Algemene informatie.

Pastorale hulp

Vanwege de landelijke richtlijnen wordt pastoraal bezoekwerk niet aangemoedigd, zeker niet onder hen die zich in een kwetsbare leeftijd of situatie bevinden. Het is best lastig om daar een goede weg in te zoeken omdat het pastorale bezoekwerk zoveel zegen kan brengen. Middels deze weg willen we u aanmoedigen om het pastorale team (predikant, kerkelijk werkster, wijkouderling/diaken)te bellen als u een pastoraal gesprek wilt hebben.

We weten dat er ook onder de jongere leeftijden (volwassen en jongeren) genoeg zijn die te kampen hebben angst en onzekerheid. En dat is logisch! SCHROOM NIET OM TE BELLEN! Ds. Egbert Jans en onze kerkelijk werkster mevr. Heidi Kramer – de Jong zijn altijd bereid om met u te spreken en met u te bidden. Dat kan ook over de telefoon. Voor de Heer maakt dat geen verschil! En mocht iemand niet thuis zijn: Bel later weer of spreek het antwoordapparaat in zodat u teruggebeld kunt worden.

Tel. nr. ds. Egbert Jans: 0561-750902, Tel.nr. mevr. Heidi Kramer – de Jong: 06-30016897

 

Praktische hulp

We kunnen ons voorstellen dat u het fijn zou vinden als voor u bijvoorbeeld boodschappen gedaan worden omdat u vanwege uw leeftijd of situatie zelf niet naar buiten kunt of het simpelweg niet durft. Mocht u een hulpvraag hebben en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van onze diakonie. Wij proberen dan u te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten.

De contactpersoon van de diakonie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52

Er bestaat ook nog het maatjesprojekt: Daarbij wordt een gemeentelid gekoppeld aan een ander die wel wat hulp kan gebruiken of gezelschap. Dit ‘maatjeswerk’ is dan ook voor langere termijn bedoeld. Natuurlijk is het best spannend hoe ook dit zich kan ontwikkelen in deze tijd, maar op deze wijze weet u in elk geval van het bestaan ervan.

Contactpersonen voor het maatjesproject zijn mevr. Janine Damhuis-Buijert (tel. 0561-850366) en mevr. Mary Kousbroek-Boon (tel. 0561452408)