Kerkelijk Nieuws voor zondag 11 april 2021

Kerkdienst zondag 11 april 2021 Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Collectes: 1e  PDC Herberg; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Kindernevendienst: Dave Prins Beamer: Joël de Graaf Kerkdienst zondag 18 april 2021 Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Jeugddienst.                       Thema: Waar hoop jij op? M.m.v. muziekteam. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Kindernevendienst: Annie Prins Beamer: Hans Bult […]

Liturgie voor zondag 4 april 2021

Welkomstwoord – afkondigingen Lied 132, Evangelische Liedbundel U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daald’ een engel af heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 4 april 2021

Kerkdienst zondag 4 april 2021, 1e Paasdag Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Collectes: 1e  Project 10 27; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Kindernevendienst: Film in de Ontmoeting Beamer: Remco Trox De paaszangdienst met de VZG gaat niet door. Diaconiecollecte Project 10 27  Het gaat hier om hulp te bieden aan vrouwen met een moslimachtergrond. Sommige vluchtelingen in […]

Liturgie vespers Stille week 2021

Vespers Stille week 2021 Hervormde Gemeente Oldemarkt, Paasloo, Ossenzijl, Kalenberg Maandag 29 maart t/m donderdag 1 april Maandag 29 maart Aanvang: 19.30 uur in Hervormde Kerk te Oldemarkt Liturg: Siebrand Bootsma; Organist: Henk Braad Aansteken Paaskaars Opening Zingen: Psalm 42: 1 en 3 Gebed Evangelielezing: Joh. 13: 1 – 20 De voetwassing Zingen Lied 569: […]

Liturgie voor zondag 28 maart 2021

Liederen en lezingen Palmzondag 28 maart 2021 Oldemarkt ‘Donkere wolken’ Woord van welkom – afkondigingen LIED 190 Bundel zingende gezegend (melodie Psalm 97) Een koning hebben wij! Zijn hoge heerschappij gaat over alle mensen; zijn grootheid kent geen grenzen. Hij triomfeert, Hij troont daar waar zijn Vader woont; daar in zijn hemelhof is Hij met […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 28 maart 2021

Kerkdienst zondag 28 maart 2021, Palmzondag Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Kindernevendienst: Janine Damhuis Beamer: Sjaco Bouwer Vespers in de Stille week, 29 maart t/m 1 april Oldemarkt:   Maandag 19.30 uur Siebrand Bootsma                      Dinsdag 19.30 uur Heidi Kramer                      Woensdag 19.30 uur Janine Damhuis                      Donderdag 19.30 […]

Liturgie voor zondag 21 maart 2021

Liederen en lezingen Zondag 21 maart 2021 – Oldemarkt ‘De grens over’ Woord van welkom – afkondigingen Zingen: Breng ons samen (Sela) U roept ons samen als kerk van de Heer,verbonden met U en elkaar.Wij brengen U lof, geven U alle eer:eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:waar Jezus woont voelt de liefde […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 21 maart 2021

Kerkdienst zondag 21 maart 2021 Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. M.m.v. muziekteam,  ook tienerdienst Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Kindernevendienst: Daniël Oord Beamer: Remco Trox Dienst woensdag 24 maart De dienst van genezing en bemoediging van woensdag 24 maart gaat niet door. Kerkdienst zondag 28 maart 2021, Palmzondag Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. […]

Liturgie voor zondag 14 maart 2021

Liederen en lezingen Zondag 14 maart 2021 Oldemarkt ‘Mijn vrede’ Woord van welkom – afkondigingen Lied 978: 1, 2 & 4 Bemoediging en groet – gebed Het verhaal voor de vierde zondag in de veertigdagentijd: Jezus spreekt over vrede… Bijbeltekst, gelezen door één van de kinderen: Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug […]