Liturgie voor 1e Kerstdag 2020

Thema: Jezus, het ware Licht …dat ieder mens verlicht De laatste kaars wordt aangestoken door Boaz Harteveld en het gedicht wordt gelezen door Lotte Harteveld: Alle kaarsen branden elk hoekje wordt verlicht ga nu de wereld door breng ieder het bericht. Het is nu kerst kom allen, roep Hem aan Hij wil je leven redden straks zal Hij voor je […]

Liturgie voor Kerstnachtdienst 2020

Thema: ‘Stille Nacht…’ Voor de dienst clips met kerstliederen Bemoediging en groet Lezing: Jesaja 9:1-6 Lied: Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,komt nu, o komt nu naar Bethlehem.Ziet nu de Vorst der eng’len, hier geboren,komt laten wij aanbidden,die koning. De hemelse eng’len,riepen eens de herders,weg van de kudde naar ’t schamel dak.Spoeden ook wij […]

Liturgie voor zondag 20 december 2020

Liturgie De kaars voor vierde Advent wordt aangestoken door Lauren Mendel en het gedicht wordt gelezen door Elianne de Graaf:      Ik mag het 4e kaarsje laten branden      Gods belofte is vervuld      Wij mogen het geloven      Het Kind uit Bethlehem droeg onze schuld. Welkom-afkondigingen Intochtslied: Lied 121: 1 & 4 Bemoediging & Groet Adventproject: ‘Dicht bij het Licht’ – Inleiding & […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 20 december 2020

Kerkdienst zondag 20 december 2020, 4e advent Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Geen tienerdienst. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen. Beamer: Hans Bult Kindernevendienst: Daniël Oord Adventsproject zondagsschool De kinderen verzamelen bij/in De Ontmoeting. Ze gaan dan gezamenlijk de kerk in om op de voorste banken plaats te nemen. Er wordt begonnen met het aansteken van de […]

Liturgie voor zondag 13 december 2020

Liturgie 13 december 2020 – Paasloo  Aansteken 3e adventskaars + gedichtje Welkom door de ouderling NLB 444 vers 1, 2 en 5 (LvK) –          Nu daagt het in het oosten… –          De duisternis gaat wijken… –          Reeds daagt het in het oosten… Stil gebed Bemoediging Onze hulp is in de naam van de Here, Die hemel en aarde gemaakt […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 13 december 2020

Kerkdienst zondag 13 december 2020, 3e advent Paasloo: 9.30 uur. Mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord Collectes: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e: Instandhouding gebouwen. Beamer: Remco Trox Kindernevendienst: Henriëtte Jans Let op: de KND is in Paasloo Adventsproject zondagsschool De kinderen verzamelen deze week bij/in De Paasloë. Ze gaan dan gezamenlijk de kerk in om op de voorste banken […]

Liturgie voor zondag 6 december 2020

Liederen en lezingen Zondag 6 december 2020 Oldemarkt ‘Licht in de duisternis’ De kaars voor Tweede Advent wordt aangestoken door Tess Damhuis en het gedicht wordt gelezen door Niek Damhuis: Ik mag het 2e kaarsje laten branden zodat het licht verspreidt het licht van de geboorte moet schijnen wereldwijd. WELKOM – AFKONDIGINGEN INTOCHTSLIED: LIED 78: […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 6 december 2020

Kerkdienst zondag 6 december 2020, 2e advent Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst (Opgave) Collectes: 1e  Roemenië project; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen. Beamer: Harman Tietema Kindernevendienst: Annie Prins Adventsproject zondagsschool Net als bij de gezinsdienst verzamelen de kinderen bij/in De Ontmoeting. Ze gaan dan gezamenlijk de kerk in om op de voorste stoelen plaats te nemen. Er wordt […]

Liturgie voor zondag 29 november 2020

Liederen en lezingen Zondag 29 november 2020 Oldemarkt Viering Heilig Avondmaal ‘Licht voor de wereld’ De kaars voor Eerste Advent wordt aangestoken door Mark Buijert en het gedicht wordt gelezen door Marjanne Buijert: Ik mag het 1e kaarsje laten branden want licht maakt mij heel blij ’t vertelt me van Gods Zoon het Licht voor […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 29 november 2020

Kerkdienst zondag 29 november 2020, 1e advent Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal                 Collectes: 1e Compassion; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e: Instandhouding gebouwen. Beamer: Sjaco Bouwer Kindernevendienst: Dave Prins NB: De dienst is verplaatst van Paasloo naar Oldemarkt. Adventsproject zondagsschool Net als bij de gezinsdienst verzamelen de kinderen bij/in De Ontmoeting. Ze gaan dan gezamenlijk de kerk in […]