Liturgie Paasloo 18 februari 2018

LIED 78: 1 & 2   Bemoediging en groet (Geen ‘Klein Gloria’ in lijdenstijd)   LIED 274   Gebod en gebed   LIED 103: 1 & 3   LEZEN: Matteus13-31-35 & Openbaringen 5:1-5   LIED 534   PREEK: ‘De Leeuw is het Lam’ Tekst: Johannes 12:24: “Als een graankorrel niet in de aarde valt en […]

Nieuws voor zondag 18 februari 2018

Kerkdiensten zondag 18 februari 2018 Zondag zijn er twee kerkdiensten nl. om 9.30 uur in Paasloo en om 11.00 uur in Oldemarkt. In Oldemarkt is er medewerking van het Muziekteam. Beide diensten staan onder leiding van ds. E.H. Jans. Collecten: 1e St. Vrienden van de Hoop, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas (Oldemarkt): […]

Nieuws voor zondag 4 februari 2018

Kerkdiensten zondag 4 februari 2018 Op deze zondag is er om 9.30 uur dienst in Paasloo. Voorganger is ds. E.H. Jans. Tijdens deze dienst zullen we samen het Heilig Avondmaal vieren. Er is tienerdienst en kindernevendienst. Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Jolande Oosterveld.   OphaallijstVoor […]

Liturgie zondag 4 februari 2018

  INTOCHTSLIED: LIED 105: 1 & 3   BEMOEDIGING EN GROET KLEIN GLORIA (195)   LIED 975   GEBODEN & GEBED   Met de kinderen: Mijn Vader, dank U wel Mijn Vader, dank U wel, dat U steeds bij mij bent, dat U al mijn gedachten en verlangens kent, dat U zo stil en rustig […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 28 januari 2018

Kerkdiensten zondag 28 januari 2018 Op deze zondag is er om 9.30 uur dienst in Oldemarkt. Voorganger is ds. E.H. Jans. Collecten: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Catechese en Educatie. Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caitlyn Tietema. Beamer: Harman Tietema   Heilig Avondmaal Landerijen Op dinsdag 30 januari is er een viering van het […]

Liturgie zondag 28 januari 2018

LIED v d Maand LIED 997   LIED 56: 1 & 3   BEMOEDIGING EN GROET KLEIN GLORIA (195)   LIED 274   GEBODEN EN GEBED   Met de kinderen: Dank U wel! Dank U wel voor de sterren en de maan dank U wel voor het groeien van het graan dank U wel voor […]

Nieuws voor zondag 21 januari 2018

Kerkdiensten zondag 21 januari 2018 Op deze zondag is er om 9.30 uur dienst in Paasloo. Voorganger is ds. H. Poot uit Oosternieland. Tijdens de dienst is er kindernevendienst en tienerdienst. Collecten: 1e F.D. Roosevelthuis, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Oecumene. Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Rosalie Jans.   Kerkdiensten zondag 28 januari 2018 Op […]

Liturgie zondag 21 januari 2018

Intochtslied: Psalm 136: 1,2,3,6 en 13 Stil Gebed Votum en Groet Zingen: lied 91a Verootmoediging Zingen: Psalm 119:6 Gebed Kinderlied Schriftlezing: Exodus 13: 17-22 Zingen: Lied 542 Schriftlezing; Exodus 14: 1-22 Zingen: Lied 606 Prediking Zingen: Psalm 77: 4 en 6 Dankgebed en voorbeden Dienst der Offeranden Zingen: Psalm 68: 7 en 11 Zegen

Liturgie avonddienst 14 januari 2018

Welkom, bemoediging en groet   Lofprijzing – Opwekking 573 We zijn hier bij elkaar.   Gebed   Bemoediging en Aanbidding – Opwekking 789 U leert mij lopen op het water. – Opwekking 369 Door uw genade Vader.   Lezing en verkondiging n.a.v. 1 Petrus 2 :11-15, 1 Petrus 2  : 20  “Is dit genade”   […]

Nieuws voor zondag 14 januari 2018

Kerkdiensten zondag 14 januari 2018 Op deze zondag is er om 9.30 uur een gezinsdienst in Paasloo. Voorganger is ds. Jans. Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Antje de Boer en Femke Pen   Om 10.00 uur is er een gezamenlijke dienst met de Vrije Zendingsgemeente in gebouw Rehoboth.   […]