Liturgie voor zondag 9 mei 2021

Liturgie 9 mei 2021 – Oldemarkt (online)  Welkom door de ouderling Psalm 108 vers 1 en 2 –          Mijn hart is, Heer, in U gerust… –          Ja, hoger dan het hemels blauw… Stil gebed, Bemoediging en Groet Leefregel Efeze 4:25 – 5:2 Evangelische Liedbundel 184 vers 1 en 3 1        Ik wandel in het licht met Jezus,Het donk’re […]

Litugie voor Hemelvaartsdag 2021

05-13 Oldemarkt Hemelvaartsdag Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk om 9.00 uur (!) Afkondigingen door ovd Intochtslied        Psalm 47: 1 en 2 Stil gebed, bemoediging en groet  Lied                  Psalm 47: 3 Inleiding op de dienst Gebed om ontferming Loflied               655: 1, 4 en 5 Gebed bij opening van de Schriften Lezing ET   Lector: […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 9 mei 2021

Kerkdienst zondag 9 mei 2021 Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Kindernevendienst: Daniël Oord Beamer: Joël de Graaf Kerkdienst donderdag 13 mei 2021Hemelvaartsdag       Gez. dienst met Protestantse gemeente Oldemarkt:    9.00 uur Pastor Esther Pierik uit Steenwijk. Collectes: Diaconie en kerk Kerkdienst zondag 16 mei 2021 Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. […]

Liturgie voor zondag 2 mei 2021

Liederen en lezingen Zondag 2 mei 2021 Oldemarkt ‘Niet vergeten’ Woord van welkom Lied 107: 1, 2 & 4 Bemoediging en groet – gebed Lied 704: 1 & 2 Schriftlezingen: Jesaja 44:1-8, 21-23 Lied 146c: 1 & 3 Preek: ‘Niet vergeten’ Lied 534 Dankgebed – voorbede – Onze Vader Zegen Lied 770

Kerkelijk Nieuws voor zondag 2 mei 2021

Kerkdienst zondag 2 mei 2021 Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Kindernevendienst: Henriëtte Jans Beamer: Harman Tietema Kerkdienst zondag 9 mei 2021 Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Kindernevendienst: Daniël Oord Beamer: Joël de Graaf Liturgie Woord van welkom Lied 107: 1, […]

Liturgie voor zondag 25 april 2021

Zondag 25 april 2021  –  09.30 uur Oldemarkt Gezinsdienst thema: “Een bijzondere Koning!” naar aanleiding van    Jesaja 11:1-10 Welkom & afkondigingen Zingen OPW 573 U bent welkom We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. Wij zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 25 april 2021

Kerkdienst zondag 25 april 2021, Gezinsdienst Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. M.m.v. Muziekteam. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Beamer: Sjaco Bouwer Kindernevendienst Tijdens de gezinsdienst mogen de kinderen in de kerk zijn. Aan de kinderen is gevraagd of zij punten voor voorbede hebben. Kerkdienst zondag 2 mei 2021 Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. […]

Liturgie voor zondag 18 april 2021

Liederen voor de jeugddienst op Zondag 18 april 2021 – Oldemarkt ‘Dromen van herstel’ Begeleiding: Muziekteam Voor de dienst clips Welkom en afkondigingen LIED: Opwekking 586: Hij is Heer Heel de schepping geeft U eerBuigt zich vol aanbidding neer.Jezus Christus, Zoon van God,Trouw in eeuwigheid. Heel de schepping zingt uw lof;U alleen bent onze God,Onze koning die […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 18 april 2021

Kerkdienst zondag 18 april 2021 Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Jeugddienst.                       Thema: Waar hoop jij op? M.m.v. muziekteam. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Kindernevendienst: Annie Prins Beamer: Hans Bult Let op! Avonddienst vervalt. Kerkdienst zondag 25 april 2021, Gezinsdienst Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. M.m.v. Muziekteam. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Beamer: Sjaco […]

Liturgie voor zondag 11 april 2021

Liederen en lezingen Zondag 11 april 2021 Oldemarkt ‘Voller dan vol? Woord van welkom Lied 207: 1 & 2 Bemoediging en groet – gebed Lied 630:1, 2 & 4 Schriftlezingen: Kolossenzen 1:15-20, 24-29, 2:6-10 Lied 622: 1,2 & 4 Preek: Voller dan vol? Tekst: ‘…en omdat u één bent met Hem, het hoofd van alle machten en […]