Kerkelijk Nieuws & Liturgie voor zondag 6 oktober 2019

Kerkdiensten zondag 6 oktober 2019 Israëlzondag,

Oldemarkt:   09:30 uur Ds. E.H. Jans . Ook Tienerdienst

                       koffiedrinken na de dienst

Collectes: 1e Israël werkgroep, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: Israël werkgroep

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen

Beamer: Jelmer Trox

Kerkdiensten zondag 13 oktober 2019

Paasloo:   09:30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes: 1e  PDC De Herberg, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Israëlwerkgroep

Kinderoppas: Geraldine Buijert & ?

Beamer: Remco Trox

Oldemarkt:   19.00 uur Ds. E.H. Jans Jeugddienst m.m.v. I. de Jong en W. Maatman

Pastoraat

Leo de Graaf  uitOldemarkt, heeft afgelopen week een operatie ondergaan en verblijft in het ziekenhuis in Leeuwarden;

Noa Farnholt uit Oldemarktheeft haar arm gebroken. Erg lastig.

Vanaf deze plek sterkte en beterschap gewenst.

Liturgie: Verlangen naar thuis (deel 2)

Lied 107: 1 & 4

Bemoediging en groet

Klein Glorie (Lied 195)

Lied 283

Geboden en gebed

Zingen: Baruch Adonai

Bij vertrek van de kinderen: Wij gaan voor even uit elkaar

Lezingen: Psalm 137:1-6 en Jesaja 35

Lied 137:1, 3

Preek: Verlangen naar thuis (dl2)

Opwekking 744

Dankgebed en voorbede

Lied 447

Zegen

De collecten voor zondag tijdens Israëlzondag zijn in de dienst voor:

Ons project wat wij ondersteunen via CFOIC nl.:  Hulp voor de inwoners van Rechalim om veilig te kunnen wonen.

Zij hebben nl. financiële hulp nodig om infrarode camera’s aan te kunnen schaffen op die plaatsen die ze vooral ’s nachts niet kunnen bewaken en waar al een aantal keren insluipingen geweest zijn van terroristen. Wij willen daar graag bij helpen.

Bij de uitgang voor het project: Breng de Joden thuis.

“Ik zal Mij verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met Heel Mijn hart en met heel Mijn ziel.” (Jeremia 32:14)

Bijna 2000 jaar geleden werd het Joodse volk vanuit Israël verdreven naar alle uithoeken van de aarde.

Maar Bijbelse profeten schreven lang daarvoor al op dat Joden ooit weer terugkeren naar het Beloofde Land.

Via de profeet Jesaja roept God ons op om betrokken te zijn bij die terugkeer: ‘Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde.’ (Jesaja 43:6)

Kopij voor Kerkklanken 

Per abuis is er een verkeerde kopijdatum vermeld in de laatste editie van  Kerkklanken.  De juiste kopijdatum voor het volgende nummer is maandag 21 oktober voor 18:00 uur.

De redactie

Agenda:

Maandag 7 oktober: 9.30 uur GGG bij Fam. Wicherson, Paasloërweg 2 Paasloo.

Dinsdag 8 oktober: 20.00 uur GGG Ossenzijl bij Willie Ram, Lageweg 16 Ossenzijl.

Dinsdag 8 oktober: Vergadering kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 9 oktober: bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09:00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

World Servants 2020

Zin in een mooi en leuk avontuur? De eerste voorbereidingen en inzamel acties zijn al weer gestart in Nederland.

Een World Servants-werkvakantie is een ervaring die je nooit meer zult vergeten. Twee tot drie weken lang ben je onderdeel van een cultuur in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Je gaat tijdens je werkvakantie vrijwilligerswerk in het buitenland doen met een groep leeftijdsgenoten uit Nederland en leeft midden tussen de lokale bevolking. Samen bouw je mee aan een school, woningen of een kliniek. Op deze manier draag je bij aan de leefomstandigheden in de gemeenschap. Naast het bouwen doe je nog veel meer: je bezoekt een familie in het dorp, speelt een potje voetbal met de plaatselijke bevolking, vertelt een Bijbelverhaal aan honderden kinderen en gaat cultuur snuiven in de omgeving.

Mocht je  belangstelling hebben voor een informatiebijeenkomst en/of reis. Neem dan contact met mij op. Dit kan door middel van berichtje via Whatsapp, sms, Facebook, een mailtje en bellen mag natuurlijk ook. Bij voldoende belangstelling ga ik een informatiebijeenkomst organiseren en kijken of het mogelijk is om een actiegroep te vormen. Laat van je horen!!! 

Alike Kuit (06-14675548 / alikekuit@hotmail.com)

Zoeklichtavonden in Steenwijk: Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel

Op maandag 14 oktober is de 3e studieavond in Steenwijk vanuit de bijbelboeken Daniël en Openbaring. De studie wordt gegeven door Wim Zwitser van het Zoeklicht. De laatste avond is 28 oktober. U bent van harte welkom in gebouw Bethel (Vrije Zendingsgemeente), Gasthuislaan 109 in Steenwijk. De avonden beginnen om 20:00 uur.

Voor meer informatie: 0343 – 413 300