Kerkelijk nieuws voor zondag 11 november 2018

Kerkdiensten zondag 11 november 2018 Oldemarkt: 11.00 uur Mevr. H. Kramer-de Jong, jeugddienst Collectes: 1e Door commissie bepaald; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen Kinderoppas: Gea Raafs en Deborah Harteveld. Beamer: Jelmer Trox   Ossenzijl:    10.00 uur Ds. E.H. Jans en dhr. G. de Haan gezamenlijke dienst met Vrije Zendingsgemeente. Viering Heilig Avondmaal Liturgie Oldemarkt Opwekking 572 – Als wij […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 4 november 2018

Oldemarkt: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.                 Gezinsdienst m.m.v. kinderkoor Spirit uit Emmeloord. Collectes: 1e Zambia, familie Koning; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf. Beamer: Sjaco Bouwer. Brief Michael Tembo (collecte Zambia) Hallo lieve vrienden, Voor de support die jullie geven zal ik altijd dankbaar blijven, ook financieel. Met mijn familie […]

Liturgie zondag 28 oktober 2018

Aanvangslied: Psalm 121 vers 1 en 4 –       Ik sla mijn ogen op en zie… –       De Heer zal u steeds gadeslaan…   Stil gebed, Votum en groet   Klein Gloria (NLB 195) Zingen: NLB 146c vers 3 en 7 –       Welgelukzalig is ieder te noemen… –       Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen… Leefregel   Zingen: NLB 834 vers […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 28 oktober 2018

Kerkdiensten zondag 28 oktober 2018 Paasloo: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. Collectes: 1e Project 1027; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Nederlands Bijbel genootschap. Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caitlyn Tietema. Collecte 28 oktober 2018: Project 10 27 Hulp voor vluchtelingen/Zuid Soedan en Oeganda Veel mensen in Kajo-Keji in Zuid-Soedan zijn in 2017 op de vlucht geslagen voor het geweld […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 21 oktober 2018

Kerkdiensten zondag 21 oktober 2018 Oldemarkt: 9.30 uur Drs. T. Dorrepaal. Collectes: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Marije Pen. Beamer: Remco Trox Kerkdiensten zondag 28 oktober 2018 Paasloo: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. Collectes: 1e Project 1027; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Nederlands Bijbel genootschap. Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caitlyn Tietema. Ophaallijst Voor vervoer naar […]

Liturgie zondag 21 oktober

Aanvangslied 802: 1 en 3 Klein Gloria ( Lied 195) na Votum en Groet Lied 802: 4 Lied 928 Gebed Kinderen en Tieners verlaten de kerk Kinderlied Lezing 1: 1 kronieken 29: 14 t/m 20 Lied 422: 1 Lezing 2: 2 Timotheüs 2 ; 1  t/m 13 Lied 422: 2 en 3 Verkondiging Lied 139: […]

Liturgie Zondag 14 oktober 2018

ORDE  VAN  DIENST     Bevestiging en afscheid van ambtsdragers hervormde kerk Oldemarkt op 14 oktober 2018 9:30 uur               ‘Geroepen om te dienen…in Jezus’ Naam’                 Voorganger : ds. Egbert  Jans Organist: dhr. Henk Braad   Hartelijk welkom in deze dienst! […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 14 oktober 2014

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Bevestigingsdienst. Koffie na afloop van de dienst Collectes: 1e PDC De Herberg; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen Oldemarkt:   19.00 uur Ds. E. H. Jans. Regenboogdienst m.m.v. muziekteam. Collectes: 1e Compassion; uitgang: Onkosten.   Collecte 14 oktober 2018: De Herberg (Pastoraal Diaconaal Centrum) Louis Willschleger (interim directeur): […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 7 oktober 2018

Kerkdiensten zondag 7 oktober 2018 Israëlzondag Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst. Na afloop van de dienst is er koffie/thee in de Ontmoeting met een  presentatie van de vrouwenreis naar Israël van de  werkvakantie van Aron Bouwer in Israël. Collectes: 1e Israël werkgroep; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Israël werkgroep. Kinderoppas: Gea Raafs en Deborah Harteveld. Beamer: Harman […]

Liturgie zondag 7 oktober 2018

LIED 33: 1 & 8 Na bemoediging en groet: ‘Klein Gloria’ (LIED 195) LIED 868: 1, 2 & 5 Gebod en gebed ZINGEN: Heerlijk is uw Naam, heerlijk is uw Naam Hoog verheven en vol van kracht, Heerlijk is uw Naam. Jezus, Jezus, Heerlijk is uw Naam Heilig Lam van God, heilig Lam van God, […]