Categorie: Berichten

Liturgie voor zondag 12 juli 2020

Liturgie 12 juli 2020 – internetdienst Oldemarkt  Rust vinden… Aanvangslied: Psalm 139 vers 1 en 2 –       Heer, die mij ziet zoals ik ben… –       Gij zijt zo diep vertrouwd met mij… Stil gebed, Bemoediging en Groet Zingen: NLB 283 vers 1 en 5 –       In de veelheid van geluiden… –       Die ons naam voor naam wilt noemen… Gebed […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 12 juli 2020

Kerkdienst zondag 12 juli 2020 Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. M.m.v. organist Henk Braad. Collectes: 1. Rooseveltvakantieweek; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Instandhouding gebouwen. Kerkdienst zondag 19 juli 2020 Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. M.m.v. organist Henk Braad Collectes: 1. Diaconie; 2. College […]

Liturgie voor zondag 5 juli 2020

Liturgie 5 juli 2020 – internetdienst Oldemarkt  Op weg naar…? Aanvangslied: Psalm 105 vers 1 en 3 –       Loof God de Heer, en laat ons blijde… –       God die aan ons zich openbaarde… Stil gebed, Bemoediging en Groet Gebed Zingen: NLB  868 vers 1 en 5 –       Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere… –       Lof zij […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 5 juli 2020

Kerkdienst zondag 5 juli 2020 Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. M.m.v. organist Henk Braad Collectes: 1. Diaconie; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Instandhouding gebouwen. Kerkdienst zondag 12 juli 2020 Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. M.m.v. organist Henk Braad. Collectes: 1. Rooseveltvakantieweek; 2. College […]

Liturgie voor zondag 28 juni 2020

Zondag 28 juni 2020  –  09.30 uur Oldemarkt thema: “Prijs de Heer!” naar aanleiding van:       Psalm 67 Openbaringen 4 Welkom & afkondigingen Zingen: Opwekking 685 Met ons lied, Heer, Roept ons hart uit naar U, naar U alleen,Vol verwachting, vol verlangen naar U.U maakt ons één. Als wij u zien, Heer, Geeft U kracht om op […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 28 juni 2020

Kerkdienst zondag 28 juni 2020 Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. Jans. M.m.v. muziekteam Collectes: 1. Project 10 27; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Instandhouding gebouwen. Collecte zondag 28 juni voor het Werelddiaconaat VERBETERING LEVENSOMSTANDIGHEDEN IN EGYPTE Het coronavirus grijpt wereldwijd diep in mensenlevens in. Ook op plekken waar de armoede al zo groot […]

Liturgie voor zondag 21 juni 2020

Liederen en lezingen Zondag 21 juni 2020 Oldemarkt ‘Het levende Woord’ Viering HA Woord van welkom LIED 145: 1 & 3 Bemoediging en groet – gebed LIED 869: 1 & 3 SCHRIFTLEZING: Marcus 4:35-41 & Efeziërs 6:10-18 PREEK: ‘Het levende Woord’ LIED 864: 1, 2 & 4 Viering HA Zingen na de viering: Lied 834 Dankgebed […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 21 juni 2020

Kerkdienst zondag 21 juni 2020 Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. Jans M.m.v. organist Henk Braad. Viering Heilig Avondmaal. Collectes: 1. Roemenië project; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Evangelisch werkverband. Kerkdienst zondag 28 juni 2020 Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. Jans M.m.v. organist Henk Braad. Collectes: 1. Project 10 27; 2. College […]

Liturgie voor zondag 14 juni 2020

Liederen en lezingen Zondag 14 juni 2020 Oldemarkt ‘God is goed’ Woord van welkom LIED 107: 1 & 4 Bemoediging en groet – gebed LIED 305 SCHRIFTLEZING: Psalm 111 & Mattheüs 20:1-16 PREEK: ‘God is goed’ Tekst: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God (Lukas 18:19) LIED 909 Dankgebed – voorbede – Onze Vader Zegen […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 14 juni 2020

Kerkdienst zondag 14 juni 2020 Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. Jans M.m.v. organist. Collectes: 1. Diaconie; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Instandhouding gebouwen Kerkdienst zondag 21 juni 2020 Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. Jans M.m.v. organist. Viering Heilig Avondmaal. Collectes: 1. Roemenië project; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Evangelisch werkverband. Heilig […]