Kerkelijk Nieuws & Liturgie voor zondag 29 september 2019

Zondag 29 september 2019

                  Liturgische informatie: 15de zondag na Trinitatis.

                               23de zondag in de vreugdetijd

           Kleur: groen, de kleur van de natuur, leven en hoop

Kerkdiensten zondag 29 september 2019

Oldemarkt:   09:30 uur Ds. E.H. Jans. Heilig Avondmaal

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Henny Oord & Fam. Jans

Beamer: Hans Bult

Kerkdiensten zondag 6 oktober 2019 Israëlzondag

Oldemarkt:   09:30 uur Ds. E.H. Jans, ook tienerdienst

Collectes: 1e  Israëlwerkgroep, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Israëlwerkgroep

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen

Beamer: Jelmer Trox

Liturgie “Verlangen naar thuis”(I)

Lied 105: 1 & 3

Bemoediging en groet

Klein Gloria (Lied 195)

Lied 868: 1, 2, 5

Geboden en gebed

Lied met de kinderen: Alles Wordt Nieuw IV29

(Saul van Tarsus gaat op reis)

Bij vertrek van de kinderen naar kindernevendienst:

   Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
   Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door. En wie zicht openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
   Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
   Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

Lezing: Lukas 15:1-32

Preek Verlangen naar thuis

(accent op versen 17-18)

Lied 273

Viering Heilig Avondmaal

Inzettingswoorden en gebed

Lied 340b (Apostolische Geloofsbelijdenis)

Lied 412: 1, 3, 6 (bij de viering)

Dankgebed en voorbede

Slotlied: 864

Zegen

De Israëlwerkgroep nodigt u van harte uit:

Zaterdag 5 oktober voor het “open huis” waar we mooie producten uit Israël verkopen, in de Ontmoeting van 10.00 – 16.00 uur. Wees welkom en kom gerust even kijken.

Zondag 6 oktober Israëlzondag. Na de dienst is er koffie of thee in de Ontmoeting waarna we een gezamenlijke maaltijd willen houden op de manier van “pot luck”. De bedoeling is dat u iets meeneemt voor de maaltijd waarbij te denken is aan een salade, hartige taart, fruit, nagerecht, enz. Het is niet verplicht, wees vrijmoedig u kunt altijd aanschuiven er is altijd genoeg. Van harte welkom!

Vrijdag 1 november, Israëlzangavond. Voorganger ds. Egbert Jans en ds. Kees van Velzen, thema: “Jeruzalem de stad van de grote Koning”. Muzikale medewerking: zanggroep “Stil” uit Vollenhove en het Staphorster mannenkoor o.l.v. Johan Bredewout.

Kopij voor Kerkklanken 

Per abuis is er een verkeerde kopijdatum vermeld in de laatste editie van  Kerkklanken.  De juiste kopijdatum voor het volgende nummer is maandag 21 oktober voor 18:00 uur.

De redactie

Agenda:

Woensdag 2 oktober: bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09:00 uur.

Woensdag 2 oktober: Diaconievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20:00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda:

Di 1 okt: 10.00 uur – Koffie drinken in de Landerijen.

Collecten Startzondag:

World Servants                      :            € 232,16

Onkosten                               :            € 196,20     

Hartelijk voor uw bijdrage hierin!!

Bloemen:

Er is een bos bloemen namens de kerken en school gegaan als groet en als steun naar juf Roelie en Hans Koning uit Oldemarkt, naar Mevr. Mintjes, uit Oldemarkt en naar fam.Korpershoek uit Blesdijke.

Ook Julia Dekker en haar ouders en naar fam. De Boer-Jongsma, beide uit Oldemarkt kregen een bos bloemen.

Catechisatie

Groep I (vorig jaar de groep van basiscatechese): dinsdag 1 oktober van 18:30-19:15 uur

Groep II (13-15 jaar):                      donderdag 3 oktober van 19:00-19:45 uur

Groep III (16-17 jaar):                     dinsdag 1 oktober van 19:15-20:00 uur

Iedereen heeft inmiddels persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

De avonden van de alphagroep en de jongvolwassengroep worden in overleg nog vastgelegd.

Koffie drinken

A.S. dinsdag 1 Oktober houden we weer onze maandelijkse koffie ochtend. We beginnen om tien uur, het belooft weer een bijzondere ochtend te worden. Iedereen is van harte welkom. Er is geen leeftijd aan verbonden zoals vorige keer onterecht vermeld stond. We hopen u weer te mogen begroeten, tot dinsdag.

De vrijwilligers.

World Servants 2020

Zin in een mooi en leuk avontuur? De eerste voorbereidingen en inzamel acties zijn al weer gestart in Nederland.

Een World Servants-werkvakantie is een ervaring die je nooit meer zult vergeten. Twee tot drie weken lang ben je onderdeel van een cultuur in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Je gaat tijdens je werkvakantie vrijwilligerswerk in het buitenland doen met een groep leeftijdsgenoten uit Nederland en leeft midden tussen de lokale bevolking. Samen bouw je mee aan een school, woningen of een kliniek. Op deze manier draag je bij aan de leefomstandigheden in de gemeenschap. Naast het bouwen doe je nog veel meer: je bezoekt een familie in het dorp, speelt een potje voetbal met de plaatselijke bevolking, vertelt een Bijbelverhaal aan honderden kinderen en gaat cultuur snuiven in de omgeving.

Mocht je  belangstelling hebben voor een informatiebijeenkomst en/of reis. Neem dan contact met mij op. Dit kan door middel van berichtje via Whatsapp, sms, Facebook, een mailtje en bellen mag natuurlijk ook. Bij voldoende belangstelling ga ik een informatiebijeenkomst organiseren en kijken of het mogelijk is om een actiegroep te vormen. Laat van je horen!!! 

Alike Kuit (06-14675548 / alikekuit@hotmail.com)

Zoeklichtavonden in Steenwijk: Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel

Op maandag 14 oktober is de 3e studieavond in Steenwijk vanuit de bijbelboeken Daniël en Openbaring. De studie wordt gegeven door Wim Zwitser van het Zoeklicht. De laatste avond is 28 oktober. U bent van harte welkom in gebouw Bethel (Vrije Zendingsgemeente), Gasthuislaan 109 in Steenwijk. De avonden beginnen om 20:00 uur.

Voor meer informatie: 0343 – 413 300

Fotoverslag van de Startdienst van zondag 22 september 2019

Het fotoverslag vindt u op www.HGOP.nl op de foto pagina van de kerk. (In het menu te vinden onder ‘foto’s’)