Liturgie voor zondag 17 november 2019

Liturgie 17 november 2019 – Paasloo Aanvangslied: Psalm 91 vers 1 en 7           –      Heil hem wien God een plaats bereidt… –          Omdat hij Mij zijn hart toewendt… Stil gebed, Bemoediging en Groet Zingen: NLB 195 – Klein Gloria Zingen: NLB 412 vers 1 en 6           –    Wij loven U, o God, belijden U als Heer… –       Wij zegenen, o […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 17 november 2019

Kerkdiensten zondag 17 november 2019 Paasloo:   09:30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Ook tienerdienst Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Geraldien Buijert Ossenzijl:   10.00 uur dhr. J. Jansen, gezamenlijke dienst met Vrije Zendingsgemeente in  gebouw Rehoboth Kerkdiensten zondag 24 november 2019 Laatste zondag van het kerkelijk jaar Oldemarkt:   09:30 uur ds. E.H. Jans Collectes: 1e  Project 10 […]

Liturgie voor zondag 10 november 2019

Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo Liturgie voor de dienst van 10 november 2019 11.00 uur in Paasloo Psalm 17:1,2,7 Votum en groet Lied 718: God die leven Jakobus 2:14-26 ELB 308: Doorgrond mijn hart Gebed om de opening van het Woord Gebed voor de kinderen “Wij gaan voor even uit elkaar” Lucas 14:15-24 ELB 203: Genade, zo oneindig […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 10 november 2019

Zondag 10 november:    Oecumenische Viering in Herv.Kerk te  Oldemarkt                                     9.30 uur: Ds.E.H.Jans uit Oldemarkt.   Thema: Geloof maar gewoon….. M.m.v Chr. Muziekver. Jeduthun olv Geert Jan Kroon. Collecten: Zuster Lies op de Weegh. Vele jaren heeft ze gewerkt in Burundi. Haar werk wordt nu overgenomen door meerdere zusters, die in de standplaats Muyinga ondervoede kinderen met hun […]

Liturgie voor zondag 3 november 2019

Liturgie 3 November 2019 Oldemarkt, 9:30 Thema: God redt iedereen die gelooft –          Gods goedheid houdt ons staande (psalm 107 vers 1 en 4) Bemoediging  en groet met aansluitend: NLB 195 Zingen: –          Hemelhoog 290, blij blij –                Hemelhoog 675, God heeft een plan God heeft een plan met je leven,je bent hier met een doel.Geloof het diep […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 3 november 2019

Kerkdiensten zondag 3 november 2019 Oldemarkt:   09:30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Gezinsdienst Collectes: 1e Zambia (fam. Koning), 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Henny Oord & Fam. Jans Beamer: Sjaco Bouwer Paasloo:   09:30 uur Ds. E.H. Jans, Jubileumviering 100 jaar Excelsior Oldemarkt:   19.00 uur Ds. Jans singin m.m.v. muziekteam Beamer: Sjaco Bouwer Woensdag 6 november Dankdag voor Gewas en Arbeid Oldemarkt:   […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 27 oktober 2019

Kerkdiensten zondag 27 oktober 2019 Paasloo:   09:30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot Collectes: 1e  Project 10 27, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Nederlands Bijbelgenootschap Kinderoppas: Gea Raafs & Fam. Boogaard Kerkdiensten zondag 3 november 2019 Oldemarkt:   09:30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Gezinsdienst Collectes: 1e Zambia (fam. Koning), 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Henny Oord & Fam. Jans Beamer: Sjaco Bouwer […]

Liturgie voor zondag 20 oktober 2019

Liturgie 20 oktober 2019 – Oldemarkt – Tekstgedeelte: Psalm 84 Aanvangslied: Psalm 84 vers 1 en 2 –       Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer… –       Het heil dat Uw altaar omgeeft… Stil gebed, Bemoediging en Groet Zingen: NLB 195 – Klein Gloria Zingen: Psalm 84 vers 4 en 6 –        Van kracht tot kracht gaan zij steeds […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 20 oktober 2019

Kerkdiensten zondag 20 oktober 2019, Oldemarkt:   09:30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Ook tienerdienst Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Deborah Harteveld & Linde de Graaf Beamer: Aron Bouwer Kerkdiensten zondag 27 oktober 2019 Paasloo:   09:30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot Collectes: 1e  Project 10 27, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Nederlands Bijbelgenootschap Kinderoppas: Gea Raafs & Fam. Boogaard […]