Liturgie voor Zondag 26 mei 2019

Gezinsdienst 26 Mei 2019, Oldemarkt 09:30 uur. Thema: Goud of God? Zingen: NLB 975 vers(1,2,3) Jezus roept hier mensen samen Bemoediging en groet met aansluitend: Zingen:  OPW 228 Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam (canon 2x) Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam om U te loven, o Heer. Wij zijn hier bijeen in […]

Kerkelijk Nieuws voor Zondag 19 mei 2019

Kerkdiensten zondag 19 mei 2019 Doopdienst Tijdens deze dienst zullen Niek Wallinga en Niek Oosterveld worden gedoopt. Oldemarkt: 9.30 uur ds. E.H. Jans. Ook tienerdienst M.m.v. brassband Halleluja uit Menaam Collectes: 1e Het Lichtpunt, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen Kinderoppas: Ina van de Weerd & Femke Pen Beamer: Sjaco Bouwer Kerkdiensten zondag 26 mei 2019 Oldemarkt: 9.30 uur ds. E.H. […]

Liturgie voor Zondag 19 mei 2019

LITURGIE voor de Doopdienst op 19 mei 2019 In de hervormde kerk te Oldemarkt ‘Huis van God’ Voorgangers: Ds E.H. Jans & ds. J. Bakker Ouderling van dienst: mevr. Trijntje de Jonge – Jonkman Organist: mevr. Jetske Bakker – Reitsma Christelijke Brassband Halleluja Menaam o.l.v. Ido Gerard Kempenaar Hartelijk welkom in deze doopdienst! In deze […]

Kerkelijk Nieuws voor Zondag 12 Mei 2019

Zondag 12 mei 2019 09.30 uur oecumenische dienst in Hervormde kerk Oldemarkt Voorganger: diaken A. van Boven, Lelystad M.m.v. gezamenlijk kinderkoor o.l.v. Angela Meijerink Collectes: 1e Sjoukje de Wit, uitgang: door commissie bepaald Kinderoppas: Henny Oord & Fam. Jans Beamer: Hans Bult Kerkdiensten zondag 19 mei 2019 Doopdienst Tijdens deze dienst zullen Niek Wallinga en Niek Oosterveld worden […]

Kerkelijk Nieuws voor Zondag 5 mei 2019

Hervormde Gemeente Kerkdiensten zondag 5 mei 2019 Oldemarkt: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong. Ook tienerdienst Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen Kinderoppas: Gea Raafs & Fam. Boogaard Beamer: Remco Trox Kerkdiensten zondag 12 mei 2019 Oldemarkt: 9.30 uur diaken A. van Boven, Lelystad. Oecumenische dienst in Hervormde kerk m.m.v. gezamenlijk kinderkoor Collectes: 1e Sjoukje de Wit, uitgang: Door commissie […]

Liturgie voor Zondag 5 mei 2019

Liturgie 5 mei 2019 in Oldemarkt Intochtslied: Psalm 136 vers 1, 2 en 12 –        Loof de Heer, want Hij is goed… –        Geef de God der goden eer… –        Aan de God des hemels zij… Stil gebed, Bemoediging en groet Zingen: NLB 195 – Klein Gloria Zingen: NLB 709 vers 1, 4 en 5 –        Nooit lichter ving […]

Liturgie voor Zondag 28 april 2019

Intochtslied: Ps 18: 1 en 9 Stil gebed Votum en groet Zingen: lied 302: 1,2,3 en 4 ( Evang. liedbundel) Genadeverkondiging Leefregel Zingen: lied 125: 1,2 en 3 Evang. liedbundel Gebed bij de opening van het Woord Schriftlezing: Joh. 20: 19 – 29                       Openbaring 4: 1 – 11 (NBV) Zingen: lied 913: 2 en […]

Kerkelijk nieuws voor Zondag 28 april 2019

Kerkdiensten zondag 28 april 2019 Paasloo: 9.30 uur Ds. W. Pastoor, Vledder. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: catechese en educatie Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf Kerkdiensten zondag 5 mei 2019 Oldemarkt: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong. Ook tienerdienst Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen Kinderoppas: Gea Raafs & Fam. Boogaard Beamer: Remco Trox Jubileum […]

Kerkelijk Nieuws voor Zondag 21 april 2019

Kerkdienst zondag 21 april 2019 Eerste Paasdag Oldemarkt:    09.30 uur ds. E.H. Jans. M.m.v. ‘Jeduthun’ Collectes: 1e Project 1027 2e College van Kerkrentmeesters uitgang: Instandhouding gebouwen Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caytlin Tietema Beamer: Aron Bouwer Ossenzijl:       19.00 uur dhr. Kamphuis Paaszangdienst m.m.v. Jubal en organist B. Heikoop Kerkdiensten zondag 28 april 2019 Paasloo: 9.30 uur Ds. W. Pastoor, Steenwijk. Collectes: 1e Diaconie, 2e College […]