Kerkelijk Nieuws voor zondag 1 november 2020

Kerkdienst zondag 1 november 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E.H. Jans. Gezinsdienst

Collectes: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters;

3e: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Harman Tietema

Gezinsdienst 1 november

Deze zondag is er een gezinsdienst. De kinderen mogen zich verzamelen bij de Ontmoeting, zij gaan dan met de leiding naar binnen in de kerk. Gezinnen krijgen deze zondag voorrang bij de aanmelding. Tijdens deze dienst wordt er ook door de zondagsschool afscheid genomen van Gijs Beugelink, Dion Bijkerk, Jorrit Bult, Jayden de Graaf, Joël de Graaf en Marissa Oosterveld, die dit schooljaar naar voortgezet onderwijs zijn gegaan.

Woensdag 4 november, dankdag

Oldemarkt: 19.30 uur: Ds. A. van Waard uit Giethoorn.

                    Gezamenlijk met PG in Hervormde kerk.

Collectes: Dorcas

Beamer: Hans Bult

Kerkdiensten zondag 8 november 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Online dienst m.m.v. muziekteam. NB: U kunt zich niet opgeven voor deze dienst.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen.

Kindernevendienst: Henriëtte Jans

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer. Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Gemeenteavond

Op dinsdag 10 november is er een gemeenteavond in de kerk in Oldemarkt. Aanvang 20.00 uur. Onderwerpen zijn o.a. de uitbreiding van de begraafplaats in Paasloo en de verkiezingsprocedure van ambtsdragers. Meer informatie kunt u vinden in Kerkklanken.

Aanmelden dienst dankdag en gemeenteavond

Voor de dienst op dankdag kunt u zich aanmelden vanaf 1 november. Vanaf deze datum kunt u zich ook opgeven voor de gemeenteavond op 10 november, vermeld erbij dat het de gemeenteavond betreft! Op 8 november is een dienst met het Muziekteam, deze is alleen online te volgen.

Voor de andere zondagen werken we weer volgens gebruikelijk aanmeldbeleid wat hierboven staat aangegeven.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website: www.hgop.nl. Wilt u Kerkklanken niet meer op papier ontvangen, dan horen wij dat graag.

Bedankt!

Hiermee wil ik iedereen bedanken voor de lieve kaartjes, telefoontjes, attenties die ik mocht ontvangen na mijn operatie. Marry Dekker, Oldemarkt.

Vrijwilligers (lopers) Kerkbalans Ossenzijl gezocht!!

Door verhuizing van een vrijwilliger van Kerkbalans, zijn wij op zoek naar 1 of 2 nieuwe vrijwilligers die willen lopen voor Kerkbalans met ingang van 2021 in Ossenzijl. U kunt zich aanmelden via kerkrentmeesters@hgop.nl of bij een van de Kerkrentmeesters. Kunnen wij op u rekenen? Met vriendelijke groet namens de Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Wij collecteren weer in de kerkdiensten. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Dinsdag 3 november: Bijbelstudie, de Korinthebrieven. Om 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 4 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 3 november: Catechisatie 12-14 jaar. Van 18.30 tot 19.15 uur in de Ontmoeting.

Catechisatie 16-18 jaar. Van 19.15 tot 20.00 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 5 november:Catechisatie 14-16 jaar. Van 19.00 tot 19.45 uur in de Ontmoeting.      

Woensdag 4 november: Gezamenlijke diaconievergadering in ’t Achterhuus. Aanvang na de dankdag-dienst.

Dorcas

Namens de beide Diaconieën het volgende bericht: De Dorcas Voedselactie gaat door!

Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het is moeilijk om de allerarmsten te bereiken. Maar… opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna onmogelijk wordt. De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij supermarkten, in kerken en op scholen.  Maar helaas loopt het plan anders! Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor. 

De producten die Dorcas normaal gesproken in Nederland inzamelt, kopen ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten. U kunt op verschillende manieren bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door

mee te doen met de collecte van 4 november 2020 (Dankdagcollecte) die we voor de Dorcas Voedselactie bestemmen of geld over te maken aan de diaconie en daarbij het doel Dorcas vermelden en/of zelf online een voedselpakket te kopen en dan te doneren via de website van Dorcas. Er is zelfs de mogelijkheid om zelf een online collectebus aan te maken via de website en te delen met je familie, vrienden, kennissen en collega’s via de mail of via social media. Ga voor meer informatie naar www.dorcasvoedselactie.nl. Wij bevelen bovenstaande acties van harte bij u aan.

Met hartelijke groet, De gezamenlijke Diaconieën.

Bericht van de koffieochtend.

Dag bezoeksters en bezoekers van de koffieochtend. We hopen dat het goed gaat met u allen en dat u niet te veel last heeft van de stilte die er bij ons allemaal is. Helaas blijft het bij de koffieochtenden ook nog stil, we hebben met elkaar nagedacht hoe we verder kunnen. Dat is niet zo eenvoudig en omdat de regels rondom het coronavirus niet veranderen, hebben we besloten om de koffieochtenden dit seizoen 2020/2021 te stoppen. Helaas geen mooie, gezellige ochtenden met elkaar, dat, en elkaar zullen we missen! Van harte wensen wij u allen alle goeds toe nu en de komende tijd. Hierbij hebben we lied 416 in onze gedachten en wensen we dit elkaar toe! Ontvang een hartelijke groet van:

Sanja Homan, Grietje Visser, Imke Weemstra, Wijmie Dekker en Els Brouwer.

Open Doors dag 2020: ‘Door alles heen’

Dwars door vervolging en uitsluiting van (corona)hulp heen, houden vervolgde broers en zussen vast aan de Here Jezus. Als Open Doors willen we hun voorbeeld volgen, samen met jou. Daarom gaat de Open Doors-dag dit jaar (in aangepaste vorm) door. Zaterdag 7 november zenden we ’s middags (14.30-17.00 uur) en ’s avonds (20.00-22.30 uur) een livestream (met gebarentolk) via YouTube en Facebook uit. Tijdens deze aan elkaar identieke livestreams luister je naar sprekers, kijk je naar video’s en geniet je van muziek. En uiteraard vieren we dat Open Doors dit jaar 65 jaar bestaat.