Genezings- en bemoedigingsdiensten

Genezings- en bemoedigingsdiensten

In onze gemeente worden ook diensten van Genezing en Bemoediging gehouden. We proberen deze diensten om de zes weken te houden. In de regel vinden de diensten plaats in het prachtige kerkje uit 1336 te Paasloo en wel op een woensdagavond om 19:30 uur. De muzikale begeleiding vindt plaats door het orgel. Ook in Oldemarkt vinden deze diensten plaats maar dan op de zondagavond om 19:00 uur. Deze diensten worden begeleid door het muziekteam.

De genezings- en bemoedigingsdienst staat in het teken van voorbede en zegening voor en van elkaar. Naast aanbidding in onze liederen hebt u in deze dienst ruim de gelegenheid om in de gemeenschap van broeders en zusters de relatie met God te verdiepen, persoonlijk gezegend te worden, voorbede te vragen en/of ziekenzalving te ontvangen. We geloven en hebben ervaren dat God nog steeds geneest, lichamelijk, psychisch, emotioneel. We gaan uit van het uitgangspunt dat hierbij geen sprake van een tegenstelling tussen de reguliere geneeskunde en gebed, maar van een samen optrekken.
In de tijd van de voorbede kunt u met u laten bidden door het gebedsteam. In het koor van de kerk staan gemeenteleden, waarvan wij geloven dat God hen in en voor deze dienst wil gebruiken. U bent vrij om naar voren te komen. Vertel rustig wat op uw hart ligt en zij zullen dan voor u bidden.

De ziekenzalving vindt in de regel plaats door de predikant. De zalving is een bijzonder teken van de Tegenwoordigheid van Gods Heilige Geest, zoals dat in Jakobus 5 wordt uiteengezet, vanuit een verlangen naar herstel.

Gelukkig zijn er steeds meer gemeenten die deze bediening weer in ere herstellen, maar het gebeurt lang niet overal. Het is steeds weer bemoedigend om te horen hoe God bezig is met mensen en op een zegenende manier ook ingrijpt in mensenlevens!

In de maanden januari en september worden de diensten op zondagavond om 19:00 uur gehouden in het kerkgebouw te Oldemarkt. Het muziekteam begeleidt de lofprijzing. In de maanden oktober/november, maart/april en mei/juni vinden de diensten plaats in het kerkgebouw te Paasloo.

Voor de actuele stand van zaken en eventuele wijzigingen verwijzen wij u naar de startpagina van onze website www.hgop.nl

Welkom!