Liturgie voor zondag 1 augustus 2021

liturgie Oldemarkt 1 augustus 2021. mededeling door de dienstdoende ouderling aanvangslied Dit huis een herberg onderweg- melodie psalm 84 A.F. Troost Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald in heg en steg geen rust, geen ruimte meer kon vinden, een toevluchtsoord in de woestijn voor wie met olie en met wijn pijnlijke wonden liet […]

Liturgie voor zondag 25 juli 2021

Welkom Psalm 108 vers 1 en 2 Mijn hart is, Heer, in U gerust… Ja, hoger dan het hemels blauw… Stil gebed, Bemoediging en Groet NLB 195 – Klein Gloria Leefregel Variant NLB 316 vers 1 en 4 Het woord dat u ten leven riep… Het woord van liefde, vrede en recht… Gebed Schriftlezing: Filippenzen […]

Liturgie voor zondag 18 juli 2021

Welkom Psalm 121 vers 1 en 4 Ik sla mijn ogen op en zie… De Heer zal U steeds gadeslaan… Stil gebed, Bemoediging en Groet NLB 195 – Klein Gloria Leefregel NLB 314 vers 1 en 3 Here Jezus, om Uw Woord… O Gij glans der heerlijkheid… Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Door Marry Bergsma Psalm […]

Liturgie voor zondag 11 juli 2021

‘Het is tijd’ Woord van welkom Lied 704 Bemoediging en groet – Klein Gloria (Lied 195) Gebod & gebed Lied 283: 1, 2 & 3 Schriftlezing: II Petrus 3:1-13 Lied 112: 1 & 3 Preek: ‘Het is tijd’ Tekst: Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 11 juli 2021

Hervormde kerk Kerkdienst zondag 11 juli 2021 Paasloo:    9.30 uur ds. E.H. Jans. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Beamer: Hans Bult Zomerzondagsschool: Alike Kuit (opgave) Kerkdienst zondag 18 juli 2021 Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Beamer: Joël de Graaf Zomerzondagsschool: Marije Pen (opgave) Kerkdienst zondag 25 juli […]

Liturgie voor zondag 4 juli 2021

Hervormde Kerk te Oldemarkt ‘Brood voor onderweg’ Voorganger: Ds. Egbert Jans Henk Braad, organist Hartelijk welkom in deze dienst die in het teken staat van het afscheid van de oudste groep kinderen van de zondagsschool en voor verschillende overgangen staan in hun leven: Niet alleen afscheid van de zondagsschool, maar ook de overgang naar een […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 4 juli 2021

Kerkdienst zondag 4 juli 2021 Oldemarkt:    9.30 uur ds. E.H. Jans.                       Afscheid zondagsschool. Collectes: 1e  Dorcas; 2e College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Beamer: Remco Trox Kindernevendienst: Dave Prins Kerkdienst zondag 11 juli 2021 Paasloo:    9.30 uur ds. E.H. Jans. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Beamer: Joël de Graaf Zomerzondagsschool: Alike Kuit (opgave) Aanmelden diensten We werken met een aanmeldbeleid […]

Liturgie voor zondag 27 juni 2021

Liederen en lezingen Zondag 27 juni 2021 Oldemarkt ‘Kracht en volharding’ Woord van welkom Lied 121: 1 & 4 Ik sla mijn ogen op en zie Bemoediging en groet – Klein Gloria (Lied 195) Gebed Lied 214: 1, 2 & 5 Het licht dat weer opnieuw begon Schriftlezingen: Zacharia 4 & II Petrus 1:1-11 Lied 84: 1 […]

Kerkelijk Nieuws voor zondag 27 juni 2021

Kerkdienst zondag 27 juni 2021 Paasloo:    9.30 uur ds. E.H. Jans. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Beamer: Sjaco Bouwer Kindernevendienst: Janine Damhuis Kerkdienst zondag 4 juli 2021 Oldemarkt:    9.30 uur ds. E.H. Jans.                       Afscheid zondagsschool, ook tienerdienst. Collectes: 1e  Dorcas; 2e College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen Beamer: Remco Trox Kindernevendienst: Dave Prins Aanmelden diensten We werken met een aanmeldbeleid […]

Liturgie voor zondag 20 juni 2021

Woord van welkom LIED 62: 1 & 5 Bemoediging en groet – gebed LIED 869: 1 & 3 SCHRIFTLEZING: Handelingen 13:13-41 & Ef.2:14-22 PREEK: ‘De brug en de muur’ Tekst: Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken (Ef. 2:14) LIED 976 Viering […]