. haar aanwezigheid bij de diaconale vakantieweek op Hydepark in Doorn.

Agenda:

Maandag 2 september: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20:00 uur

Maandag 9 september: Kopijdatum Kerkklanken. Kopij graag inleveren vóór 18:00 uur

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda:

Di 3 sept.  : 10.00 uur – Koffieochtend in de Landerijen.

Ma 9 sept.: 19.30 uur – Startdienstvergadering in cbs ”De Ark”.

Het nieuwe schooljaar is begonnen.

De kinderen van de basisschool en sommige MBO’s zijn afgelopen week al weer begonnen, de anderen beginnen deze week aan een nieuw schooljaar.

Misschien met veel enthousiasme, misschien nog even niet omdat het zulk mooi weer is en uitslapen prima bevalt. Misschien een nieuwe school elders, misschien naar de oude vertrouwde school/klas  of misschien wel naar een ander werelddeel…

Hierbij willen wij alle jonge gemeenteledenuit beide gemeenten een fijn, vrolijk en succesvol schooljaar toewensen.

Koffieochtend

Dinsdag 3 september beginnen we weer met onze koffieochtenden. Iedereen vanaf 70 jaar is van harte uitgenodigd.

We hebben weer een mooi programma voor u klaar staan de komende winter, en hopen dan ook dat we u weer mogen begroeten. Ook nieuwe gasten zijn van harte uitgenodigd.

De koffieochtenden zijn altijd op de eerste dinsdag van de maand in de Landerijen. Alleen in december is het de tweede dinsdag (10 december). Dan is de koffieochtend in de Protestantse kerk en vieren we samen Kerst. Die koffieochtend eindigen we met een lunch.

Wij hebben er weer zin in en hopen u te mogen begroeten op dinsdag 3 september om 10:00 uur.

De vrijwilligers van de koffieochtend

Startdienst nieuw schooljaar en -winterseizoen

Zondag 22 september zal er om 9.30 uur een startdienst zijn in de Herv. Kerk te Oldemarkt. Ds E.H. Jans is de voorganger. Het kinderkoor o.l.v. Deborah Harteveld en kinderen van cbs De Ark zullen meewerken aan de dienst. Het thema van die zondag is: Yes I/we can.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of fris. Bij mooi weer buiten en anders in de Ontmoeting.