Bemoedigende teksten en gebeden

Op deze pagina gebeden en teksten ter bemoediging, als een belijdenis, een schild, een ‘wapen’ in de strijd, proclamatie, tot troost, of vol hoop en kracht. Soms is het maar één korte zin, één regel of vers uit een Bijbelboek, lied of spreuk, soms een deel van een Psalm of lied of helemaal. Woorden die geschreven zijn in een bepaalde situatie, maar hun actualiteit overstijgt die oorspronkelijke situatie en mag ook ons aanspreken, instrumenten in onze relatie met de levende God. Het is verre van volledig. Dus als u ook zelf teksten ter bemoediging hebt stuur ze gerust naar antivirus@hgop.nl! En als mailen lastig is mag het ook als geschreven tekst aangereikt worden via een ander gemeentelid of via de post naar het scribaat, wat maar mogelijk is binnen de beperkingen die er zijn. Hartelijk dank!

Een algemeen gebed om bescherming en tegenwoordigheid: Uit een nachtgezicht van de profeet Zacharia:

Het is een belofte van God voor een dichtbevolkte stad Jeruzalem maar zonder stadsmuren gebouwd, kwetsbare toestand. Maar God zegt: Ik zelf zal een vurige muur rondom haar zijn en heerlijkheid binnen in haar. (Zacharia 2:5).

En zo mogen ook wij bidden: “Heer, wees – door uw Woord en Geest- een vurige muur rondom ons en heerlijkheid binnen in ons.”

Psalm 9:10

Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood

Psalm 27:1

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie/wat- zou ik vrezen?

Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie/wat zou ik bang zijn?

Psalm 46:2-4

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.

Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee.

Psalm 59:17-18

Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen:

U bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.

Mijn sterkte, voor U wil ik zingen,  mijn burcht is God,

de God die mij trouw blijft.

Psalm 62:3

Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen

Psalm 91:1-6,14-16

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest,

Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een veilig schild.

De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn,

je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen.

Ik zal je redding zijn.’

Psalm 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?

Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.

Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.

De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand:

overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.

De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven,

de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen

van nu tot in eeuwigheid.

Jesaja 26:3

De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.

Jesaja 41:10

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God.

Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Nahum 1:7

De HEER is goed, een vesting in tijden van nood,

Hij kent wie bij Hem schuilen.

Johannes 14:1

Jezus zegt: ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij’

Johannes 14:27:

Jezus zegt: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Romeinen 8:38-39:

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

I Petrus 5:7

U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.

De vrucht van de stilte is gebed. De vrucht van gebed is geloof. De vrucht van geloof is liefde. De vrucht van liefde is dienstbaarheid. De vrucht van dienstbaarheid is vrede. Moeder Teresa

Door het geloof spreekt God, door de hoop helpt God, door de liefde geeft God. R. de Langeac

 

Als is vooruit kijken je bang maakt

En de zorgen van vandaag je benauwen

Kijk dan omhoog

God zal je helpen

Vanmorgen 31-3 liep ik in het bos te bidden, ik dacht aan de patiënten in ademnood en de IC’s. Toen stelde ik me voor dat de Heer Jezus daar overal binnenkomt, net als na Zijn opstanding bij de discipelen, en “Shalom, vrede zij jou/jullie!” zegt tegen elk bang mensenkind (en ook tegen de zorgmedewerkers) daar aanwezig.
en ook: “Wees niet bang, Ik ben met je!”
Hij is alomtegenwoordig! In Hem leven zij, en ademen zij… de werkelijkheid is van Christus (Col. 2:17), amen!

Online cursus: Stil, mijn ziel, wees stil:

http://www.levenindekerk.nl/online-cursus-stil-mijn-ziel-wees-stil/