Liturgie voor zondag 18 oktober 2020

Aanvangslied: Psalm 105 vers 1 en 3 –       Loof God de Heer, en laat ons blijde… –       God, die aan ons zich openbaarde… Stil gebed, bemoediging en groet Zingen: Psalm 107 vers 1 en 4 –       Gods goedheid houdt ons staande… –       Laat ons nu voor de Here… Leefregel Zingen: NLB 538 vers 1 –       Een mens te zijn op […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 18 oktober 2020

Kerkdienst zondag 18 oktober 2020 Oldemarkt: 9.30 uur. Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.                    Ook tienerdienst. (opgave) Collectes: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e: Instandhouding gebouwen. Beamer: Jelmer Trox Kindernevendienst: Janine Damhuis Kerkdiensten zondag 25 oktober 2020 Paasloo: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Collectes: 1e  Project 10 27; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e Nederlands Bijbel Genootschap. Kindernevendienst: Annie Prins LET OP: De kindernevendienst is in […]

Liturgie voor zondag 11 oktober 2020

Liturgie 11 oktober 2020 – Paasloo  Aanvangslied: Psalm 136 vers 1, 2 en 13 –       Loof de Heer, want Hij is goed… –       Geef de God der goden eer… –       Aan de God des hemels zij… Stil gebed, Bemoediging en Groet Zingen: NLB 905 vers 1 en 3 –       Wie zich door God alleen laat leiden… –       Laat dan uw […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 11 oktober 2020

Kerkdienst zondag 11 oktober 2020 Paasloo: 9.30 uur. Mevr. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. Collectes: 1e PDC de Herberg; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen. Kindernevendienst: Dave Prins LET OP: De kindernevendienst is in Oldemarkt! Dienst met beeldverbinding in Paasloo Het is nu nog niet mogelijk om de kerkdiensten vanuit Paasloo uit te zenden via beeldverbinding. Hier wordt aan gewerkt, […]

Liturgie voor zondag 4 oktober 2020

Liederen en lezingen Israëlzondag 4 oktober 2020 Oldemarkt ‘God in jullie midden’ WELKOM – AFKONDIGINGEN LIED 105: 1 & 2 BEMOEDIGING EN GROET LIED 128: 1 & 3 GEBODEN & GEBED LEZING: Sefanja 3:9-20 LIED 176:1, 3 & 6 PREEK ‘God in jullie midden’ Tekst: Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 4 oktober 2020

Kerkdienst zondag 4 oktober 2020 Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Israëlzondag.                    Ook tienerdienst. (opgave) Collectes: 1e Israëlwerkgroep; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Israëlwerkgroep. Beamer: Hans Bult Kindernevendienst: Daniël Oord Kerkdienst zondag 11 oktober 2020 Paasloo: 9.30 uur. Mevr. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. Collectes: 1e PDC de Herberg; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen. Kindernevendienst: Dave Prins Aanmelden diensten We werken met een […]

Liturgie voor online avonddienst 27 september 2020

Liturgie online avonddienst Thema: ‘Ter wille van…’ – eindigt met het ontvangen van de prijs.” Welkom Opwekking 797 U roept ons samen als kerk van de Heer,verbonden met U en elkaar.Wij brengen U lof, geven U alle eer:eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit:waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! Jaag […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 27 september 2020

Kerkdienst zondag 27 september 2020 Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Viering Heilig Avondmaal Collectes: 1e Het Lichtpunt; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen. Beamer: Remco Trox Kindernevendienst: Annie Prins Oldemarkt: 19.00 uur. Ds. E. H. Jans. Online dienst voor                    aanbidding en lofprijzing. M.m.v. muziekteam. Diaconie collecte: Stichting Lichtpunt in Kollumerzwaag De missie van Lichtpunt wordt als volgt omschreven: het bieden […]

Liturgie voor zondag 20 september 2020

Liturgie ‘Ik ben…van Christus’ Woord van welkom Lied 84: 1 & 3 Bemoediging en groet Gebod & gebed Lied 869: 1 & 3 Schriftlezingen: Handelingen 18:22-28 & I Korintiërs 1:10-2:9 Lied 976: 1 & 2 Preek: ‘Ik ben…van Christus’ Tekst: ‘Door Hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden.’ Lied 534 […]