Contactpersonen + Adressen

Contactpersonen + Adressen Nederlands Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo

 

Adres Kerk Oldemarkt
Marktplein 7
8375 AZ Oldemarkt

 

Adres Kerk Paasloo
Binnenweg 2
8378 JH Paasloo

 

Postadres
Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo
Marktplein 9
8375 AZ Oldemarkt

 

Bezoekadres Kerkelijk bureau
Marktplein 9
Openingstijden: op afspraak via scriba
8375 AZ Oldemarkt
Tel: 0561-451924/06-22142455
e-mail: scriba@hgop.nl

 

Voorganger
Ds. Jans
Marktplein 6
8375 AZ  Oldemarkt
Tel: 0561-750902
e-mail: Ds.jans@hgop.nl

 

Kerkelijk Werker
Mevr. Heidi Kramer – De Jong
Wooldhof 7
8302 KC  Emmeloord
Tel: 06-30016897
e-mail: heidi.kramer@hgop.nl

 

Begraafplaats Paasloo
Mevr. R. Kroes
Tel: 0561-452010
e-mail: riakroes@gmail.com

 

Koster Oldemarkt
Mevr. I. Bootsma
Tel: 06-21933628
e-mail: koster.oldemarkt@hgop.nl

 

Koster Paasloo
Fam. J.A. van der Veen-Pen
Tel: 0561-451685
Email: jbvdveen@outlook.com

 

Voorzitter Kerkenraad
Ds. Jans
Marktplein 6
8375 AZ  Oldemarkt
Tel: 0561-750902
e-mail: Ds.jans@hgop.nl

 

Vice-Voorzitter Kerkenraad:
Mevr.  A. Luth-de Vries
p/a Marktplein 9

8375 AZ Oldemarkt

Tel: 06-42749023

Email: aluth78@gmail.com

 

Organisten:

Henk Braad

email: henkbraad@ziggo.nl

Tel: 0561-452109

Theun Hoen

Email: theunenans@gmail.com

Tel: 0561-477431

 

Scriba/Zondagsnieuws
Mevr. M. de Graaf-de-de Vries
Tel: 06-22142455
Mevr. A. Prins
Tel: 06-55801872
Email: scriba@hgop.nl

 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Dhr. H. Elgersma 

p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Tel: 0561-475952

email: h.elgersma@hetnet.nl

 

Secretaris College van Kerkrentmeesters
Mevr. K. Bult-Boltjes

p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Tel: 06-10688972
e-mail: Kerkrentmeesters@hgop.nl

 

Voorzitter Diaconie
Dhr. A. Harteveld
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Tel: 06-20616550

Email: arnoharteveld@hotmail.com

 

Secretaris Diaconie
Mevr.  A. Luth-de Vries
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Tel: 06-42749023

Email: aluth78@gmail.com

 

Kerkklanken
Mevr. D. Harteveld
Tel. 06-17139805
Kopij per voorkeur naar email: kerkklanken@hgop.nl

of per post: Hoofdstraat 71, Oldemarkt

 

Website/Livestream
Dhr. A. Bouwer
Tel: 06-13409414
Email: aron.bouwer@hgop.nl

 

Stencilwerk
Dhr. B. Peereboom
Tel: 0561-452180

 

Kinderoppas

Fam. J.A. van der Veen-Pen

Tel: 0561-451685

Email: jbvdveen@outlook.com

 

Kindernevendienst/Zondagsschool
Mevr. J. Damhuis-Buijert

Tel: 0561-850366

Email: zondagsschool@hgop.nl

 

Tienerdiensten
Mevr. G. de Boer

Tel: 0561-451925

Email: geertengeadeboer@ziggo.nl

 

Jeugddiensten
Mevr. H. Boltjes (jeugdouderling)
Tel: 0561-452206
Email: hk.boltjes@hotmail.com

 

Gezinsdiensten
Mevr. J. Damhuis-Buijert
Tel. 0561-850366
Email: janinedamhuis@hotmail.com

 

Diensten van genezing en bemoediging
Ds. E.H. Jans

Tel: 0561-750902

Email: ds.jans@hgop.nl

 

Gemeente-Groei-Groepen
Ds. E.H. Jans

Tel: 0561-750902

Email: ds.jans@hgop.nl

Dhr. S. Bootsma

tel: 06-29560922

Email: SiebrandBootsma@outlook.com

 

Catechisatie
Ds. E.H. Jans

Tel: 0561-750902

Email: ds.jans@hgop.nl

Mevr. H. Kramer-de Jong

Tel: 06-30016897

Email: heidi.kramer@hgop.nl

 

Israëlwerkgroep
Mevr. J. Bouwer-Muis

Tel: 0561-452171

Email: fambouwer@ziggo.nl

 

Collectebonnen
Mevr. M. Veenstra-Blaauw

Tel: 06-13931052

Email: mijntjeveenstra55@outlook.com

 

Muziekteam
Dhr. E. Pen

Tel. 06-36031178

Email: edwinpen@caiway.nl

 

Koffieochtenden

Mevr. W. Dekker-Hop

Tel: 0561-451538

Email: peter.dekker.oldemarkt@gmail.com

 

Kerktelefoon
Voor opnames:
Mevr. P. van Eijck
Tel: 0561-451343

Voor storing:
Dhr. P. Dekker
Tel: 0561-451538
Email: peter.dekker.oldemarkt@gmail.com

 

Autodienst
Dhr. P Dekker
Tel: 0561-451538

Email: peter.dekker.oldemarkt@gmail.com