Liturgie voor zondag 24 december 2017

De vierde kaars wordt aangestoken door Elianne de Graaf en vervolgens zingen we vier coupletten van het stapellied ‘God heeft iets nieuws bedacht’:   Refrein: God heeft iets nieuws bedacht, Hij heeft het zelf verzonnen. Heb je het niet gemerkt? Het is allang begonnen.   Zacharias, luister goed, dit nieuws is niet gewoon: Jij en […]

Nieuws voor 24 en 25 december

Kerkdiensten zondag 24 december 2017 4e advent Dienst in Paasloo om 09.30 uur. Voorganger zal zijn ds. E.H. Jans. Er is geen zondagsschool vanochtend. Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Antje de Boer en Marije Pen. Zondagavond 24 december a.s. (kerstavond) houdt zondagsschool “’t Scheepke onder Jezus’ hoede” de kerstviering. […]

Liturgie zondag 17 december, 3e advent

  ‘GODS ‘CHESED’’   De eerste kaars wordt aangestoken en vervolgens zingen we drie coupletten van het stapellied ‘God heeft iets nieuws bedacht’:   Refrein: God heeft iets nieuws bedacht, Hij heeft het zelf verzonnen. Heb je het niet gemerkt? Het is allang begonnen.   Zacharias, luister goed, dit nieuws is niet gewoon: Jij en […]

Liturgie Paasloo 10 december 2017

Opzet liturgie dienst Paasloo – 10 december 2017 m.m.v. Looft den Heer   Welkom   Aanvangslied: NLB 444 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (wisselzang) –       Nu daagt het in het oosten…       (g) –       De duisternis gaat wijken…         (k) –       Zij, die gebonden lagen…            (g) –       De zonne, voor wier stralen…     (k) –       Reeds […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 10 december 2017, 2e advent

Kerkdiensten zondag 10 december 2017, 2e advent Deze zondag is er om 9.30 uur een dienst in Paasloo. Voorganger is mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door ‘Looft den Heer’. In Oldemarkt is om 11.00 uur een jeugddienst in de Ontmoeting. Vooraf aan de dienst wordt u uitgenodigd om […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 3 december, 1e advent

Kerkdiensten zondag 3 december 2017, 1e advent Deze zondag is er een centrale dienst in Paasloo. Voorganger is ds. Jans . We zullen in deze dienst het Heilig Avondmaal vieren. Tijdens de dienst is er ook tienerdienst en kindernevendienst, Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Geraldine Buijert en Esther Jans. […]