Kerkelijk nieuws voor zondag 17 mei 2019

Kerkdiensten zondag 17 maart 2019 Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst.                     Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caitlyn Tietema. Beamer: Sjaco Bouwer Woensdag 20 maart 2019 Paasloo: 19.30 uur Dienst van Genezing en Bemoediging Kerkdiensten zondag 24 maart 2019 Paasloo: 09.30 uur Ds. E. H. Jans                     Collectes: 1e Kinderen in de […]

Liturgie zondag 17 maart 2019

Thema: ´Jezus volgen´ LIED 146c: 1 & 2 (geen Klein Gloria in 40dagentijd) LIED 283 LIED 379, bundel Opwekking Heerlijk is uw Naam, heerlijk is uw Naam Hoog verheven en vol van kracht, Heerlijk is uw Naam. Jezus, Jezus, Heerlijk is uw Naam Heilig Lam van God, heilig Lam van God, Dat de zonde der […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 10 maart 2019

Kerkdiensten zondag 10 maart 2019 Oldemarkt:   11.00 uur. Ds. E. H. Jans. Praisedienst in de Ontmoeting. Koffie drinken voor de dienst. Paasloo:         09.30 uur Ds. E. H. Jans. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen. Woensdag 13 maart 2019, biddag Oldemarkt:    19.30 uur Ds. E. H. Jans. Samen met Protestantse […]

Liturgie voor zondag 10 maart 2019

Eerste zondag veertigdagentijd Thema: ´De beker´ LIED 95: 1 & 3 LIED 519 LIED 15: 1 & 2 LEZEN: Jesaja 51:17-23 LIED 826 LEZEN: Mattheus 20:17-23 PREEK: ‘De beker´ LIED 534 LIED 536

Kerkelijk nieuws voor zondag 3 maart 2019

Kerkdiensten zondag 3 maart 2019 Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E. H. Jans. Gezinsdienst. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Hennie Oord en familie Jans. Beamer: Jelmer Trox Ontmoeting Groeigroepen Na de dienst is er een thema bijeenkomst voor de groeigroepen. Het boek en de persoon van Jozua staan centraal: ‘Sterk en moedig als Jozua’. […]

Liturgie zondag 3 maart 2019

Thema voor de dienst: ‘Sterk en moedig’ ZINGEN: LIED 975, Jezus roept hier mensen samen: 1 & 3 Na bemoediging en groet: ‘Klein Gloria’ (LIED 195) ZINGEN (Clips): Ik ben en In de circustent Ik ben, Marcel Zimmer Je voelt Me in de zon, je ziet Me in de maan je ruikt Me in de bloemen die thuis op tafel […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 24 februari 2019

Kerkdiensten zondag 24 februari 2019 Paasloo:       09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord Collectes: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Gea Raafs en fam. Boogaard Kerkdiensten zondag 3 maart 2019 Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E. H. Jans. Gezinsdienst.                      Na afloop van de dienst GGG thema-bijeenkomst in de Ontmoeting. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. […]

Liturgie 24 februari 2019 in Paasloo

Intochtslied: Psalm 136 vers 1, 2, 6 en 7 –        Loof de Heer, want Hij is goed… –        Geef de God der goden eer… –        Die de grote Schelfzee spleet… –        Farao met heel zijn heer… Stil gebed, bemoediging en groet Zingen: NLB 195 – Klein Gloria Zingen: NLB 287 vers 1, 2 en 5 –        Rond het licht dat […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 17 februari 2019

Kerkdiensten zondag 17 februari 2019 Paasloo:       09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. Ook tienerdienst Collectes: 1e St. Vrienden van de Hoop, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf Kerkdiensten zondag 24 februari 2019 Paasloo:       09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord Collectes: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Gea […]

Liturgie zondag 17 februari 2019 in Paasloo

Intochtslied: Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4 –        Juich Gode toe, bazuin en zing… –        Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij’… –        Treed statig binnen door de poort… –        Want God is overstelpend goed… Stil gebed, Bemoediging en groet Zingen: NLB 195 – Klein Gloria Zingen: NLB 971 vers 1 en 3 –        Zing een nieuw lied […]