Categorie: Berichten

Liturgie voor zondag 20 oktober 2019

Liturgie 20 oktober 2019 – Oldemarkt – Tekstgedeelte: Psalm 84 Aanvangslied: Psalm 84 vers 1 en 2 –       Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer… –       Het heil dat Uw altaar omgeeft… Stil gebed, Bemoediging en Groet Zingen: NLB 195 – Klein Gloria Zingen: Psalm 84 vers 4 en 6 –        Van kracht tot kracht gaan zij steeds […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 20 oktober 2019

Kerkdiensten zondag 20 oktober 2019, Oldemarkt:   09:30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Ook tienerdienst Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Deborah Harteveld & Linde de Graaf Beamer: Aron Bouwer Kerkdiensten zondag 27 oktober 2019 Paasloo:   09:30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot Collectes: 1e  Project 10 27, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Nederlands Bijbelgenootschap Kinderoppas: Gea Raafs & Fam. Boogaard […]

Liturgie voor zondag 13 oktober 2019

Liederen en lezingen Zondag 13 oktober 2019 Paasloo ‘Hier is het feestje!’ INTOCHTSLIED: LIED 118: 1 & 5 BEMOEDIGING EN GROET KLEIN GLORIA (195) LIED 117a GEBODEN & GEBED LIED MET DE KINDEREN Kom aan boord Voor de zieken voor de armen, voor de mensen met verdriet Voor het kind dat blijft proberen, maar toch […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 13 oktober 2019

Hervormde Gemeente Kerkdiensten zondag 13 oktober 2019 Paasloo:   09:30 uur Ds. E.H. Jans Collectes: 1e  PDC De Herberg, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Israëlwerkgroep Kinderoppas: Geraldien Buijert & ? Beamer: Remco Trox Oldemarkt:   19.00 uur Ds. E.H. Jans Jeugddienst m.m.v. I. de Jong en W. Maatman Kerkdiensten zondag 20 oktober 2019, Oldemarkt:   09:30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Ook tienerdienst […]

Kerkelijk Nieuws & Liturgie voor zondag 6 oktober 2019

Kerkdiensten zondag 6 oktober 2019 Israëlzondag, Oldemarkt:   09:30 uur Ds. E.H. Jans . Ook Tienerdienst                        koffiedrinken na de dienst Collectes: 1e Israël werkgroep, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: Israël werkgroep Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen Beamer: Jelmer Trox Kerkdiensten zondag 13 oktober 2019 Paasloo:   09:30 uur Ds. E.H. Jans Collectes: 1e  PDC De Herberg, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Israëlwerkgroep […]

Kerkelijk Nieuws & Liturgie voor zondag 29 september 2019

Zondag 29 september 2019                   Liturgische informatie: 15de zondag na Trinitatis.                                23de zondag in de vreugdetijd            Kleur: groen, de kleur van de natuur, leven en hoop Kerkdiensten zondag 29 september 2019 Oldemarkt:   09:30 uur Ds. E.H. Jans. Heilig Avondmaal Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Henny Oord & Fam. Jans Beamer: Hans Bult Kerkdiensten zondag 6 oktober […]

Liturgie voor zondag 22 september 2019

Welkom! Zingen: Samen in de Naam van Jezus (Lied 218 Evangelische Liedbundel)             Samen in de naam van Jezus             heffen wij een loflied aan,             want de Geest spreekt alle talen             en doet ons elkaar verstaan.             Samen bidden, samen zoeken,             naar het plan van onze Heer.             Samen zingen en getuigen, […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 22 september 2019

Zondag 22 september: Startzondag van de beide kerken en school in de Ned.Herv. Kerk in Oldemarkt. 9.30 uur : voorganger Ds.E.H.Jans uit Oldemarkt Collecten: World Servants en onkosten Thema: Yes I/we can M.m.v het kinderkoor olv Deborah Hartveld en kinderen van cbs”De Ark”. Olv juf Thecla  werken Jesse, Fabian, Lotte, Marissa, Maud, Meike en Milan mee aan de dienst Er is kinderoppas(Gea Raafs […]

Liturgie voor zondag 15 september 2019

Liturgie 15 september 2019 – Paasloo Intochtslied: Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4 –        Juich Gode toe, bazuin en zing… –        Roep uit met blijdschap: “God is Hij…’ –        Treed statig binnen door de poort… –        Want God is overstelpend goed… Stil gebed, Bemoediging, Groet      Zingen: NLB 195 – Klein Gloria Zingen: Psalm 113 vers 1 […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 15 september 2019

Kerkdiensten zondag 15 september 2019 Paasloo:         09:30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong.                        Ook tienerdienst Collectes: 1e Compassion, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf Kerkdiensten zondag 22 september 2019 Oldemarkt:   09:30 uur Ds. E.H. Jans Startdienst Collectes: World Servants en onkosten Kinderoppas: Gea Raafs en Fam. Boogaard Beamer: Harman Tietema Dankbaarheid Het is een geschenk van […]