Kerkelijk Nieuws voor zondag 13 september 2020

Kerkdienst zondag 13 september 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e Compassion; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Jelmer Trox

Kindernevendienst: Dave Prins

Kerkdienst zondag 20 september 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Aangepaste startdienst.

                   Ook tienerdienst. (opgave)

Collectes: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Henriëtte Jans

Uitzending diensten

De diensten zijn te vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren. Ook kunt u via de website op de livestream van YouTube komen, hier wordt elke week de dienst uitgezonden met beeld.

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden (alleen voor de eerst volgende zondag).

Dit kan doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Kindernevendienst en tienerdienst 

Kindernevendienst: 

· Wekelijks is er om 9.30 uur kindernevendienst in ‘de Ontmoeting. Hier starten wij ook. 

·  De kinderen kunnen voor de dienst worden gebracht door 1 volwassene. 

· Na de dienst kunnen de kinderen weer worden opgehaald bij ‘de Ontmoeting’. 

· Kinderen aanmelden voor de kindernevendienst is niet nodig. 

Tienerdienst: 

· Tienerdienst is op de 1e en 3e zondag van de maand. 

· Wij starten om 9.30 uur in ‘de Ontmoeting’. 

· Je bent welkom vanaf de brugklas tot zo oud als je maar wilt……… 

· Wij willen u vragen om de tieners aan te melden voor de tienerdienst. Zodat wij weten op wie wij kunnen rekenen. Dit kan bij Alike: alikekuit@hotmail.com of 06-14675548 of Gea: geertengeadeboer@ziggo.nl of 06-37269862. Door te mailen, appen of te bellen. 

Hulp bij live kerkdienst (op tv)

We zijn nu al een hele tijd de kerkdiensten live op YouTube aan het uitzenden en ik krijg van verschillende kanten te horen dat dit goed ontvangen wordt. Mocht u nou problemen hebben met het bekijken van de kerkdiensten, vragen hebben of uitleg willen? Dan kunt u contact opnemen met mij. Via mail: aron.bouwer@hgop.nl. Via telefoon: 06-13409414 / 0561-452171. Ook is het mogelijk om de kerkdiensten op tv te bekijken. Dit kan echter alleen als u in het bezit bent van een zogenoemde ‘smart tv’. Ik help u graag bij de uitleg hierover. 

Vriendelijke groet, Aron Bouwer

Diaconie en Kerkrentmeesters

Wij collecteren weer in de kerkdiensten. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem.Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv.Gem.Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 14 september: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 16 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Heilig Avondmaal Landerijen

Op dinsdag 22 september is er een Heilig Avondmaalsviering in de Landerijen. Aanvang 15.30 uur. Mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord zal deze viering leiden.

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06-13931052 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.

Kerk in Actie zoekt collectanten

Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de week van 29 november – 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee? In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen. Door het organiseren van een landelijke huis-aan-huiscollecte hoopt Kerk in Actie dat meer mensen betrokken raken bij haar werk. Kerk in Actie heeft inmiddels voor ruim 600 plaatsen in Nederland collectecoördinatoren en collectanten geworven, maar is nog op zoek naar collectanten. Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? Meld u dan aan als collectant bij de plaatselijke collectecoördinator: Neeke de Boer (telefoon: 0561-452506, mail: reneeke@solcon.nl). U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030 – 880 1510, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.n/huisaanhuiscollecte. Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkactie.nl.