Kerkelijk Nieuws & Liturgie voor zondag 29 september 2019

Zondag 29 september 2019                   Liturgische informatie: 15de zondag na Trinitatis.                                23de zondag in de vreugdetijd            Kleur: groen, de kleur van de natuur, leven en hoop Kerkdiensten zondag 29 september 2019 Oldemarkt:   09:30 uur Ds. E.H. Jans. Heilig Avondmaal Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Henny Oord & Fam. Jans Beamer: Hans Bult Kerkdiensten zondag 6 oktober […]

Liturgie voor zondag 22 september 2019

Welkom! Zingen: Samen in de Naam van Jezus (Lied 218 Evangelische Liedbundel)             Samen in de naam van Jezus             heffen wij een loflied aan,             want de Geest spreekt alle talen             en doet ons elkaar verstaan.             Samen bidden, samen zoeken,             naar het plan van onze Heer.             Samen zingen en getuigen, […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 22 september 2019

Zondag 22 september: Startzondag van de beide kerken en school in de Ned.Herv. Kerk in Oldemarkt. 9.30 uur : voorganger Ds.E.H.Jans uit Oldemarkt Collecten: World Servants en onkosten Thema: Yes I/we can M.m.v het kinderkoor olv Deborah Hartveld en kinderen van cbs”De Ark”. Olv juf Thecla  werken Jesse, Fabian, Lotte, Marissa, Maud, Meike en Milan mee aan de dienst Er is kinderoppas(Gea Raafs […]

Liturgie voor zondag 15 september 2019

Liturgie 15 september 2019 – Paasloo Intochtslied: Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4 –        Juich Gode toe, bazuin en zing… –        Roep uit met blijdschap: “God is Hij…’ –        Treed statig binnen door de poort… –        Want God is overstelpend goed… Stil gebed, Bemoediging, Groet      Zingen: NLB 195 – Klein Gloria Zingen: Psalm 113 vers 1 […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 15 september 2019

Kerkdiensten zondag 15 september 2019 Paasloo:         09:30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong.                        Ook tienerdienst Collectes: 1e Compassion, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf Kerkdiensten zondag 22 september 2019 Oldemarkt:   09:30 uur Ds. E.H. Jans Startdienst Collectes: World Servants en onkosten Kinderoppas: Gea Raafs en Fam. Boogaard Beamer: Harman Tietema Dankbaarheid Het is een geschenk van […]

Liturgie voor zondag 8 september 2019

Liturgie 8 september 2019 – Oldemarkt Intochtslied: Psalm 27 vers 1 en 7 –       Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here… –       O als ik niet met opgeheven hoofde… Stil gebed, bemoediging, groet        Zingen: NLB 195 – Klein Gloria Zingen: Psalm 31 vers 1 en 7 –        Op U vertrouw ik, Heer der heren… […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 8 september 2019

Kerkdiensten zondag 8 september 2019 Oldemarkt:   09:30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Geraldien Buijert en ?? Beamer: Sjaco Bouwer Oldemarkt:   19:00 uur Ds. E.H. Jans. Dienst genezing en bemoediging. Met medewerking van het Muziekteam Ossenzijl:   10:00 uur Ds. E.H. Jans; Gezamenlijke dienst met VZG in Rehoboth Kerkdiensten zondag 15 september […]

Liturgie voor zondag 1 september 2019

Liederen en lezingen Zondag 1 september 2019 Paasloo Thema voor de dienst: ‘Dit is mijn Lichaam’ – Over de kracht van de geloofsgemeenschap – LIED 117a  Na bemoediging en groet: ‘Klein Gloria’ (LIED 195) LIED 343 Evangelische Liedbundel 1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam,     die U ons noemt door sterren, zon […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 1 september 2019

Kerkdiensten zondag 1 september 2019 Paasloo     :   09:30 uur Ds. E.H. Jans. Ook tienerdienst Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen Kerkdiensten zondag 8 september 2019 Oldemarkt:   09:30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Geraldien Buijert en Caytlin Tietema Beamer: Sjaco Bouwer Ossenzijl:   10.00 […]