Kerkelijk Nieuws voor zondag 10 november 2019

Zondag 10 november:    Oecumenische Viering in Herv.Kerk te  Oldemarkt                                     9.30 uur: Ds.E.H.Jans uit Oldemarkt.   Thema: Geloof maar gewoon….. M.m.v Chr. Muziekver. Jeduthun olv Geert Jan Kroon. Collecten: Zuster Lies op de Weegh. Vele jaren heeft ze gewerkt in Burundi. Haar werk wordt nu overgenomen door meerdere zusters, die in de standplaats Muyinga ondervoede kinderen met hun […]

Liturgie voor zondag 3 november 2019

Liturgie 3 November 2019 Oldemarkt, 9:30 Thema: God redt iedereen die gelooft –          Gods goedheid houdt ons staande (psalm 107 vers 1 en 4) Bemoediging  en groet met aansluitend: NLB 195 Zingen: –          Hemelhoog 290, blij blij –                Hemelhoog 675, God heeft een plan God heeft een plan met je leven,je bent hier met een doel.Geloof het diep […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 3 november 2019

Kerkdiensten zondag 3 november 2019 Oldemarkt:   09:30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Gezinsdienst Collectes: 1e Zambia (fam. Koning), 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Henny Oord & Fam. Jans Beamer: Sjaco Bouwer Paasloo:   09:30 uur Ds. E.H. Jans, Jubileumviering 100 jaar Excelsior Oldemarkt:   19.00 uur Ds. Jans singin m.m.v. muziekteam Beamer: Sjaco Bouwer Woensdag 6 november Dankdag voor Gewas en Arbeid Oldemarkt:   […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 27 oktober 2019

Kerkdiensten zondag 27 oktober 2019 Paasloo:   09:30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot Collectes: 1e  Project 10 27, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Nederlands Bijbelgenootschap Kinderoppas: Gea Raafs & Fam. Boogaard Kerkdiensten zondag 3 november 2019 Oldemarkt:   09:30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Gezinsdienst Collectes: 1e Zambia (fam. Koning), 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Henny Oord & Fam. Jans Beamer: Sjaco Bouwer […]

Liturgie voor zondag 20 oktober 2019

Liturgie 20 oktober 2019 – Oldemarkt – Tekstgedeelte: Psalm 84 Aanvangslied: Psalm 84 vers 1 en 2 –       Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer… –       Het heil dat Uw altaar omgeeft… Stil gebed, Bemoediging en Groet Zingen: NLB 195 – Klein Gloria Zingen: Psalm 84 vers 4 en 6 –        Van kracht tot kracht gaan zij steeds […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 20 oktober 2019

Kerkdiensten zondag 20 oktober 2019, Oldemarkt:   09:30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Ook tienerdienst Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Deborah Harteveld & Linde de Graaf Beamer: Aron Bouwer Kerkdiensten zondag 27 oktober 2019 Paasloo:   09:30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot Collectes: 1e  Project 10 27, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Nederlands Bijbelgenootschap Kinderoppas: Gea Raafs & Fam. Boogaard […]

Liturgie voor zondag 13 oktober 2019

Liederen en lezingen Zondag 13 oktober 2019 Paasloo ‘Hier is het feestje!’ INTOCHTSLIED: LIED 118: 1 & 5 BEMOEDIGING EN GROET KLEIN GLORIA (195) LIED 117a GEBODEN & GEBED LIED MET DE KINDEREN Kom aan boord Voor de zieken voor de armen, voor de mensen met verdriet Voor het kind dat blijft proberen, maar toch […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 13 oktober 2019

Hervormde Gemeente Kerkdiensten zondag 13 oktober 2019 Paasloo:   09:30 uur Ds. E.H. Jans Collectes: 1e  PDC De Herberg, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Israëlwerkgroep Kinderoppas: Geraldien Buijert & ? Beamer: Remco Trox Oldemarkt:   19.00 uur Ds. E.H. Jans Jeugddienst m.m.v. I. de Jong en W. Maatman Kerkdiensten zondag 20 oktober 2019, Oldemarkt:   09:30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Ook tienerdienst […]

Kerkelijk Nieuws & Liturgie voor zondag 6 oktober 2019

Kerkdiensten zondag 6 oktober 2019 Israëlzondag, Oldemarkt:   09:30 uur Ds. E.H. Jans . Ook Tienerdienst                        koffiedrinken na de dienst Collectes: 1e Israël werkgroep, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: Israël werkgroep Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen Beamer: Jelmer Trox Kerkdiensten zondag 13 oktober 2019 Paasloo:   09:30 uur Ds. E.H. Jans Collectes: 1e  PDC De Herberg, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Israëlwerkgroep […]