Liturgie voor zondag 24 januari 2021

Liturgie 24 januari 2021 – internetdienst Oldemarkt  “Gezinsdienst” Thema: Opnieuw geboren worden?! Aanvangslied: NLB 314 vers 1 en 3 –          Here Jezus om Uw woord… –          O Gij glans der heerlijkheid… Stil gebed, Bemoediging en Groet Lied: –          ELB 452 vers 1 en 2 o   Jezus is de Goede Herder –          ELB 445 o   Ik zag een kuikentje Gebed Leefregel Lied: ELB […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 24 januari 2021

Kerkdienst zondag 24  januari 2021 Oldemarkt:      9.30 uur. Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.                           Gezinsdienst. Collectes: 1e  Israëlwerkgroep; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e Oecumene Kerkdienst zondag 31  januari 2021 Paasloo:            9.30 uur. Ds. E.H. Jans.  Shoah herdenking. Collectes: 1e  Project 1027; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Kindernevendienst: Annie Prins Oldemarkt:       19.00 uur. Deze dienst gaat niet door. Diensten vanaf 24 januari De kerkenraad heeft besloten om vanaf 24 […]

Liturgie voor zondag 17 januari 2020

Liederen en lezingen Zondag 17 januari 2021 Paasloo Week van gebed ‘(Op)Geroepen’ Deze dienst is in het kader van de week van gebed waarvoor dit jaar het thema Blijf in mijn liefde – en je zult veel vrucht dragen wordt aangereikt uit Johannes 15:1-17. Op deze eerste dag zal worden stilgestaan bij vers 16: ‘Jullie hebben niet […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 17 januari 2020

Kerkdienst zondag 17  januari 2021 Paasloo: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Start week van gebed Collectes: 1e  Rooseveltvakantieweek; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e Catechese en Educatie Beamer: Sjaco Bouwer Kindernevendienst: Dave Prins Tienerdiensten De tienerdienst van deze zondag gaat i.v.m. de lockdown niet door. Over de invulling van de tienerdienst op 7 februari wordt nog nagedacht. Kindernevendienst Zondag 17 januari is […]

Liturgie voor zondag 10 januari 2021

Liturgie Woord van welkom Lied 97: 1 & 6  Bemoediging en groet Gebod & gebed Lied 527: 1, 2 & 5 Schriftlezingen: Lukas 2: 22-40 Lied 159a Preek: ‘Gods teken’ Lied Witter dan sneeuw (Psalm 51) Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld. Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. Wees genadig, o God, […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 10 januari 2021

Kerkdienst zondag 10 januari 2020 Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Viering Heilig Avondmaal. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen. Beamer: Remco Trox Kindernevendienst: Janine Damhuis Kerkdienst zondag 17  januari 2021 Paasloo: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Start week van gebed                              Ook tienerdienst (opgave) Collectes: 1e  Rooseveltvakantieweek; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e Catechese en Educatie Beamer: Sjaco Bouwer Kindernevendienst: Dave Prins […]

Liturgie voor zondag 3 januari 2021

Liturgie zondag 3 januari Thema:‘Een nieuwe tijd: Society 4.0’ Welkom & Afkondigingen Bemoediging & Groet LIED 152: 1 & 2 Gebed LEZEN: Genesis 11:1-9 LIED 978: 1, 3 & 4 LEZEN: Joël 3:1-5 PREEK: ‘Een nieuwe tijd: Society 4.0 Tekst: Psalm 2:12: Koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer ontzag, […]

Liturgie voor Oudjaarsavond, 31 december 2020

Afkondigingen door ouderling Intochtspsalm 62:1+5                   Bemoediging en groet Inleidende woorden Gebed om ontferming Loflied: 236:1,3,4            Gebed bij opening Woord Lezing Prediker 3: 1-15  Luisterlied: 845 Woorden van uitleg en geloof Meditatief orgelspel Gebeden en onze Vader Luisterlied: 511: 1, 4,5, 7 Zegenbede ‘Ga dan op weg’

Liturgie voor zondag 27 december 2020

Welkom door de ouderling Psalm 139 vers 1 en 2 –        Heer, die mij ziet zoals ik ben… –        Gij wijt zo diep vertrouwd met mij… Stil gebed, Bemoediging en Groet NLB 475 vers 1 en 3 –        Ik mag hier aan Uw kribbe staan… –        Temidden van de nacht des doods… Gebed Schriftlezing: Lucas 2:15-19 en Johannes 16:29-33 […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 27 december 2020

Kerkdienst zondag 27 december 2020 Paasloo: 9.30 uur. Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. Collectes: 1e  Kinderen in de knel; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen. Beamer: Harman Tietema Kindernevendienst: Geen kindernevendienst i.v.m. vakantie. Gezamenlijke dienst donderdag 31december 2020, oudejaarsdag Oldemarkt: 19.30 uur. Mw. E. Pierik of ds. E. H. Jans (Opgave via HK, zie verderop in Zondagsnieuws) Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van […]