Kerkelijk nieuws voor zondag 1 april, 1e Paasdag

Kerkdiensten zondag 1 april 2018

Deze eerste Paasdag is er kerkdienst in Paasloo om 9.30 uur. Onze voorganger is ds. E.H. Jans. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door Chr. muziekvereniging Jeduthun en organist. Voor de dienst zullen we alvast een aantal liederen zingen onder hun begeleiding.

Er is geen kindernevendienst vandaag.

Collecten: 1e Project 1027, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Hennie Oord en familie Jans.

 

’s Avonds is er om 19.00 uur een Paaszangdienst in gebouw Rehoboth. Voorganger is ds. E.H. Jans. U bent ook hier van harte welkom.

 

Collecte 1 april 2018: Project 10 27

Stichting Gave: Contact met vluchtelingen in de buurt

Ondersteunen van kerken bij het opzetten van activiteiten om contact te hebben met vluchtelingen (met verblijfstatus) in hun buurt.

 

Jubileum

Op zondag 1 april zijn Edwin en Jelly Pen 25 jaar getrouwd. Wij willen hen hiermee van harte feliciteren en Gods zegen toewensen.

 

Pastoraat

Dhr. Hoffmann mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. Wij wensen hem en ook zijn vrouw Gods nabijheid toe.

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

1 apr.

Wijmie Dekker

0561-451538

8 apr.

Arie Threels

0561-450886

15 apr.

Ria Kroes

0561-452010

22 apr.

Miep Weemstra

0561-451898

29 apr.

Arjen Jansons

0521-522090

 

Collecte opbrengsten

De collecteopbrengsten van zondag 18 maart waren als volgt:

                                                    Oldemarkt

Diaconie                                      € 87,82

College van Kerkrentmeesters    € 71,77

Instandhouding gebouwen         € 84,99

 

Bloemen

De bloemen uit de dienst van 18 maart zijn gebracht bij dhr. Poelsema aan de Kon. Julianaweg in Oldemarkt.

 

Giften

Mevr. L. Hetebrij ontving twee maal € 10,– voor Compassion en het bloemenfonds. Via mevr. J. Oosterveld ontvingen we € 10,– voor de kerkvoogdij. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

 

Kleding gevraagd voor AZC

Voor de kledingverkoop voor vluchtelingen van het AZC in Luttelgeest wordt dringend gezocht naar heren en jongens schoenen, en heren en jongenskleding.

Kijk nog eens in uw kasten of daar nog wat weg kan, waar u de vluchtelingen heel blij mee maakt. U kunt de artikelen brengen bij Anky Buijert, Jannie Ferbeek of Gerda Koning.

Alvast hartelijk dank.

 

Oproepje!

We zoeken iemand die zitting wil nemen in de voorbereidingscommissie van de zendingsdienst op de zendingszondag 27 mei a.s. In totaal komen wij 2 a 3 keer in vergadering bij elkaar. Lijkt het u / jou leuk ? neem dan contact op met Mijntje Veenstra, telnr. 0561-451394

 

Gezocht: websitebeheerder

Na een aantal jaren de website van de gemeente te hebben beheerd, wil ik graag het stokje doorgeven aan iemand anders.

Er is al iemand die heeft aangeboden om de informatie op de website bij te houden, maar we zoeken nog iemand voor het technische deel van de website. Op dit moment gebruiken we WordPress, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te blijven. Voor vragen en/of aanmelden, neem s.v.p. even contact op. Peter de Graaf, tel 06-37307268.

 

Studieseminar door ds. Henk Poot in Oldemarkt over “Jezus en Israël, de boodschap van het evangelie van Johannes”
In de kerkgeschiedenis is de Here Jezus vaak losgemaakt van de Thora. Johannes noemt Hem het levende Woord en daar bedoeld hij mee de levende Thora. Als Johannes schrijft dat de wet door Mozes gegeven is en de genade en de trouw door Jezus Christus is gekomen, dan is dat geen tegenstelling, maar een intensivering. Als Johannes schrijft dat het Woord vlees geworden is, betekent dat ook niet dat het Woord uit de Heilige Schrift is weggetrokken en dat de kracht van de wet en de profeten is verdwenen. Het is juist een nog dichter bij komen van Gods openbaring. In de Thora toont God immers ook zijn liefde en genade (Exodus 34:6), maar dit gaat een stap verder: nu is het Woord van God in vlees en bloed in het midden van Israël verschenen, als Immanuël. De Zoon is in Jezus nog steeds Immanuël en al is Hij verheerlijkt en opgenomen in de hemel, dat heeft de vleeswording van het Woord niet ongedaan gemaakt. Voor Israël en ons verborgen is Hij aan de rechterhand van God voorspraak van zijn broeders en zusters.

 

Rooseveld-Vakantieweek voor alleenstaande met een lichamelijke beperking

De vakantieweek wordt gehouden van 8 tot en met 15 september 2018 ( week 37)

De vakantieweek is dit jaar voor de derde maal in het Nieuw Hydepark te Doorn.

Het vakantiehuis staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen genieten van de groene omgeving en rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel en beschikken over een wastafel. De meeste kamers zijn voorzien van hoog-laagbedden en op iedere vleugel zijn meerdere ruime badkamers met uitgebreide sanitaire voorzieningen. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.

De vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijke verzorger aanwezig.

Heeft u na het lezen van dit bericht zin gekregen om een weekje mee te gaan, of weet u mensen waarvan u denkt dat zij in aanmerking komen voor dat weekje meld u dan bij Gerda Koning tel. 0561450901 en zij verstrekt u verder inlichtingen over de prijs, een aanmeldingsformulier enz. Ook niet kerkelijke mensen zijn van harte welkom.

De aanmeldingsformulieren moeten wel voor 13 juni binnen zijn.

 

Oecumenische viering/dienst

Op 15 april a.s. ’s morgens half tien is er een oecumenische dienst in de R.K. Kerk te Oldemarkt, waarbij alle drie kerken uit het dorp vertegenwoordigt zijn. Voorganger deze morgen is ds. Egbert Jans. Medewerking wordt verleend door het Chr. Gem. Koor ´Looft de Heer” o.l.v.  Co Jongsma-Hoekstra. Organiste is Willemijn v.d. Zee. Het thema in deze viering is: “En God sprak………”  Ook is er kindernevendienst. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de missie van Lies op de Weegh in Burundi. Deze keer is het project voor de school waar gehandicapten en weeskinderen  naar toe gaan. Maar het geld voor uniformen, schoolgeld en lesmateriaal ontbreekt. Deze arme kinderen kunnen dan niet naar school. Alleen de moslimkinderen krijgen dit gratis. Het zou fijn zijn, als we hier in Oldemarkt een steentje aan kunnen bijdragen. Van harte aanbevolen. De oec. werkgroep hoopt dat velen naar de kerk komen, om te horen wat God ons in deze tijd nog te zeggen heeft.

 

Koffie ochtend…koffie ochtend … koffie ochtend…

Dinsdag 3 april is onze laatste koffie ochtend van dit seizoen. We nodigen u hartelijk uit deze ochtend bij te wonen. We beginnen om 10.00uur met koffie en/of thee.  Dhr. van Noort zal ons dan gaan vertellen over een reis naar Santiago de Compostella.  Daarna gaan we samen genieten van de broodmaaltijd. We zullen dus later afsluiten dan gewoon. Komt u ook? We maken er met elkaar weer een fijne morgen van!

 

Agenda

Dinsdag 3 april: GGG bij Grietje Visser, Zwartehofslaan 27. Aanvang 09.45 uur.

Woensdag 4 april: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09.00 uur.

Woensdag 4 april: GGG bij familie Harteveld. Hoofdstraat 71. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 3 en 10 april: Studieseminar ds. Henk Poot in Oldemarkt over “Jezus en Israël, de boodschap van het evangelie van Johannes” De aanvang is om 20.00 uur in de Ontmoeting.

 

Tenslotte

De derde dag is Christus opgestaan!

Als een triomfkreet klinkt het tot ons door;

Hij, die ons in de dood is voorgegaan

bereidt ons op het nieuwe leven voor.

 

In ’t hart van ons belijden staat dit woord,

het voert ons regelrecht naar ’t hart  van God.

Het werd al twintig eeuwen lang gehoord,

en twintig eeuwen lang werd het bespot.

 

Maar elke keer wanneer de kerk belijdt:

– De Heer verrees! De dood verloor zijn macht –

zien wij het morgenrood aan d’einder van de tijd

en weten: op die dag volgt nooit meer nacht.

(Nel Benschop. Uit: Geloof je dat nog?)