Liturgie voor zondag 10 juni 2018

INTOCHTSLIED: LIED 135: 1 & 2   BEMOEDIGING EN GROET KLEIN GLORIA (195)   LIED 868: 1, 2 & 5   GEBODEN & GEBED   KINDERLIED: Lied 8b   BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN EN TIENERS:   Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.Dat licht vertelt ons iets van God. Op […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 3 juni 2018

Kerkdiensten zondag 3 juni 2018 Paasloo:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Gezinsdienst Collectes: 1e Roemenië project, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Geraldien Buijert en Caitlyn Tietema   Ophaallijst Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken. 3 juni             Jan […]

Liturgie voor zondag 3 juni 2018

Intochtslied: Samen in de naam van Jezus             1                      Samen in de naam van Jezus                                    heffen wij een loflied aan,                                    want de Geest spreekt alle talen                                    en doet ons elkaar verstaan.                                    Samen bidden, samen zoeken,                                    naar het plan van onze Heer.                                    Samen zingen en getuigen,                                    samen leven tot […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 27 mei 2018

Kerkdiensten zondag 27 mei 2018 Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Zendingszondag. Tijdens deze dienst zal ook dhr. Frans de Lange van Globalrize spreken. Collectes: 1e GlobalRize, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Onkosten. Kinderoppas: Ina v/d Weerd en familie Jans. Beamer: Jelmer Trox   Spaardoosjes tijdens zendingszondag Deze zondag bent u weer de gelegenheid […]

liturgie zondag 27 mei 2018

Welkom en mededelingen   Intochtslied: Vol verwachting blijf ik uitzien. Joh. De Heer 769 1. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije […]

Liturgie zondag 20 mei, 1e pinksterdag

‘Kom en drink!´   Zingen: Lied 146c: 1  & 3   Bemoediging & Groet   Zingen: Breng ons Samen  (Sela) U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: waar Jezus […]

Zangdienst Ossenzijl

In tegenstelling tot vermelding in Kerkklanken is er op 1e Pinksterdag ’s avonds géén zangdienst in Ossenzijl.  

Kerkelijk nieuws voor zondag 20 mei, 1e Pinksterdag

Kerkdiensten zondag 20 mei 2018, 1e Pinksterdag Deze zondag is er om 9.30 uur een centrale dienst in Oldemarkt. In deze dienst zullen Nadine Minnema, Jelmer Trox en Marije Pen Openbare Geloofsbelijdenis afleggen. Marije zal ook de Heilige Doop ontvangen. Tijdens deze dienst is er geen kindernevendienst, Collectes: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: […]

Liturgie zondag 13 mei

Welkom Lied 113 vers 1, 2 en 3 Stil gebed, Votum en groet Lied 287 vers 1, 2 en 5 Leefregel Lied 868 vers 1, 2 en 3 Gebed Bij vertrek van de kinderen naar kindernevendienst:    Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.   Dat licht vertelt ons iets van God. […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 13 mei 2018

A.s. zondag  bent u om 09.30 uur van harte welkom in de kerkdienst te Paasloo. Voorganger is mevrouw H. Kramer-de Jong uit Emmeloord. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor de Diaconie en College van Kerkrentmeesters. Bij de uitgang voor instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Caitlyn Tietema en Linde de Graaf.   Ophaallijst Voor vervoer naar de […]