Categorie: Berichten

Kerkelijk Nieuws voor zondag 12 september 2021

Kerkdienst zondag 12 september 2021 Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E. H. Jans.                        Viering Heilig Avondmaal.                        19.00 uur Ds. E. H. Jans. Praise- en voorbededienst. M.m.v. Muziekteam. Collectes: 1e  Het Lichtpunt; 2e College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Beamer: Joël de Graaf Kindernevendienst: Henriëtte Jans en Linde de Graaf Diaconie collecte Stichting Lichtpunt in Kollumerzwaag De missie van Lichtpunt wordt als […]

Liturgie voor zondag 5 september 2021

Welkom en mededelingen Intochtslied Psalm 84: 3 en 4 Stil gebed, bemoediging en groet Aanvangstekst: 2 Samuel 22:31 Vervolg intochtslied: Palm 84: 6 Zaligsprekingen Mattheüs 5: 1-12 (HSV) Lied 1010: 1 en 3 Gebed Genadeverkondiging Lied: 287: 1 en 2 Lezing: Psalm 16 (NBV) Lezing: Mattheüs 7: 13 en 14 (HSV) Lied  942: 3  Verkondiging Lied […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 5 september 2021

Kerkdienst zondag 5 september 2021 Oldemarkt:    9.30 uur. Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Beamer: Harman Tietema Kindernevendienst: Annie Prins Ossenzijl:    10.00 uur. Ds. E. H. Jans.                     Dienst met VZG in Rehoboth.                     NB: Opgave voor deze dienst is niet nodig. Dinsdag 7 september Heilig Avondmaalsviering in de Landerijen. Voorganger is mw. H. […]

Liturgie voor zondag 29 augustus 2021

Liturgie 29 augustus Thema: Goed verbonden Zingen: Opwekking 586 Heel de schepping geeft U eer Buigt zich vol aanbidding neer. Jezus Christus, Zoon van God, Trouw in eeuwigheid. Heel de schepping zingt uw lof; U alleen bent onze God, Onze koning die regeert, Heerser voor altijd! Refr: Hij is Heer en zijn eer Vult de aarde, […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 29 augustus 2021

Kerkdienst zondag 29 augustus 2021 Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.                       Gezinsdienst m.m.v. muziekteam. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Beamer: Sjaco Bouwer Kindernevendienst: Geen kindernevendienst Kerkdienst zondag 5 september 2021 Oldemarkt:    9.30 uur dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Beamer: Harman Tietema Kindernevendienst: Annie Prins Aanmelden diensten We werken met een […]

Liturgie voor zondag 22 augustus 2021

Liturgie 22 augustus Welkom Zingen: Psalm 118 vers 1 en 9 Stil gebed, Bemoediging en Groet Zingen: NLB 195 – Klein Gloria Zingen: NLB 215 vers 1 en 2 Leefregel Zingen: NLB 215 vers 4, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Psalm 118 Zingen: LvK 146 vers 1, 4 en 6 Overdenking  Zingen: NLB 552 vers 1 en 3 Gebeden Aandacht voor collecte Zingen: NLB […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 22 augustus 2021

Kerkdienst zondag 22 augustus 2021 Paasloo:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Beamer: Hans Bult Kindernevendienst: Henriëtte Jans Kerkdienst zondag 29 augustus 2021 Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.                       Gezinsdienst m.m.v. muziekteam. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Beamer: Sjaco Bouwer Kindernevendienst: Geen kindernevendienst Aanmelden diensten We werken […]

Liturgie voor zondag 15 augustus 2021

Liturgie                                               Thema: ‘Laat je kneden’, n.a.v. Jer. 18: 1-6                                          2021 Lezingen zijn uit de Bijbel in Gewone Taal Woord van welkom en afkondigingen Lied van intocht 84: 1,3 Stil Gebed, Bemoediging en Groet Zingen 195 ‘Klein Gloria’ Gebed Zingen 281: 1 t/m 5 Woorden van Genade Gebed opening Woord Lezing: Jeremia 18: 1-6 […]

Liturgie voor zondag 8 augustus 2021

Orde van dienst voor de viering in de kerk van Paasloo zondag 8 augustus 2021    Aanvang: 09.30 uur    (NH gemeente Oldemarkt/Paasloo) Voorganger/gastpredikant: Egbert Fokkema uit Twello Ouderling van dienst: Organist: Henk Braad Beamerteam: Thema:  `Vrienden voor het LEVEN delen ook het GOUD…!´ Orgelspel Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst (gemeente gaat staan, voor […]