Liturgie 1e kerstdag

Hartelijk welkom in deze dienst op Eerste Kerstdag! In deze dienst gedenken en vieren we de menswording van Gods Zoon: God de Zoon als mensenzoon, door engelen uit de hemel aangekondigd als de lang beloofde Vredevorst, Het Licht der wereld en het Brood des Levens, Koningen de koningen en Heer der heren. Hij kwam om […]

Liturgie kerstnachtdienst 24 december 2018

Lessons & Carols ‘Het paleis van de Koning’ Een dienst van ‘Lessons and Carols’, waarin afwisselend gezongen en gelezen wordt. Verschillende gemeenteleden hebben een projectkoortje gevormd en de lezingen worden in dialoogvorm gedaan met verschillende lectoren. We wensen u een gezegende dienst en de nabijheid van de Heer in zingen, horen en bidden… Welkomstwoord , […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 23 december 2018

Kerkdiensten zondag 23 december 2018, 4e Advent Paasloo:  09.30 uur ds. E.H. Jans, doopdienst. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Hennie Oord en Familie Jans. Ossenzijl:  19.00 uur Kerstzangdienst in Rehoboth. Kerstzangdienst Ossenzijl Vanavond om 19.00 uur is er een kerstzangdienst in het kerkgebouw van de Vrije Zendings Gemeente te Ossenzijl. De gezamenlijke kerken, HGOP […]

Liturgie zondag 23 december 2018

Welkom – afkondigingen De vierde Adventskaars wordt aan gestoken, het adventsgedicht wordt gelezen en we zingen samen het projectlied Stil gebed – Bemoediging & Groet Zingen: Lied  868 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 16 december 2018, 3e advent

Kerkdiensten zondag 16 december 2018, 3e Advent Oldemarkt:  09.30 uur ds. E.H. Jans, zondag nieuw-ingekomenen. Geen tienerdienst.                       Koffie na afloop van de dienst. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Gea Raafs en fam. Boogaard Beamer: Sjaco Bouwer Oldemarkt: 19.00 uur Jeugddienst in de Ontmoeting. Voorganger ds. Jans. Kerkdiensten zondag 23 december 2018, 4e Advent Paasloo:  09.30 uur ds. E.H. […]

Liturgie zondag 16 december 2018, 3e advent

Thema: ‘Wakker worden! Goed nieuws!’ Welkom & Afkondigingen De derde kaars wordt aangestoken, het gedicht wordt gelezen en we zingen het derde couplet van het Adventslied. De organist zal eerst voorspelen Bemoediging & Groet Lied 121: 1, 2 & 4 Gebed en geboden Lied met de kinderen: Lied 8b Lied van de kinderen bij vertrek […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 9 december 2018

Kerkdiensten zondag 9 december 2018 Tweede Advent Oldemarkt: 09.30 uur mevr. H. Kramer-de Jong Collectes: 1e Diaconie, Roemenië, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: pastoraat Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf Beamer: Hans Bult Collecte 9 december 2018: Stichting Groningen Friesland Drenthe voor Roemenië: Broodproject In verschillende plaatsen krijgen ouderen, dak- en thuislozen en arme gezinnen gratis brood, met inzet van […]

Liturgie dienst op 9 december 2018 in Oldemarkt

Aansteken van de 2e adventskaars door Naomi Oord Gedicht gelezen door Marissa Oosterveld 2e couplet van het adventslied   Welkom   Aanvangslied: Psalm 67 vers 1 en 2 –       God zij ons gunstig en genadig… –       De volken zullen U belijden…   Stil gebed, Votum en groet   Zingen: NLB 103c vers 1 en 3 –       Loof de koning, heel mijn wezen… […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 2 december 2018, 1e advent

Kerkdiensten zondag 2 december 2018 Eerste Advent Paasloo: 09.30 uur ds. E.H. Jans, viering Heilig Avondmaal, Ook Tienerdienst. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Geraldien Buijert en Caitlyn Tietema   Oecumenische dienst in de Prot. Gemeente Oldemarkt: Een hemelse boodschap…… 19.00 uur: Dhr. A. Weemstra uit Vries. M. m. v. Cantorij o.l.v. Yme v.d. Valk Collecte: Het werk […]

Liturgie zondag 2 december 2018, 1e advent

‘Van vloek naar zegen: Een vredekoning uit ‘het huis van brood’ De eerste kaars wordt aangestoken, het gedicht wordt gelezen en we zingen het eerste couplet van het Adventslied. De organist zal eerst voorspelen       Welkom & Afkondigingen Lied 97: 1 & 8 Bemoediging & Groet Lied 438: 1 & 2 Gebed en geboden Lied […]