Nieuws voor zondag 25 februari 2018

Kerkdiensten zondag 25 februari 2018 Zondag zijn is er een centrale dienst in Oldemarkt. Voorganger is mevr. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord. Collecten: 1e Israël werkgroep, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Antje de Boer en Femke Pen Beamer: Caitlyn Tietema   OphaallijstVoor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren […]

Liturgie voor de dienst op 25 februari 2018 in Oldemarkt

  Welkom   Aanvangslied: NLB 146c vers 1 en 5 –       Alles wat adem heeft, love de Here… –       O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden…   Stil gebed, bemoediging en groet   Zingen: Psalm 24 vers 1, 2 en 3 –       De aarde en haar volheid zijn… –       Wie is de mens die op […]

Liturgie Oldemarkt 18 februari 2018

Welkom Lofprijzing: – Opwekking 797 U roept ons samen – Opwekking 228 Wij zijn hier bijeen Bemoediging en Groet Opwekking 638 Wie is als Hij  Woord en gebed Kids :   Zaaien en groeien – Matheüs 13 : 31 -35    L.v.K. 923 Wil je wel geloven dat het groeien gaat Wij gaan voor even uit elkaar […]

Liturgie Paasloo 18 februari 2018

LIED 78: 1 & 2   Bemoediging en groet (Geen ‘Klein Gloria’ in lijdenstijd)   LIED 274   Gebod en gebed   LIED 103: 1 & 3   LEZEN: Matteus13-31-35 & Openbaringen 5:1-5   LIED 534   PREEK: ‘De Leeuw is het Lam’ Tekst: Johannes 12:24: “Als een graankorrel niet in de aarde valt en […]

Nieuws voor zondag 18 februari 2018

Kerkdiensten zondag 18 februari 2018 Zondag zijn er twee kerkdiensten nl. om 9.30 uur in Paasloo en om 11.00 uur in Oldemarkt. In Oldemarkt is er medewerking van het Muziekteam. Beide diensten staan onder leiding van ds. E.H. Jans. Collecten: 1e St. Vrienden van de Hoop, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas (Oldemarkt): […]

Nieuws voor zondag 4 februari 2018

Kerkdiensten zondag 4 februari 2018 Op deze zondag is er om 9.30 uur dienst in Paasloo. Voorganger is ds. E.H. Jans. Tijdens deze dienst zullen we samen het Heilig Avondmaal vieren. Er is tienerdienst en kindernevendienst. Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Jolande Oosterveld.   OphaallijstVoor […]

Liturgie zondag 4 februari 2018

  INTOCHTSLIED: LIED 105: 1 & 3   BEMOEDIGING EN GROET KLEIN GLORIA (195)   LIED 975   GEBODEN & GEBED   Met de kinderen: Mijn Vader, dank U wel Mijn Vader, dank U wel, dat U steeds bij mij bent, dat U al mijn gedachten en verlangens kent, dat U zo stil en rustig […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 28 januari 2018

Kerkdiensten zondag 28 januari 2018 Op deze zondag is er om 9.30 uur dienst in Oldemarkt. Voorganger is ds. E.H. Jans. Collecten: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Catechese en Educatie. Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caitlyn Tietema. Beamer: Harman Tietema   Heilig Avondmaal Landerijen Op dinsdag 30 januari is er een viering van het […]

Liturgie zondag 28 januari 2018

LIED v d Maand LIED 997   LIED 56: 1 & 3   BEMOEDIGING EN GROET KLEIN GLORIA (195)   LIED 274   GEBODEN EN GEBED   Met de kinderen: Dank U wel! Dank U wel voor de sterren en de maan dank U wel voor het groeien van het graan dank U wel voor […]

Nieuws voor zondag 21 januari 2018

Kerkdiensten zondag 21 januari 2018 Op deze zondag is er om 9.30 uur dienst in Paasloo. Voorganger is ds. H. Poot uit Oosternieland. Tijdens de dienst is er kindernevendienst en tienerdienst. Collecten: 1e F.D. Roosevelthuis, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Oecumene. Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Rosalie Jans.   Kerkdiensten zondag 28 januari 2018 Op […]