Categorie: Berichten

Liturgie voor zondag 26 juni 2022

WELKOM & AFKONDIGINGEN LIED 84: 1 & 3 BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA LIED 283 GEBODEN EN GEBED LIED 638 Opwekking Wie is als Hij? De Leeuw, maar ook het Lam Gezeten op de troon Bergen buigen neer De zee verheft haar stem Voor de allerhoogste Heer Prijs Adonai Wanneer de zon opkomt Totdat zij […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 26 juni 2022

Kerkdienst zondag 26 juni 2022 Paasloo: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Hans Bult Kindernevendienst: Janine Damhuis. Oldemarkt: 16.00 uur. Marktpleindienst.                     Spreker: Joop Gottmers. M.m.v. Eline Bakker. Collectes: Compassion en onkosten. Livestream: Joël de Graaf Kerkdienst zondag 3 juli 2022 Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. Koffiedrinken na de dienst  (Afscheid […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 19 juni 2022

Kerkdienst zondag 19 juni 2022 Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. Collectes: 1e  Roemenië, school Cotus; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Remco Trox Kindernevendienst: Annie Prins. Collecte voor Roemenië, m.n. voor de school in Cotus. Wij verwijzen u graag naar deze link. http://gfd-roemenie.nl/  Een mooi verslag van het recente van deze stichting aan Roemenië en ook het bezoek […]

Liturgie voor zondag 12 juni 2022

The WE Worshippers  zingen voor de dienst Welkom Zingen:  Opwekking 797 U roept ons samen als kerk van de HeerVerbonden met U en elkaarWij brengen U lof, geven U alle eerEendrachtig, veelstemmig en dankbaarJezus is gastheer en nodigt ons uitWaar Jezus woont voelt de liefde zich thuis Jaag naar de liefde, de vrucht van de […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 12 juni 2022

Kerkdienst zondag 12 juni 2022 Zendingszondag Oldemarkt: 11.00 uur Ds. E.H. Jans. m.m.v. fam. Verweij,                          Portugal. Koffiedrinken voor de dienst. NB: Deze dienst is niet rechtstreeks te volgen. De dienst wordt opgenomen en later op YouTube geplaatst. Collectes: 1e www.cristoviveportugal.nl; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Jelmer Trox Kindernevendienst: Kinderen blijven in de dienst. Diaconie collecte zondag 12 juni 2022 De diaconie collecte is bestemd […]

Liturgie voor zondag 5 juni 2022

Liederen en lezingen Pinksteren, zondag 5 juni 2022 9:30 uur Oldemarkt ‘Van buiten naar binnen…en omgekeerd!’ LIED 103: 1, 3 & 5 Na bemoediging en groet: ‘Klein Gloria’ (LIED 195) GEBED LIED 672: 1,2,3 LEZEN: Exodus 24 CLIPJE: SHAVUOT LIEDJE LEZING: Handelingen 2: 1-21 PREEK: ‘Van buiten naar binnen…en omgekeerd! Tekst: ‘Maar dit is het […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 5 juni 2022

Kerkdienst zondag 5 juni 2022 Pinksteren Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans.                    Koffiedrinken na de dienst. Collectes: 1e  Compassion; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Aron Bouwer Kindernevendienst: geen KND. Kerkdienst zondag 12 juni 2022 Zendingszondag Oldemarkt: 11.00 uur Ds. E.H. Jans. m.m.v. fam. Verweij,                          Portugal. Koffiedrinken voor de dienst. Collectes: 1e www.cristoviveportugal.nl; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Jelmer Trox Kindernevendienst: Daniël Oord. […]

Liturgie voor zondag 29 mei 2022

In deze dienst wordt gedoopt Emily Sophie Harteveld geboren op 14 maart 2022 dochter van Arno & Deborah Harteveld – van West zusje van Lotte en Boaz Welkom – afkondigingen Zingen: Lied 218, Evangelische Liedbundel Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons […]