Contactpersonen + Adressen

Contactpersonen + Adressen Nederlands Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo

Adres Kerk Oldemarkt
Marktplein 7
Oldemarkt

Adres Kerk Paasloo
Binnenweg 2
Paasloo

Postadres
Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo
Marktplein 9
8375 AZ Oldemarkt

Bezoekadres Kerkelijkbureau
Marktplein 9
Openingstijden: op afspraak via scriba
8375 AZ Oldemarkt
tel. (0561) 451924
e-mail: scriba@hgop.nl

Voorganger
Ds. Jans
Marktplein 6
8375 AZ  Oldemarkt
tel (0561) 750902
e-mail: Ds.jans@hgop.nl

Kerkelijk Werker
Mevr. Heidi Kramer – De Jong
Wooldhof 7
8302 KC  Emmeloord
tel (0527) 613766
e-mail: heidi.kramer@hgop.nl

Begraafplaats Paasloo
Mevr. R. Kroes
tel. (0561) 452010
e-mail: riakroes@gmail.com

Koster Oldemarkt
Mevr. I. Bootsma
tel. 06 219 33 628
e-mail: koster.oldemarkt@hgop.nl

Koster Paasloo
Fam. J.A. van der Veen-Pen
tel. (0561) 451685
Email: vdveenja@kpnmail.nl

Voorzitter Kerkenraad
Vacant

Vice-Voorzitter Kerkenraad:
Ds. Jans
Marktplein 6
8375 AZ  Oldemarkt
tel (0561) 750902
e-mail: Ds.jans@hgop.nl

Organisten:

Henk Braad

email: henkbraad@ziggo.nl

0561 452109

Theun Hoen

Email: 8376hn5@hetnet.nl

0561 477431

Scriba/Zondagsnieuws
Mevr. M. de Graaf-de-de Vries
Tel: 0561-452691
Mevr. A. Prins
Tel: 06-55801872
Email: scriba@hgop.nl

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
dhr. W. van Veen

p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt

email: wimhgop@hotmail.com

Secretaris College van Kerkrentmeesters
A. de Vent-Oosterkamp
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt
e-mail: Kerkrentmeesters@hgop.nl

Voorzitter Diaconie
Mevr. M. Veenstra-Blaauw
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Secretaris Diaconie
mevr.  A. Luth-de Vries
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Kerkklanken
Mevr. D. Harteveld
Tel. 06-17139805
Kopij per voorkeur naar email: kerkklanken@hgop.nl
of per post: Hoofdstraat 71, Oldemarkt

Website
Dhr. A. Bouwer
Tel: (0561) 452171 / 06-13409414
Email: aron.bouwer@hgop.nl

Stencilwerk
Dhr. B. Pereboom
Tel: (0561)452180

Kinderoppas
Fam. J.A. van der Veen-Pen
tel: (0561) 451685
Email: vdveenja@kpnmail.nl

Kindernevendienst/Zondagsschool
Mevr. J. Damhuis-Buijert
Tel. 0561-850366
Email: janinedamhuis@hotmail.com

Tienerdiensten
Mevr. G. de Boer
Tel: 0561-451925

Jeugddiensten
Mevr. H. Boltjes (jeugdouderling)
tel: (0561) 452206
Email: hk.boltjes@hotmail.com

Gezinsdiensten
Mevr. J. Damhuis-Buijert
Tel. 0561-850366
Email: janinedamhuis@hotmail.com

Diensten van genezing en bemoediging
Ds. Jans
tel (0561) 750902
Email: ds.jans@hgop.nl

Autodienst
Dhr. P Dekker
Tel: 0561-451538
dekker.oldemarkt@hetnet.nl

Gemeente-Groei-Groepen
Ds. E.H. Jans
tel: (0561) 750902
email: ds.jans@hgop.nl

Dhr. S. Bootsma
tel. 0561-850775
email: sbootsma@ziggo.nl

Cathechisatie
Ds. E.H.Jans
tel: (0561) 750902
email: ds.jans@hgop.nl
of
Mevr. H. Kramer-de Jong
tel:(0527) 613766
Email: heidi.kramer@hgop.nl

Israëlwerkgroep
Mevr. J. Bouwer-Muis
Tel: (0561) 452171
fambouwer@ziggo.nl

Collectebonnen
Mevr. M. Veenstra-Blaauw
Tel:  (0561) 451394
Email: mijntje.veenstra@ziggo.nl

Muziekteam
Dhr. E. Pen
Tel. 0561-452332
Email: e.pen@ziggo.nl

Koffieochtenden

Mevr. E. Brouwer

Tel: 0561-851785

Email: fleuriglieske@casema.nl

Kerktelefoon
Voor opnames:
Mevr. P. van Eijck
Tel: 0561-451343

Voor storing:
Dhr. P. Dekker
Tel: 0561-451538
Email: dekker.oldemarkt@hetnet.nl