Besluit Kerkdiensten

In verband met de maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben ook wij besloten om tot en met 31 maart geen samenkomsten te houden: kerkdiensten, vergaderingen, kringwerk etc.  Wij beseffen dat het een ingrijpende maatregel is, maar we hopen en bidden dat het mag helpen om de verspreiding van deze virus tegen te gaan.
Wel zullen we proberen om u tijdens kerktijd de gelegenheid te geven om te luisteren naar een overdenking met muzikale omlijsting en voorbede. Dat zal rechtstreeks uitgezonden worden. U kunt dus zondags om 9:30 uur via kerkradio of internet een verkorte dienst beluisteren. Via de website www.hgop.nl kunt u ‘kerkdienst beluisteren’ aanklikken in menubalk. U komt dan op de pagina waar u ‘kerkdienst beluisteren’ kunt aanklikken.
Ook is ons het dringende advies aangereikt om het bezoekwerk aan kwetsbaren te beperken. Maar we zullen uiteraard in overleg met u bepalen wat wenselijk is.
In het vertrouwen op de Heer hopen we elkaar dan na de 31e weer te ontmoeten in een samenkomst van de gemeente!