Kerkelijk nieuws voor zondag 6 januari 2019

Kerkdienst zondag 6 januari 2019 Oldemarkt:  09.30  Ds. C. v/d Berg uit Drachten. Gezamenlijk dienst in Protestantse Gemeente. Er is deze zondag géén tienerdienst! Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar nieuwjaar te wensen onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. Collectes: 1e Diaconie, 2e Kerk Koster: Hieke v/d Valk Kerkdiensten zondag 13 januari 2019 […]

Liturgische Bloemstukken online

Sinds vandaag staan de liturgische bloemstukken van de afgelopen jaren online. Deze kunt u vinden onder ‘Informatie – Liturgische Bloemstukken’ U kunt ook hier klikken om de pagina te bezoeken.

Kerkelijk nieuws voor zondag 30 december 2018

Kerkdiensten zondag 30 december 2018 Paasloo:        09.30 uur mevr. H. Kramer-de Jong Collectes: 1e Kinderen in de knel, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen Collecte 30 december 2018: Kinderen in de knel  Tijdens de Kerstcampagne komt Kerk in Actie in actie voor kinderen in de knel onder het motto “Geef licht […]

Liturgie 30 december 2018 in Paasloo

Welkom Aanvangslied: Psalm 98 vers 1 en 4 –       Zing een nieuw lied voor God de Here… –       Laat alle zeeën, alle landen… Stil gebed Votum en groet Klein Gloria (NLB 195) Zingen: NLB 103c vers 1 en 5 –       Loof de Koning, heel mijn wezen… –       Engelen, zing ja en amen… Leefregel Zingen: NLB 713 vers 1, 2 en […]

Liturgie 1e kerstdag

Hartelijk welkom in deze dienst op Eerste Kerstdag! In deze dienst gedenken en vieren we de menswording van Gods Zoon: God de Zoon als mensenzoon, door engelen uit de hemel aangekondigd als de lang beloofde Vredevorst, Het Licht der wereld en het Brood des Levens, Koningen de koningen en Heer der heren. Hij kwam om […]

Liturgie kerstnachtdienst 24 december 2018

Lessons & Carols ‘Het paleis van de Koning’ Een dienst van ‘Lessons and Carols’, waarin afwisselend gezongen en gelezen wordt. Verschillende gemeenteleden hebben een projectkoortje gevormd en de lezingen worden in dialoogvorm gedaan met verschillende lectoren. We wensen u een gezegende dienst en de nabijheid van de Heer in zingen, horen en bidden… Welkomstwoord , […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 23 december 2018

Kerkdiensten zondag 23 december 2018, 4e Advent Paasloo:  09.30 uur ds. E.H. Jans, doopdienst. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Hennie Oord en Familie Jans. Ossenzijl:  19.00 uur Kerstzangdienst in Rehoboth. Kerstzangdienst Ossenzijl Vanavond om 19.00 uur is er een kerstzangdienst in het kerkgebouw van de Vrije Zendings Gemeente te Ossenzijl. De gezamenlijke kerken, HGOP […]

Liturgie zondag 23 december 2018

Welkom – afkondigingen De vierde Adventskaars wordt aan gestoken, het adventsgedicht wordt gelezen en we zingen samen het projectlied Stil gebed – Bemoediging & Groet Zingen: Lied  868 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 16 december 2018, 3e advent

Kerkdiensten zondag 16 december 2018, 3e Advent Oldemarkt:  09.30 uur ds. E.H. Jans, zondag nieuw-ingekomenen. Geen tienerdienst.                       Koffie na afloop van de dienst. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Gea Raafs en fam. Boogaard Beamer: Sjaco Bouwer Oldemarkt: 19.00 uur Jeugddienst in de Ontmoeting. Voorganger ds. Jans. Kerkdiensten zondag 23 december 2018, 4e Advent Paasloo:  09.30 uur ds. E.H. […]