Kerkelijk nieuws voor zondag 22 april 2018

Kerkdiensten zondag 22 april 2018 Deze zondagochtend is er om 11.00 uur een jeugddienst in Oldemarkt. Voorganger is ds. Jans. Thema is: Tijd voor een feestje. Muzikale medewerking komt van Six4Jesus uit Dalfsen. U wordt uitgenodigd een kopje koffie/thee te komen drinken voor de dienst. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. […]

Liturgie zondag 22 april 2018

‘Tijd voor een feestje…’ Welkom en afkondigingen ZINGEN – OPW 573 Wij zijn hier bij elkaar – OPW 609 U bent Heilig Gebod en gebed Six4Jesus zingt Thema dl 1: CHANOEKA & KERST  ZINGEN               : OPW 595 Licht van de wereld Thema dl 2: PESACH & PASEN Six4Jesus zingt Thema dl 3: PINKSTEREN ZINGEN:  OPW […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 15 april 2018

Kerkdiensten zondag 15 april 2018 Deze zondagochtend is er een om half tien een oecumenische dienst in de R.K. Kerk te Oldemarkt, waarbij alle drie kerken uit het dorp vertegenwoordigt zijn. Voorganger deze morgen is ds. Egbert Jans. Medewerking wordt verleend door het Chr. Gem. Koor ´Looft de Heer” o.l.v.  Co Jongsma-Hoekstra. Organiste is Willemijn […]

liturgie zondag 8 april 2018

Gezinsdienst ‘Meten is weten – over de liefde van God’ INTOCHTSLIED: Lied 84a NLB Wat hou ik van uw huis Bemoediging & Groet ZINGEN: – Jezus roept hier mensen samen (NLB 975, couplet 1 + 3) – Zie de zon, zie de maan (Lied 8b NLB) Gebed Intro thema – De kids gaan met de […]

Nieuws voor zondag 8 april

Kerkdiensten zondag 8 april 2018 Deze zondag is er om 9.30 uur een gezinsdienst in Oldemarkt. Voorganger is ds. Jans. Medewerking wordt verleend door organist & pianist. Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Antje de Boer en Femke Pen. Beamer: Remco Trox Dienst van genezing en bemoediging Op woensdag 11 […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 1 april, 1e Paasdag

Kerkdiensten zondag 1 april 2018 Deze eerste Paasdag is er kerkdienst in Paasloo om 9.30 uur. Onze voorganger is ds. E.H. Jans. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door Chr. muziekvereniging Jeduthun en organist. Voor de dienst zullen we alvast een aantal liederen zingen onder hun begeleiding. Er is geen kindernevendienst vandaag. Collecten: 1e Project […]

Liturgie zondag 1 april, 1e Paasdag

Opgestaan! (geen grapje) Voorganger: ds. Egbert Jans Muzikale begeleiding door: Organist Henk Braad Christelijke muziekvereniging ‘Jeduthun’ De Heer is waarlijk opgestaan!   Voor de dienst zingen we een aantal paasliederen:   Lied 132 uit de Evangelische Liedbundel U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daald’ […]