Scriba

Kerkelijk Nieuws voor zondag 2 September 2018

Kerkdiensten zondag 2 september 2018 Paasloo:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. Gezinsdienst. Na afloop                 koffie/thee drinken. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen Kinderoppas: Gea Raafs en fam. Boogaard Zomerzondagsschool: Alike Kuit Kerkdiensten zondag 9 september 2018 Oldemarkt: 11.00 uur Ds. E. H. Jans. Met muziekteam. Paasloo: 09.30 uur Ds. E. H. Jans. Met orgel. Collectes: 1e Compassion, 2e College […]

Liturgie Zondag 2 September 2018

Welkom & Mededelingen Zingen: Lied 218, Evangelische Liedbundel     Samen in de naam van Jezus Heffen wij een loflied aan Want de geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken Naar het plan van onze heer Samen zingen en getuigen Samen leven tot zijn eer. Heel de wereld moet […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 22 juli

        Kerkdiensten zondag 22 juli 2018 Paasloo:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Eigen Jeugdwerk. Kinderoppas: Gea Raafs en Caitlyn Tietema. Zomerzondagsschool: Janine Damhuis   Kerkdiensten zondag 29 juli 2018 Oldemarkt: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. Collectes: 1e Diaconie, 2e College […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 24 juni 2018

  Kerkdiensten zondag 24 juni 2018 Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Zondag nieuw-ingekomenen. Koffie drinken na afloop van de dienst. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Evangelisch Werkverband. Kinderoppas: Hennie Oord en Familie Jans. Beamer: Harman Tietema.   Ophaallijst Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 17 juni 2018

Kerkdiensten zondag 17 juni 2018 Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. Ook tienerdienst. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Gea Raafs en familie Boogaard. Beamer: Hans Bult.   Ophaallijst Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt […]

Liturgie voor zondag 17 juni 2018

Welkom   Aanvangslied: Psalm 105 vers 1 en 18 –       Loof God de Heer, en laat ons blijde… –       Die gunst heeft God zijn volk bewezen…   Stil gebed, Votum en groet   Zingen: NLB 103c vers 1 en 2 –       Loof de koning, heel mijn wezen… –       Loof Hem als uw vaderen deden…   […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 10 juni 2018

Kerkdiensten zondag 10 juni 2018 Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Viering Heilig Avondmaal. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Eigen gemeentewerk. Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf. Beamer: Caitlyn Tietema.   Ophaallijst Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik […]