Kerkelijk Nieuws voor zondag 1 december 2019

Kerkdiensten zondag 1 december 2019 Eerste Advent

Paasloo:   09:30 uur ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal Ook tienerdienst

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Gea Raafs & Fam. Boogaard

Kerkdiensten zondag 8 december 2019 Tweede Advent

Oldemarkt:   09:30 uur ds. E.H. Jans. Bevestiging nieuwe ambtsdragers

Collectes: 1e Roemenië project, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: pastoraat

Kinderoppas: Henny Oord & Fam. Jans

Beamer: Remco Trox

Oldemarkt:   19.00 uur dhr. S. Bakker Urk. Jeugddienst

Thema: Wordt het een witte kerst dit jaar? M.m.v. Janneke Baarssen (zang) en Dirk Coenen (piano) uit Urk

Beamer: Remco Trox

Adventproject Volg de ster!

‘Volg de ster!’ Dat is het thema waarmee de zondagsschool dit jaar op weg gaat naar kerst. Samen met de wijze mannen uit het oosten gaan ze op zoek naar de pasgeboren koning. Iedere zondag staat daarbij één van de voorouders van Jezus centraal die Mattheüs aan het begin van zijn evangelie noemt.

Deze zondag staat Juda centraal, die de zegen van zijn vader Jakob meekrijgt.

Collectebus zondagsschool

Tijdens de hele adventperiode staat er achter in de kerk weer de collectebus van de zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ hoede.

Benoeming nieuwe kerkenraadsleden

Op zondag 8 december a.s. zullen de volgende nieuwe kerkenraadsleden bevestigd worden: dhr. J. van der Veen als diaken, de heer J.H. Oosterveld en de heer H. Elgersma als kerkrentmeester en mevrouw M. de Graaf-de Vries als ouderling-scriba. We zijn dankbaar dat deze gemeenteleden de roeping hebben ervaren om deze taken op zich te nemen. Als gemeente vragen wij u om hen mee te nemen in uw voorbeden.

De kerkenraad

Leef toe naar de Kerst met de NBG Adventskalender 2019

Het NBG komt ook dit jaar met een adventskalender met afbeeldingen van kunstwerken, bijbelteksten, korte overdenkingen en citaten van bekende schrijvers en denkers.

‘Advent maakt van ons weer beginnelingen.’
Zo omschrijft een van de auteurs van de adventskalender van het Nederlands Bijbelgenootschap de periode waarin we toeleven naar Kerst. Ieder jaar opnieuw staan we stil bij de geboorte van Jezus alsof het de eerste keer is. En ieder jaar opnieuw kunnen de oude, vertrouwde teksten van de Bijbel ons dan raken, verrassen en ontroeren. De NBG- adventskalender helpt om hier dagelijks een moment bij stil te staan.

De adventskalender geeft 25 dagen lang bijbelse inspiratie voor de adventsperiode en Kerst in een handzaam formaat.

De adventskalender is gratis aan te vragen via de website van het NBG: https://www.bijbelgenootschap.nl/advent2019

Contactpersoon NBG: Ankie Buijert

KerstChallenge

Beste Tieners,

Hierbij dagen wij jullie uit voor een KerstChallenge op maandag 23 december! Ga jij de uitdaging aan?

We beginnen om 17.00 uur in de Ontmoeting. 

Je kunt je opgeven tot en met woensdag 18 december. Via de Whatsapp-groep of bij Gea en Alike persoonlijk. (alikekuit@hotmail.comgeertengeadeboer@ziggo.nl)

We willen afsluiten met een Amarican party maaltijd. Als we allemaal wat meenemen dan hebben we zo een feestmaaltijd. In de WhatsApp en in de Ontmoeting komt een lijst met ideeen. Wil je even doorgeven wat je meeneemt op de lijst of in WhatsApp.

Groetjes Gea en Alike

Starterscursus AED/BurgerHulpVerlener

St. AED Oldemarkt heeft een beginnerscursus AED/Burgerhulpverlener op de planning staan voor 14 of 15 januari 2020 en er zijn nog plaatsen vrij. Misschien iets voor u? Het zou fijn zijn, wanneer in geval van calamiteiten, er mensen zijn die weten wat ze moeten doen en zo anderen kunnen helpen, ook tijdens kerkelijke activiteiten. De kosten van € 10,00 worden door het College van Kerkrentmeesters betaald. Wanneer u belangstelling heeft, geeft u dan zo spoedig mogelijk op via: aedstichtingoldemarkt@gmail.com of neem contact op met één van de Kerkrentmeesters.

Kerstrondje 21 december

Dit jaar doen we voor de 2e keer mee en hebben als thema: “ Het geheim van Kerst”.

We hebben weer allerlei ideeën bedacht om te laten zien wat Kerst echt betekent. Het grootste geschenk van God voor ieder mens, groot en klein. Vorig jaar was erg geslaagd en we hopen dat het dit jaar weer gaat lukken. Maar dat kunnen wij niet alleen! Wat hebben we nodig: Figuranten, opbouwers en afbrekers, mensen die willen helpen om buiten een boom op te zetten en cateringmedewerkers. Kerst: een geschenk uit de hemel. Helpen jullie mee om dat cadeau uit te delen aan de mensen om ons heen? Wij rekenen op u/jou!

Opgave: Grietje Visser 0561-451906, ds. Egbert Jans 0561- 750902, Janny Bouwer 0561- 452171

Agenda:

Woensdag 3 december: bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09:00 uur.

Woensdag 3 december: GGG Ossenzijl bij W. Ram, Lageweg 16 Ossenzijl. Aanvang 20:00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Kerstmaaltijd op 18 december bij de Rietstulp in Giethoorn
Op 18 december wordt weer een kerstmaaltijd georganiseerd. Deze is bedoeld voor minima en gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken en wordt georganiseerd door st. JY, st. Voedselbank Steenwijkerland en st. Diaconaal Platform Steenwijkerland. Via de diaconie kunt u een uitnodiging voor deze kerstmaaltijd ontvangen. Het is de bedoeling dat u zich daarna zelf aanmeldt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de diaconie of bij Janien van der Linde 0527-745959 of kerst@stichtingjy.nl