Contactpersonen + Adressen

Contactpersonen + Adressen Nederlands Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo

Adres Kerk Oldemarkt
Marktplein 7
Oldemarkt

Adres Kerk Paasloo
Binnenweg 2
Paasloo

Postadres
Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo
Marktplein 9
8375 AZ Oldemarkt

Bezoekadres Kerkelijkbureau
Marktplein 9
Openingstijden: op afspraak via scriba
8375 AZ Oldemarkt
tel. (0561) 451924
e-mail: scriba@hgop.nl

Voorganger
Ds. Jans
Marktplein 6
8375 AZ  Oldemarkt
tel (0561) 750902
e-mail: Ds.jans@hgop.nl

Kerkelijk Werker
Mevr. Heidi Kramer – De Jong
Wooldhof 7
8302 KC  Emmeloord
tel (0527) 613766
e-mail: heidi.kramer@hgop.nl

Begraafplaats Paasloo
Mevr. R. Kroes
tel. (0561) 452010
e-mail: riakroes@gmail.com

Koster Oldemarkt
Mevr. I. Bootsma
tel. (0561)850775
e-mail: koster.oldemarkt@hgop.nl

Koster Paasloo
Fam. J.A. van der Veen-Pen
tel. (0561) 451685

Voorzitter Kerkenraad
Dhr. P. de Graaf
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt
tel (0561) 452691
e-mail: pdegraaf@hgop.nl

Vice-Voorzitter Kerkenraad:
Ds. Jans
Marktplein 6
8375 AZ  Oldemarkt
tel (0561) 750902
e-mail: Ds.jans@hgop.nl

Scriba
Mevr. J. Pen
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt
tel. (0561) 452332
e-mail: scriba@hgop.nl

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Dhr. G De Boer
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Secretaris College van Kerkrentmeesters
A. de Vent-Oosterkamp
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt
e-mail: Kerkrentmeesters@hgop.nl

Voorzitter Diaconie
Mevr. M. Veenstra-Blaauw
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Secretaris Diaconie

mevr.  A. Luth-de Vries

p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Kerkklanken
Mevr. D. Harteveld
Kopij per voorkeur naar email: kerkklanken@hgop.nl
of per post: Hoofdstraat 71, Oldemarkt

Zondagsnieuws
Mevr. J. Pen-Smit
Tel: (0561) 452332
Of
Mevr. A. Prins
Email: scriba@hgop.nl

Website
Dhr. A. Bouwer
Tel: (0561) 452171 / 06-13409414
Email: aron.bouwer@hgop.nl

Stencilwerk
Dhr. B. Pereboom
Tel: (0561)452180

Kinderoppas
Fam. J.A. van der Veen-Pen
tel: (0561) 451685

Tienerdiensten
Mevr. H. Boltjes (jeugdouderling)
Tel: (0561) 452206

Sing-inn’s
Mevr. H. Boltjes (jeugdouderling)
tel: (0561) 452206

Gezinsdiensten
Mevr. J. Damhuis-Buijert
Tel: (0561) 850366

Diensten van genezing en bemoediging
Ds. Jans
tel (0561) 750902

Autodienst
Dhr. P Dekker

Nacht van Gebed
Mevr. P. van Eijck-Kraak
tel: (0561) 451343

Gemeente-Groei-Groepen
Ds. E.H. Jans
tel: (0561) 750902
email: ds.jans@hgop.nl

Cathechisatie
Ds. E.H.Jans
tel: (0561) 750902
email: ds.jans@hgop.nl
of
Mevr. H. Kramer-de Jong
tel:(0527) 613766

Meisjesclub Ossenzijl ‘Dorcas’
Mevr. N. Nijholt-Dotinga
Tel: (0561) 477410

Israëlwerkgroep
Mevr. J. Bouwer-Muis
Tel: (0561) 452171

Collectebonnen
Mevr. M. Veenstra-Blaauw
Tel:  (0561) 451394